2016

Implementing the UNGP on Business & Human Rights in Supply Chains

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights were released in 2011. It calls upon business to respect human rights and to facilitate access to remedy for those whose rights have been violated. What does this mean exactly? Where do my responsibilities begin and end? How do I prioritize on human rights risks encountered? And how do I implement the so called corporate responsibility to respect in my supply chain? 

Danish Ethical Trading Initiative and Social Accountability International, SAI organize a two-day training event in Copenhagen, Denmark. It helps you by giving a high level explanation on the scope and content of UN Guiding Principles and in particular with a 6 step plan allowing practical implementation in your supply chain.

Price: $475
20% discount for DIEH and SAI members

Register here

Praktisk information

Dato og tid

January 20-21 2015
09:00 – 17:00

Sted

DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 Copenhagen K

Fødevaresektor med fod på etikken

Fødevare- og detailvirksomheder, fagbevægelsen og NGO’er inviteres til debatarrangement om migrantarbejde i fødevaresektoren.

D. 9. december 2015 lancerede DIEH, i samarbejde med internationale partnere og danske virksomheder, en rapport om migrantarbejde i den italienske tomatindustri. Nu følger vi op med et debatarrangement.

Kom og hør nærmere om de konkrete problemstillinger, hvor vi trækker tråde til generelle udfordringer i fødevaresektoren og præsenterer konkrete anbefalinger til fødevaresektoren om, hvordan man får fod på etikken. 

Se invitation og tilmeld dig nedenfor

Praktisk information

Dato og tid

Onsdag d. 10 februar 2016
10:00 – 13:00

Deltagere

Fødevare-og detailvirksomheder, fagbevægelsen og NGO'er.

Sted

DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10. 1415 Copenhagen K

Landbrug & Fødevarer og Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer til morgenbriefing om Danish Agribusiness Fund

Fødevare- og detailvirksomheder, fagbevægelsen og NGO’er inviteres til morgenbriefing om den nye
investeringsfond, Danish Agribusiness Fund (DAF).

Pensionskasserne Pension Danmark og PKA har sammen med staten og IFU etableret DAF – en investeringsfond med et dobbelt formål. Fonden skal dels medvirke til at styrke fødevareproduktion i udviklings- og vækstlande
gennem landbrugs- og fødevareprojekter i værdikæden; og dels medvirke til at fremme salget af dansk teknologi ogknowhow i landbrugs- og fødevaresektoren.


Landbrug & Fødevarer og Dansk Initiativ for Etisk Handel følger nu op med en fælles morgenbriefing, hvor du kan blive klogere på DAF.

Kom hvis du gerne vil vide mere om DAF, og er interesseret i at møde andre relevante aktører.

Se program nedenfor.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 12. februar 2016
Tid: 08:30 – 10:30

Tilmelding:

Eva Friis Mortensen: emo@lf.dk eller Layanna Martin: lm@dieh.dk
Deadline for tilmelding er mandag den 8. februar 2016

Deltagere

Medlemmer hos L&F og DIEH

Sted

Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

Training: Responsible purchasing practice

CSR professionals and buyers in companies and organisations are invited to join DIEH’s course about purchasing practices and how to buy responsibly.

About the course
The course provides you with a practical understanding of what it means to buy ‘ethically’ and how you can integrate respect for human – and workers’ rights into your own purchasing practices.

What will you gain from the course?

You will gain an understanding of the potential human impact of purchasing practices, and ways to manage the effects on workers. The content of the course will be tailored to the participants’ needs. By the end of the course you will:

 • Understand key issues in ethical trade.
 • Have more confidence to recognise where workers rights are not being respected.
 • Be able to identify risks associated with particular products. 
 • Understand how risk assessment can help you to prioritise and review your purchasing practices.
 • Understand the potential impacts of your purchasing practices on working conditions. 
 • Be able to suggest changes to purchasing practices that will help reduce negative impacts on workers.

Trainer
The course is run in English by Muriel Johnson, former social compliance manager at Marks & Spencer. Muriel now delivers ethical trade training and consultancy to a range of companies, including ETI UK.

Price:  950 kr. for members and 2.200 kr. for non-members. The price includes course materials, lunch and snacks

For more information, contact Janine Dortmundt at jd@dieh.dk or +45 42439321.

Praktisk information

Dato og tid

Date: March 11th 2016
Time: 10 - 14, including lunch and networking

Deltagere

Professionals working in a buying capacity who wish to know more about ethical trade risks
CSR professionals

Sted

DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 Copenhagen K

Dialogmøde om kaffeproduktion

Den 3. marts 2016 lancerede Danwatch en ny rapport om kaffeproduktionen i Brasilien. Rapporten, Bitter Kaffe, afslørede slavelignende forhold, børnearbejde og brug af livsfarlige pesticider i den brasilianske kaffeproduktion.

 

På baggrund af rapporten inviterer DIEH jer til et opfølgende dialogmøde onsdag d. 16 marts kl. 9:00-11:00. Vi har valgt at holde mødet med kort varsel aht. rapportens aktualitet. På mødet vil vi kaste lys på problematikken omkring arbejdstagerforhold i en Brasilianske kaffeproduktionen samt mulighederne for at skabe forbedringer.

 

På mødet vil Danwatch præsentere rapporten, Bitter Kaffe. Derefter afholder vi et lukket dialogmøde for DIEHs medlemmer.

Læs mere på csr.dk

Praktisk information

Dato og tid

onsdag d. 16 marts 2016, kl. 09:00 – 11:00

Deltagere

Inviterede DIEH medlemmer

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10 1415 København K

DIEH Generalforsamling 2016

DIEHs ordinære generalforsamling finder sted den 20. april 2016 kl. 10.00 til 13.00Børsen.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive afholdt et større offentligt debatmøde, hvor DIEH bl.a. vil præsentere rapporten State of Ethical Trading.

På dette års generalforsamling skal der bl.a. stemmes om en ny strategi og valg til bestyrelsen.

Alle medlemmer som har indbetalt kontingent senest den 6. marts er stemmeberettigede til generalforsamlingen. 

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest den 13. april til Pi Bjerregaard, pb@dieh.dk.

Praktisk information

Dato og tid

20. april 2016 kl. 10.00 til 13.00

Deltagere

DIEH medlemmer

Sted

Børsen

Offentligt møde: Handel på tværs og lancering af State of Ethical Trading på Børsen

Danmarks førende alliance for etisk handel, DIEH, har Danmarkspremiere på offentliggørelsen af ”State of Ethical Trading”. Med State of Ethical Trading tager vi temperaturen på etisk handel blandt DIEHs medlemmer og kaster et konstruktivt blik på indsatser, løsninger og udfordringer som virksomheder, organisationer, fagbevægelsen og offentlige institutioner har oplevet i 2015. State of Ethical Trading fremhæver nævneværdige indsatser, der kan fungere som et forbillede og til inspiration for andre, der ønsker at bidrage til social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling.

I forbindelse med lancering af State of Ethical Trading, inviterer vi dig til en inspirerende eftermiddag med debat og netværk, onsdag d. 20. april 2016, kl 13-16:30. Vi stiller skarpt på værdien af multi-stakeholder dialog og partnerskaber i arbejdet for mere etisk og bæredygtig handel.

På dagen bliver du blandt andet klogere på, hvad det er vi kan gøre sammen fremfor alene; du får indblik i virksomheder og organisationers forskellige roller; samt kendskab til udfordringerne i at samarbejde på tværs. Vi har allieret os med centrale nøglepersoner, der giver deres bud på muligheder og begrænsninger af nye typer af samarbejder inden for etisk handel.                                                                                           

Se invitation og tilmeld dig nedenfor.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: onsdag d. 20 april 2016
Tid: 13:00 - 16:30

Deltagere

CSR fagfolk og interesserede i etisk handel.
Deltagelse er Gratis.
Deadline for tilmelding er mandag d. 11 april 2016

Sted

Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmen 1 1217 København K

Bæredygtig udvikling – hvorfor fokusere på kvinder & piger?

CSR fagfolk i virksomheder, brancheorganisationer, fagbevægelse og NGO’er inviteres til debatarrangement, hvor DIEH, Sex & Samfund og CSR Link sammen sætter fokus på kvinder rettigheder og sundhed.

d. 16-19 maj 2016 er verdens øjne rettet mod Danmark, som er værtsnation for verdens største konference, Women Deliver. Konferencen samler danske og internationale aktører, som sammen sætter fokus kvinder og pigers rettigheder, sundhed og trivsel med udgangspunkt i de ny mål for bæredygtig udvikling.

Som optakt til konferencen inviterer vi dig til debatmøde, hvor du sammen med centrale danske virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er kan medvirke til at kaste lys på udfordringer og muligheder i udviklingen af kvinder og piger i globalt perspektiv.

Deadline for tilmelding er mandag den 25. april.
Deltagerafgift: det er gratis at deltage

For yderligere information kontakt Jaqueline Bryld: jb@sexogsamfund.dk eller Layanna Martin: lm@dieh.dk

Praktisk information

Dato og tid

Dato: Torsdag d. 28. april 2016
Tid: 13:30 – 16:30

Deltagere

CSR fagfolk i virksomheder, brancheorganisationer, fagbevægelsen og NGO'er

Sted

Sex & Samfund, Lergravsvej 59, 2. th, Kbh S

Introduktion til SHAREX, - et online værktøj til risikostyring og udvisning af rettidig omhu i leverandørkæden

Kurset præsenterer vores nye online system for risikoidentifikation og analyse i leverandørkæden, SHAREX.

Et værktøj til DIEH-medlemmer der arbejder effektivt med risikoanalyse og forbedringer på leverandør-niveau.

På kurset får du kendskab til SHAREX, herunder:

 • En introduktion til risikostyringssystemet, SHAREX.
 • Anvendelsen af DIEHs/ IEHs selvevalueringsskemaer (SAQ’er) for producenter og agenter.
 • Import af data fra SAQ’er, risikoklassificering for de enkelte leverandører, overvågning og opfølgning, rapporter og udtræk
 • SHAREX som et redskab til at prioritere de leverandøre, der skal følges op på, på baggrund af risikoklassificering.
 • SHAREX som et redskab til at overvåge og påbegynde forbedringstiltag hos den enkelte leverandører
 • SHAREX i en bredere sammenhæng kontekst

NB! Alle deltagere skal medbringe deres egen PC. Kurset afholdes hos IEH i Norge.

Tilmeld dig her

Øvrige spørgsmål kan stilles til Ole Henning Sommerfelt (IEH) på mail


SHAREX giver din virksomhed mulighed for nemt at invitere leverandører, skabe overblik over leverandørkæder og identificere, vurdere, igangsætte og følge op på udfordringer og forbedringstiltag. Systemet er bygget på Self-Assessment spørgeskemaer (SAQs), som giver dig en hurtig analyse af de faktiske forhold versus de forventede, i henhold til FN og ILO-konventionerne.

SHAREX identificererhvilke af dine leverandører, der bør foretage forbedringer og på hvilke områder forbedringen bør finde sted.

SHAREX genererer automatisk en handlingsplan som du kan gennemgå med leverandøren inden gennemførelsen. Systemet sporer selv fremskridt, og dokumentation for forbedringer, såsom billeder og PDF-filer, kan uploades direkte.

Praktisk information

Dato og tid

11. maj 2016 kl. 09.00-15.00

Deltagere

Professionelle inden for CSR, indkøbere og ledelse, der arbejder operationelt med etisk handel og ønsker større viden om konkrete metoder og værktøjer.

Sted

Norge, Oslo, IEH, Hausmannsgate 19

Webinar on Local Resources Network

Introduction to the Local Resources Network

The LRN is a networking platform and a meeting place set up to connect businesses with people and organisations that have the relevant local knowledge, experience and skills, from auditing to in-factory learning and development to local remediation projects.

 

This webinar will introduce you to our people, our work and the online platform. All registrants will receive a complimentary briefing on social and environmental due diligence in Pakistan, where we are running our second multi-stakeholder networking event on 30th May 2016.

Register for the webinar now to secure your place, and receive your complimentary country briefing.

Praktisk information

Dato og tid

19.05.2016 kl 15.00

Deltagere

DIEH members

Sted

webinar

Rundbordssamtale om etisk handel i kaffesektoren

I forlængelse af lanceringen af Danwatch rapporten, Bitter kaffe, afholdte DIEH i marts måned et medlemsmøde om produktionsforholdene i den brasilianske kaffesektor.

Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer nu medlemmer til at komme fra snak til handling: detailhandel, kaffeleverandører, NGO’ere, fagbevægelse mfl. mødes 9. juni for at komme frem til mindst tre konkrete løsninger.

Se invitation og program her.
Tilmelding til Layanna Martin på lm@dieh.dk senest 7. juni 2016

Praktisk information

Dato og tid

Dato: torsdag d 9 juni 2016
Tid: 13:00 – 16: 00

Deltagere

DIEH medlemmer med interesse for kaffesektoren og andre relevante aktører.

Sted

DIEH, Oven Gaden Oven Vandet 10, 1415- København K

DIEH på Folkemøde

Hvordan får vi mere bæredygtigt tøj og er vi som forbrugere villige til at betale for det?

Afholdes i samarbejde med Dansk Erhverv og WEAR Læs mere

Praktisk information

Dato og tid

16.06.2016

Sted

Folkemødet, Bornholm

DIEH på Folkemødet

Hvem har ansvaret for skovrydning?
Arrangeres af Verdens Skove
Læs mere her.

Praktisk information

Dato og tid

17 juni 2016
Tid: 14:45 - 14:45

Sted

Det Globale Telt, Kampeløkke Havn, Folkemødet på Bornholm

DIEH på Folkemøde

FNs verdensmål – den private sektors rolle i at fremme ansvarlige investeringer 

Arrangeres af Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere

Praktisk information

Dato og tid

18.06.2016 kl. 11.30-12.30

Sted

Pilekroen, Folkemødet, Bornholm

DIEH og Green Network

Er du opdateret på  CSR?

Green Network og Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer til fælles arrangement for medlemmer og andre interesserede i CSR med det formål at blive opdateret og få sparring på aktuelle udfordringer og problemer på CSR-agendaen. Vi giver dig mulighed for på 4 timer inklusiv forkost at komme omkring 3 relevante og aktuelle emner, hvor du både kan blive klogere, blive provokeret og inspireret til dit fremtidige arbejde med CSR. Læs mere og tilmeld dig her.

Praktisk information

Dato og tid

22.06.2016

Deltagere

CSR professionelle i virksomheder, organisationer, kommuner mv.

Sted

Green Network, Roms Hule 8, 2. tv, 7100 Vejle

Invitation til fyraftens-inspiration: Nye forretningsmuligheder med større samfundsansvar

Virksomheder, brancheorganisationer, NGO’er mfl. inviteres til “fyraftens-inspiration” som kaster lys på de værdier og potentialer, som kan realiseres når virksomheder og NGOér indgår i nye strategiske partnerskaber og driver forretning med større samfundsansvar.

Vi oplever en voksende interesse for strategiske partnerskaber mellem virksomheder og interesseorganisationer, som bringer forretning og udvikling tættere på hinanden. Vi har sammensat et program med nogle af de organisationer og virksomheder, som det sidste år har gjort nogle interessante erfaringer, og bedt dem dele deres anbefalinger og inspirere os denne eftermiddag.

 Kom til fyraftens-inspiration og bliv klogere på de seneste tendenser, udfordringer og muligheder i arbejdet med strategiske partnerskaber, der strækker sig på tværs af sektorer.

 Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen

DIEH, Goodwings, Care og Røde Kors

Grundet stor interesse for fyraftens-inspirationsmødet med Røde Kors, Care og Goodwings er der lukket for tilmelding.

Praktisk information

Dato og tid

Onsdag d. 24 august
kl. 15:00 - 17:30

Deltagere

CSR fagfolk fra virksomheder, fagbevægelsen, NGO'er,, mfl.

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10 st. 1415 København K

Morgenbriefing: Decent Work in Global Supply Chains

Tag en kollega under armen og kickstart din weekend med nye perspektiver på etisk handel på morgenbriefingen: ”Decent Work in global Supply Chains”, fredag d. 26 august kl 08.30 - 10.00. På mødet får vi besøg af Jens Erik Ohrt, international konsulent ved LO, som er med i ILOs styrelse. Jens Erik Ohrt vil sætte ord på de seneste og fortløbende diskussioner som regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere fra 165 medlemslande, har haft om decent work in global supply chains, på ILOs årlige arbejdskonference i juni 2016.

Herudover vil Jens Erik Ohrt sætte ord på konkrete ILO kernekonventioner og deres betydning for virksomheder, som arbejder i globale leverandørkæder.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
DIEH

Praktisk information

Dato:

 

Fredag d. 26 august 2016

Tid:

 

08:30 – 10:00

Sted:

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel, Overgaden Oven Vandet 10 st. 1415 København K

Deltagere:

 

Virksomheder, brancheorganisationer, NGO’er, fagbevægelsen mfl.

Pris:

 

Gratis

Tilmelding:

 

Tilmelding senest onsdag d. 24 august.

Praktisk information

Dato og tid

26.08.2016 kl. 08.30-10.00

Deltagere

DIEH medlemmer

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K

KURSUS I NØDVENDIG OMHU FOR TEKSTILSEKTOREN

Har din virksomhed styr på, hvordan den håndterer aktuelle og potentielle
negative påvirkninger på mennesker og miljøet? Arbejder I med nødvendig
omhu (due diligence) i virksomhedens risikostyringssystem?

Kurset tager udgangspunkt i jeres virksomhed og de problematikker, der
er specifikke for tekstilsektoren blandt andet i forhold til leverandørkæden.
Kurset giver jer værktøjer til at udvikle en politik for CSR, igangsætte
arbejdet med due diligence og integrerer processerne som en del af virksomhedens
risikosystemer samt inspiration til, hvordan I rapporterer om
arbejdet

Workshoppen udbydes i samarbejde mellem Mæglings- og klageinstitutionen
for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI), Institut for Menneskerettigheder
og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Pris:
Kurset er gratis, men vi tillader os at sende et no show-gebyr på kr. 500.
Det er muligt at sende op til to personer fra hver virksomhed.

Kontakt & tilmelding:
MKI sekretariatet: post@virksomhedsadfaerd.dk

Praktisk information

Dato og tid

Tirsdag den 30. august, 9.00-17.00

Deltagere

Kurset retter sig mod virksomheder, som er godt i gang med CSRarbejdet,
men som føler de mangler vejledning og redskaber til at komme
i gang med at integrere en due diligence proces i virksomhedens forretningsgange.

Sted

DK Company Vejle A/S
Edisonvej 4,
7100 Vejle,
Denmark

Implementing the UN Guiding Principles on Business & Human Rights

DIEH and SAI organize a two-day training event, which aims to demonstrate how companies can transform principles to practice.

 

Finalised in March 2011, the UN Guiding Principles on Business and Human Rights aim to operationalise the UN “Protect, Respect and Remedy” framework. Social Accountability International (SAI) and ICCO have developed a handbook and training program based on the framework, which serves to facilitate the transition – from principle to practice. The handbook “United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: A Six Step Approach to Supply Chains Implementation” aims to support businesses as they develop and implement management systems to operationalise the Guiding Principles in their supply chains. The handbook also includes a step-by-step guide with sample documents and advice on how companies can adapt the system to fit their size and level of risk.

SAIs handbook and training program support companies in addressing questions of interpretation, scope and practical integration.

What will you learn?

 • Content, scope and implications of the UN Guiding Principles
 • How companies can take on to the responsibility to respect human rights
 • Key risks within human rights and how to prioritise these risks
 • key human rights risk and how to prioritize among them
 • The business case for human rights
 • How to mitigate negative impacts in the supply chain through mutual collaboration and shared responsibility between buyers and suppliers
 • Avoiding negative impacts in the supply chain through collaborative approaches and mutual buyer-supplier responsibility

Furthermore, a six-step method will be introduced on how to implement a supply chain management system that integrates the respect for human rights.

The training is aimed at:

 • Senior management
 • Professionals in the Human Resources, Corporate Social Responsibility, Compliance, and Sourcing departments.
 • CSR experts and consultants
 • NGO’s, trade unions, government representatives

The training will be carried out by SAI Trainer Edwin Koster. Mr. Koster heads Max Value, SAI's Authorized Representative office in Europe. He has broad experience in sustainable supply chain management and is the co-author of the Handbook and Toolkit used in the Training.    

The Handbook and Toolkit will be part of the materials provided to participants.  

 

Please register here via the SAI website.

Price: $475 - Members of DIEH receive a 20% discountcontact DIEH here to obtain the discount.

Praktisk information

Dato og tid

14th and 15th of September 2016

Deltagere

Professionals in the Human Resources, Corporate Social Responsibility, Compliance, and Sourcing departments.

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 - Copenhagen C

”Fra branchesamarbejde til affaldssortering - PANDORA om arbejdet med CSR”

For anden gang inviterer Dansk Initiativ for Etisk Handel medlemmer og andre interesserede til en række månedlige morgenbriefinger indenfor etisk handel og bæredygtighed. Den sidste fredag i måneden giver vi dig mulighed for at blive opdateret af fagkyndige, som kaster lys på nye udviklinger, udfordringer, muligheder og tendenser indenfor etisk handel og bæredygtighed -  med afsæt i deres konkrete virksomhed eller organisation.

Tag en kollega under armen og kickstart din weekend med nye perspektiver på etisk handel på morgenbriefingen: ”Fra branchesamarbejde til affaldssortering – PANDORA om arbejdet med CSR”. På mødet får vi besøg af  Trine Pondal, Business Partner, Group Ethics, PANDORA og  Claus Teilmann Petersen, Vice President, PANDORA, Group Ethics. De vil blandt andet sætte ord på fordelene ved et stærkt samarbejde i smykkebranchen samt erfaringer med CSR igennem en integreret værdikæde.

Kom og nyd en kop kaffe og en croissant alt imens du bliver klogere på PANDORAs erfaringer, udfordringer og muligheder inden for smykkebranchen efterfulgt af åben diskussion.

 

Praktisk information

Dato og tid

Fredag d. 30 september, kl. 08:30 - 10:00

Deltagere

Virksomheder, NGO'er, brancheorganisationer mfl.

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10 st 1415 København K

Is it getting better?

A Closer Look into textile and ready-made garment Production in Bangladesh.

CSR professionals in companies, NGOs, trade unions, organisations, civil servants, and development aid professionals are invited to participate in a high-level conference about textile and ready-made garment (RMG) production in Bangladesh.

More than 3 years ago, 1.138 garment and textile workers were killed in the Rana Plaza factory collapse and the Tazreen fire in Bangladesh. Massive media- and political attention followed as well as business awareness of the severity of the Bangla conditions in the RMG sector. Hereafter, numerous projects were launched with financial support from various governmental institutions, to improve the factory conditions and labour rights. Now, three years on, it is time to ask ourselves- is it getting better? Have the efforts been fruitful in the short term, and can we expect to see long-term sustainable improvements concerning labour conditions in Bangladesh?

Join JETI (DIEH, ETI UK, and IEH Norway), 3F and the Danish Chamber of Commerce to gain insight into lessons learned in a Danida funded collaboration on social dialogue, and to participate in a knowledge exchange with experienced professionals that work in the textile sector.

 

We look forward to seeing you

DIEH, 3F and Confederation of Danish Enterprise

Praktisk information

Dato og tid

Dato: Mandag den 10. oktober 2016
Tid: 10.00-15.00.

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10 st.
1415 København K.

Froosh: Fruit on a mission

Som noget nyt inviterer Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) medlemmer og andre interesserede til en række månedlige morgenbriefinger indenfor etisk handel og bæredygtighed. Den sidste fredag i måneden giver vi dig mulighed for at blive opdateret af fagkyndige, der med afsæt i deres konkrete virksomhed eller organisation, kaster lys på nye udviklinger, udfordringer, muligheder og tendenser indenfor etisk handel og bæredygtighed.

Tag en kollega under armen og kickstart din weekend med nye perspektiver på etisk handel på morgenbriefingen: ”Fruit on a mission”. På mødet får vi besøg af Anna Hagemann Rise, Group Communication and Public Affairs Director ved Froosh Smoothies. Hun vil, under temaet ”Fruit on a mission” kaste lys på samspillet mellem CSR og PR og hvorledes den indsats har medvirket til at skabe udvikling gennem handel blandt fødevareproducenter samt banet vejen for større politisk bevågenhed omkring Frooshs arbejde. 

Kom og nyd en kop kaffe og en croissant alt imens du bliver klogere på Froosh erfaringer, udfordringer og muligheder inden for fødevarebranchen efterfulgt af åben diskussion. 

Praktisk information

Dato og tid

Fredag d. 28. oktober
Kl. 08.30 - 10.00

Deltagere

CSR professionelle i virksomheder, NGO'er og brancheorganisationer

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10. st. 1415 København

Workshop on greening the supply chain - DONG

Morning session on greening the supply chain with DONG Energy

Praktisk information

Dato og tid

02.11.2016 kl. 09.00-12.00

Deltagere

DIEH members

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København

Ethical Trade in Turkey

DIEH meeting November 16, 8:30 - 10:00

DIEH invites members to a dialogue meeting about ethical trade in Turkey on Wednesday November 16, 2016. The objective is to provide insight into ethical challenges and dilemmas that companies and organisations face when conducting business in Turkey. Turkey is in some places struggling with human and labour rights challenges, such as low wages, poor working conditions, harassment and violence against female workers, child labour and inadequate union representation - issues that are accentuated with the Syrian refugee crisis and the enormous task in dealing with the many refugees and migrant workers. We have invited Malthe Mulvad, Head of Unite - Extended Regions at Danish Refugee Council to provide us with an overview of the current refugee crisis in Turkey and the conditions that the refugees face.

The dialogue meeting will take place prior to DIEH, ETI UK and IEH Norways joint multi-stakeholder trip to Turkey, November 29 - November 30 2016.

Program
8:30 - 8:40:     Welcome by Mette Boye, Director at DIEH
8:40 - 9:10:     Presentation on the current refugee crisis by Malthe Mulvad, Head of Unite, Extended Regions at Danish Refugee Council.
9:10 - 9:25:     Coffee Break
9:25 - 9:50:     Discussion
9:50 - 10:00:   Practical information and closing remarks

Praktisk information

Dato og tid

Wednesday November 16 2016.
08:30 – 10:00

Deltagere

DIEH members

Sted

DIEH - Overgaden Oven Vandet 10, st. - 1415 København K.

Dialogmøde om samfundsansvar i det offentlige

Vi Inviterer aktører inden for offentlige indkøb til at mødes og dele erfaringer. 

 

På mødet vil formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, Mads Øvlisen, bidrage med information og vejledning om samfundsansvar i det offentlige. Institutionen er OECD´s kontaktpunkt i Danmark og har til formål at behandle sager, hvor OECD´s retningslinjer kan være overtrådt.

Mads Øvlisen vil fortælle om det offentliges forpligtelse til at følge de internationale CSR-retningslinjer, herunder OECD´s retningslinjer og UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

Senere på eftermiddagen er der mulighed for løs snak om behov og muligheder for fremtidigt samarbejde. Her vil også være god mulighed for erfaringsudveksling blandt deltagerne.

Vi glæder os til at se dig.

 

Med venlig hilsen

DIEH og Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 24. november 2016
Tid: 14:00 – 16:00

Deltagere

Kun for inviterede

Sted

DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K

Staying engaged, also during media criticism with Dong Energy

DIEH, invites companies, business associations, civil society organisations, and media professionals to the morning briefing: Staying engaged – also during media criticism.

Kickstart your weekend with interesting perspectives on one of the most challenging topics within the field of ethical trade:

 • how to stay engaged with suppliers and in high-risk markets – also in the face of public and media adversity?
 • Is it always right to cut ties and leave a market or business relationship on human rights grounds?

DIEH brings together key stakeholders in this facilitated debate to explore and discuss how to create impact and continuous improvement through long-term supplier engagement in global supply chains – with the media on the sideline as watchdog.  

The debate will include insights on practical experiences and dilemmas by the following:

Dr. France Bourgouin Head of Responsible Sourcing, Dong Energy and Carsten Birkeland Kjær, Lead Press Advisor,Dong Energy 

Kristian Heydenreich, Senior Director, Head of Corporate Social Responsibility, Vestas

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Facilitated by Mette Morsing, Professor PhD, Centre for Corporate Social Responsibility, CBS

The meeting will be held under The Chattam House Rule. 

Praktisk information

Dato og tid

25.11.2016 kl. 08.30-10.00

Deltagere

Companies. business associations, civil society organisationns, and media professionals

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K

Multi-stakeholder feltrejse til Tyrkiet med fokus på etisk handel

 DIEH inviterer medlemmer til en unik multistakeholder rejse med fokus på etisk handel.

I samarbejde med ETI UK og IEH Norge inviterer vi til workshop i Tyrkiet, som i stigende grad er et vigtigt land for danske virksomheders aktiviteter. Formålet med turen er, på tværs af sektorer og medlemsgrupper, at blive klogere på etisk handel og produktion i Tyrkiet, møde relevante lokale aktører og få konkret indblik i relevante produktionsforhold.

Giv  hvis du er interesseret i at høre mere om turen i oktober måned 2016, dato bliver fastlagt snarest.

Kontakt Layanna Martin: lm@dieh.dk, allerede nu, hvis dU er interesseret i at høre mere om turen, som finder sted i oktober måned, dato bliver fastlagt snarest.

OBS: egenbetaling.

Praktisk information

Dato og tid

Oktober 2016

Deltagere

DIEH medlemmer

Sted

Tyrkiet

Introduktion til DIEH og DIEHs arbejde med Etisk Handel

Introduktion til DIEH & Etisk Handel

 

DIEH afholder introduktionstræning for nye medlemmer samt medlemmers nye medarbejdere. På denne træning vil du få en introduktion til DIEH, initiativets medlemsforpligtelser samt værktøjer, som kan bruges til at understøtte arbejdet med Etisk Handel. Vi vil ligeledes give eksempler på, hvordan jeres virksomhed eller medlemsorganisation kan få mest muligt ud af jeres medlemskab af DIEH.

Tilbuddet gælder alle DIEHs medlemmer

 • Du får en introduktion til DIEH og initiativets medlemsforpligtelser
 • Du vil blive introduceret til værktøjer, som kan bruges til at understøtte dit arbejde med Etisk Handel
 • Du vil lære nærmere om, hvordan du og din virksomhed kan få mest muligt ud af DIEH

Registrer dig her for mere information

Praktisk information

Dato og tid

Afventer

Deltagere

Nye medlemmer og nye medarbejdere hos eksisterende medlemmer.

Sted

DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København K

Expression of interest - Buying Responsibly

Training workshop for buyers in companies and organisations

This course provides you with a practical understanding of what it means to buy ‘ethically’ and how you can integrate respect for human – and workers’ rights into your own purchasing practices.

Read more about the training here

Please express your interest  in the training by registering here.

Praktisk information

Dato og tid

Pending

Deltagere

The training is for buyers in companies and organisations

Sted

Pending

Expression of interest - In-house Training: Buying Responsibly -

Tailored in-house training workshop for the buyers in your company or organisation

In line with our “Buying Responsibly” training, we also offer tailored in-house training sessions for your buyers.

This course is tailored to your specific organisation’s needs, requirements, and countries of interest.

Read more about the training here

Please express your interest  in the training by registering here.

Praktisk information

Dato og tid

Pending

Deltagere

The training is for buyers in companies and organisations

Sted

Pending

Expression of interest - Indirect procurement - Direct responsibility

This one day training will provide solutions for the dilemmas faced by both companies buying via intermediaries and the intermediaries themselves. The training offers theory and strategic insights and practical exercises and formats.

Read more about the training here

Please express your interest  in the training by registering here.

Praktisk information

Dato og tid

Pending

Deltagere

The training is for buyers in companies and intermediaries from any industry and size.

Sted

Pending

Expression of interest - Worker Voice and Representation the Right to Freedom of Association and Collective Bargaining

Training on Worker Voice and Representation the Right to Freedom of Association and Collective Bargaining

 

 

This one-day workshop will develop your understanding of the benefits of freedom of association and collective bargaining, and will show you the steps to help make this a reality in your supply chain.

The interactive, practical workshop will help you understand the meaning of freedom of association and collective bargaining and its importance in ensuring that workers in supply chains can exercise their rights. You will also learn how to work with suppliers, trade unions and other stakeholders in order to strengthen worker representation.

 

The workshop will touch on:

 • Social dialogue and the benefits of freedom of association and collective bargaining (FACB)
 • Challenges to implementing FACB in the supply chain
 • Implementing FACB across the supply chain

 

At the end of the workshop, you will:

 • Understand the importance of worker voice and representation in the context of ethical trade
 • Understand how the system of International Labour Standards underpins freedom of association and collective bargaining and how they relate to other international frameworks
 • Be aware of the case for effective worker representation and the implications of the absence of worker voice
 • Understand risks and common challenges in achieving effective worker representation in their supply chain
 • Have identified possible approaches and actions to advance freedom of association and collective bargaining in their supply chain

 

What do delegates say about the training?

The tools and reference materials were easy to interpret. Company delegate

The tutors’ practical knowledge and wealth of experience was vital and helped us all to work through and understand key issues in a pragmatic/realistic manner. Company delegate

This is a very difficult, sensitive topic to train people on and the course went far beyond my expectations. Company delegate

A very good introduction to the issue with great facilitation. NGO delegate

 

Who is the Trainer?

Stirling Smith, who delivered the July 2014 pilot and first London open workshop for this course. Stirling Smith was active in trade union education in the UK before moving to India where he lived for several years and was a Chief Technical Adviser for the International Labour Organisation.

Stirling has worked as a consultant with DFID, British Council, Fair Labor Association, trade unions, NGOs and several companies. He has written training manuals, delivered training, advised on policy and designed projects. His areas of expertise include child labour; the impact of HIV/AIDS in the workplace; migrant labour; social dialogue and industrial relations; health and safety at work; and co-operatives.

Stirling has worked in 35 countries and his publications have been translated into more than twenty languages.

Please express your interest  in the training by registering here.

Praktisk information

Dato og tid

Pending

Deltagere

The training is for buyers in companies and organisations

Sted

Pending
 

Kommende arrangementer

________________________

Dialogmøde om ansvarlig palmeolie

Dato: 24. maj 2022
Tid: 
10.00-12.00
Sted:
Overgaden Oven Vandet 10, København K

Læs mere her

________________________

Møde i medlemsnetværket for partnerskaber og bæredygtig innovation

Dato: 25. maj 2022
Sted: Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere her

________________________

Møde i medlemsnetværket for etisk handel i dagligvarehandel

Dato: 23. juni 2022
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere om medlemsnetværket her

________________________

Se alle arrangementer her
//-->