Leveløn i praksis - indsatser og dilemmaer

For Enligsh please see below.

Sammen med vores medlemmer fra Ørsted og 3F sætter Dansk Initiativ for Etisk Handel fokus på spørgsmålet om leveløn til arbejdere og ansatte i produktionen i udviklings- og vækstlandene.

 

Leveløn er et kompliceret emne inden for bæredygtighed i globale værdikæder. I produktionslande verden over er der stor forskel på de reelle leveomkostninger og den fastsatte minimumsløn – hvis sidstnævnte da overhovedet findes.  Mange arbejdere bliver ikke betalt en løn, der kan dække basale behov for mad, husleje, sundhed, uddannelse, tøj, transport og uforudsete udgifter.

 

Vær med når Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer til dialogmøde om leveløn med oplæg fra eksperter og danske, globale virksomheder.

 

Vi starter med en intro fra Ørsted, hvorefter Global Living Wage Coalition deler erfaringer og giver deres bud på, hvordan virksomheder kan gå til spørgsmålet om løn. Fair Wear Foundation vil præsentere et konkret værktøj til at beregne leveløn, og endelig vil 3F give deres perspektiv på, hvad virksomheder bør være opmærksom på i forhold til arbejdstagerrettigheder og løn.

 

Arrangementet byder både på fællessession og dialog i mindre grupper. Vi runder af med opsamling i plenum, hvor vi forhåbentlig er blevet klogere på leveløn, anstændige levevilkår og mulige løsninger.

 

Dialogmødet er kun for medlemmer og afholdes under Chatham House Rule. Derfor vil der være god mulighed for at stille spørgsmål og diskutere egne dilemmaer frit og fortroligt.

 

Mødet bliver afholdt på engelsk.

Bemærk også, at mødet kun er for medlemmer af DIEH

Program

09.00 - 09.05: Velkommen, v. Janine Dortmundt, DIEH 
09.05 - 09.10: Intro og perspektiv fra Ørsted v. Jens Christian Roth, Head of Responsible Partners Programme
09.10 – 09.30: Oplæg om leveløn og hvorfor det er svært v. Global Living Wage Coalition, TBA
09.30 – 09.50: Introduktion til FairWear Foundation’s living wage tool, v. Jesse Bloemendaal, External Relations & Brand Liason and Paula de Beer, Living Wage Officer & Brand Liaison
09.50 – 10.00: Leveløn fra fagforeningernes perspektiv, v. Jesper Nielsen, 3F
10.00 – 10.25: Dialog i mindre grupper (breakout-room)
10.25 – 10.55: Opsamling på dialog i plenum
10.55 – 11.00: Opsummering og tak for i dag, v. Janine Dortmundt

Hvis du har spørgsmål til mødet, kan du kontakte Janine Dortmundt på jd@dieh.dk eller Pernille Dyrby på pdt@dieh.dkPutting living wage to work: practices and dilemmas

In collaboration with our members Ørsted and 3F, Danish Ethical Trading Initiative addresses the question of living wage for workers in developing and emerging countries.

Living wage is a complex topic within the sustainability agenda in global supply chains. In many production countries across the world there is a gap between the actual cost of living and the fixed minimum wage – if there even is a minimum wage. Many workers are not paid a wage which can cover basic needs for food, rent, health, education, clothing, transportation and unforeseen expenses.

Hence, the Danish Ethical Trading Initiative invites you to attend  a dialogue meeting on living wage with presentations by experts and Danish, global companies.

First Ørsted will provide a corporate view on how to approach the issue of living wage. Then Global Living Wage Coalition will share their experiences and takes on how companies can approach the question about wage. More concrete, Fair Wear Foundation will  present a tool to calculate living wage and finally, 3F, will give their perspective on what companies should pay attention to when it comes to workers’ rights and living wage.

The event offers a joint session and dialogue in smaller groups. We will sum up with a plenary discussion, were hopefully we have gained useful knowledge and insights into living wage, decent living conditions and possible solutions.

The dialogue meeting is only for members of DIEH and will be held under Chatham House Rule in order to facilitate a free and confidential discussion of questions and individual dilemmas.

The meeting will be in English.

 

Program:

09.00 - 10.05: Welcome, by Janine Dortmundt, DIEH 
09.05 - 09.10: Introduction and perspective from Ørsted, by Jens Christian Roth, Head of Responsible Partners Programme
09.10 – 09.30: Presentation on living wage and why it is complicated, by Global Living Wage Coalition, TBA
09.30 – 09.50: Introduction to FairWear Foundation’s living wage tool, v. Jesse Bloemendaal, External Relations & Brand Liaison
09.50 – 10.00: Living wage from a trade union perspective, by Jesper Nielsen, 3F
10.00 – 10.25: Dialogue in smaller groups (breakout-room)
10.25 – 10.55: Plenary iscussion
10.55 – 11.00: Wrap up, by Janine Dortmundt, DIEH 


If you have any questions about the meeting please contact Janine Dortmundt at jd@dieh.dk or Pernille Dyrby at pdt@dieh.dk

 

Praktisk information

Dato og tid

5. marts
9.00-11.00

Deltagere

Mødet er forbeholdt DIEH medlemmer.

Sted

Online/Zoom.
Tilmeld
 

Kommende arrangementer:

Leveløn i praksis - udfordringer og dilemmaer

Dato: 5. marts
Tid: 09.00-11.00
Sted: 
Online

Læs mere her

_________________________

Ansvarlig handel: Virksomhedsdrift og leverandørstyring – hvordan?

Dato: 17. marts
Tid: 09.00-11.00
Sted: 
Online

Læs mere her

_________________________

Generalforsamling 2021

Dato: 20. april
Tid
: 10.00-12.15
Sted
: Onilne/zoom

Læs mere her

   

Se alle arrangementer her
//-->