Medlemsnetværk for offentlige indkøb

Netværket samler offentlige indkøbere og leverandører blandt medlemmerne til dialog om risikobaseret due diligence i indkøb. Netværket har fokus på, hvordan due diligence udøves i praksis inden for udbudslovens rammer, i den relevante offentlige organisation og på en måde, der bidrager til leverandørernes due diligence-arbejde.

Deltagermålgruppe: Offentlige indkøbere og leverandører

Netværksansvarlig: Sarah Dieckmann sd@dieh.dk

Kommende møder i netværket

Dato: TBA
Sted: TBA

Kontakt Sarah Dieckmann, sd@dieh.dk for mere information om deltagelse. 

 
//-->