Medlemsnetværk for grønne værdikæder

I dette netværk sætter vi fokus på klima og miljø. Gennem vidensdeling og erfaringsudveksling fra forskellige sektorer og brancher vil vi inspirere til at skabe fremdrift i grøn omstilling i værdikæder fx inden for transport, IT eller bæredygtig materialeforbrug.  

Deltagermålgruppe: virksomheder, civilsamfundsorganisationer, fagbevægelsen, offentlige institutioner og brancheorganisationer

Netværksansvarlig: Lene Midtgaard, lm@dieh.dk

Kommende møder i netværket

Dato: 26. april 2022
Sted: Dansk Initiativ for Etisk Handel

Dato: 6. september 2022
Tema: Klimaregnskaber
Sted: Børsen

Dato: 5. oktober 2022
Sted: Dansk Initiativ for Etisk Handel

Kontakt Lene Midtgaard, lm@dieh.dk for mere information om deltagelse. 

 
//-->