Responsible investment dialogues #3: Vejen til klima net-zero – hvordan skal investorer vurdere og påvirke virksomheders net-zero-strategier?

I tiden frem mod COP26 fremlægger selskaber, investorer og lande ambitiøse mål om at blive net-zero i 2050. Samtidig har Det Internationale Energiagentur IEA i deres seneste rapport fra maj præsenteret scenarier, der tydeliggør behovet for en hurtig reduktion af udledninger for at nå parismålsætningen.

IEA fastslår, at der ikke er rum for at ekspandere olie og gasproduktionen udover de kilder, der allerede er i produktion. Dette nye scenarie stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden af klimastrategier og net-zero ambitioner for en række store olieselskaber, hvor danske investorer er engageret. Hvad betyder det for danske investorers overvejelser og strategi, særligt for de helt store udledere af drivhusgasser?

Net-zero målsætninger er som navnet tilsiger, en kombination af reduktion af udledninger og kompensation for de udledninger, der ikke kan undgås. Hvis det eksisterende produktions- og forbrugsniveau stiger, vil der trods indsatser for massive reduktioner og teknologiske løsninger være et stort behov for kompensation. Her står skovrejsning og skovbevarelse centralt. Er net-zero ambitioner baseret på massive kompensationer troværdige? Hvad er implikationen for udviklingslandene, hvor de fleste kompensationsprojekter finder sted?

About Responsible Investment Dialogues: DIEH and Dansif are organising a series of meetings under the headline Responsible Investment Dialogues. The purpose is to promote responsible investment through dialogue, debate and exchange of experiences and best practices on specific themes. Responsible Investment Dialogues gathers investors, companies, NGO’s and other relevant parties to get in depth with selected issues though deep-dives and identifying concrete solutions to complex challenges.

PROGRAM:

8:30 Kaffe og registrering

9:00 Velkomst ved Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansif

9:05 - Er investorerne gode nok til at vurdere og påvirke selskabers klimaplaner?
Introduktion ved Lars Koch, Mellemfolkeligt Samvirke og Tor Hjorth-Fjalsted, WWF Danmark.

Session 1: Vurdering af selskabers klimaplaner

9:15 For eller imod Shells klimaplan?
Indlæg ved Jesper Nørgaard, Sampension og Dewi Dylander, PKA, der stemte henholdsvis for og imod Shells klimaplan ved generalforsamlingen i år.
09:30 Dialog
- Hvad er de vigtige parametre I vurderingen af selskabers klimaplaner?
- Hvordan vurderer man store olieselskabers forandringsstrategi – for selskabet og for samfundet?
- Kan man godkende en plan, der ikke er god nok, men bedre end før?

10:15 Kaffepause

Session 2: Troværdige net-zero-strategier?

10:30
Klimakompensation vs. “real net-zero”
- Indlæg ved Lars Koch, Mellemfolkeligt Samvirke
10:35 Dialog

- Hvordan skal vi vurdere undgåede udledninger?
- Hvordan vurderer man, om kompensation er additionel, teknisk mulig og fair ift. det globale samfunds behov og mulighed for offsetting??
- Hvordan vurderer man, de lokale implikationer af kompensationsprojekter?

11:20 Afsluttende bemærkninger fra Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansif

11:30 Stående frokost og netværk

Praktisk information

Dato og tid

25. august 2021
9:00-11.30

Deltagere

Kontakt Sarah Dieckmann, sd@dieh.dk, for at høre mere om det afholdte arrangement.

Sted

IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København
 

Kommende arrangementer

________________________

Etisk Handel sommerkur

Dato: 31. august 
Tid: 15.00-18.00
Sted: 
Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere her

________________________

Morgenbriefing: Kommunikér ansvarligt og undgå greenwashing

Dato: 7. september
Tid: 8.30-10.00
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København og online

Læs mere her

________________________

The Dilemmas and Challenges of Carbon Offsetting

Dato: 8. september
Tid: 14.00-16.00
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere her

________________________

Intro til Etisk Handel 2022 (online)

Dato: 27. september 
Tid: 09.00-10.00
Sted: 
Online

Læs mere her

________________________

Intro til Etisk Handel 2022 (fysisk)

Dato: 28. september 
Tid: 09.00-10.00
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere her

________________________

Due diligence i praksis – få redskaber til at vurdere og håndtere risiko for mennesker og miljø

Dato: 30. september
Tid: 10.00-15.00
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere her

________________________

Se alle arrangementer her
//-->