2021

DIEH Generalforsamling 2021

Det er en glæde at invitere til Generalforsamling 2021 i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

 

Vi afholder igen år generalforsamling online og krydser fingre for lige så stor stor opbakning og deltagelse som sidst.

 

Særligt glæder vi os til at præsentere organisationens strategi for arbejdet med ansvarlig og bæredygtig handel fra 2021 til 2023 samt forslag om nyt navn til organisationen.

   

Officiel indkaldelse er udsendt den 23. februar.

    

Som vanligt er halvdelen af bestyrelsen samt alle suppleanter på valg.

Der er nu lukket for tilmeldinger. Kontakt Jacob, hvis du har spørgsmål hertil - ja@dieh.dk 

Se dagsorden her

Praktisk information

Dato og tid

20. april 2021
10.00-12.15

Deltagere

Generalforsamling er kun for medlemmer af DIEH

Sted

Online (zoom)

Forum for Bæredygtige Indkøb webinar: Klimamål i forsyningskæden

Se eller gense webinaret her

Flere danske virksomheder øger nu ambitionerne og går fra egne interne klimamål til at have forventninger og mål for reduktion af udledninger længere ude i værdikæden.

 

Novo Nordisk, Maersk, Vestas og Ørsted er blandt de førende grønne virksomheder, som været ude med en klar besked til deres leverandører, om at de skal reducere deres klimapåvirkning.

 

Denne vigtige ambition bliver understøttet af mål, som forpligter leverandørerne til at reducere yderligere, hvis de vil fortsætte samarbejdet.  

 

Arbejdet med værdikædens klimaaftryk er vitalt for den grønne omstilling, da størstedelen af udledningen for mange virksomheder ligger i værdikæden og ikke i egne aktiviteter.

 

Denne udvikling belønner leverandører, som foretager grønne tiltag og kan dokumentere resultatet af deres arbejde. Det skaber efterspørgsel, som kan være med til at drive den grønne omstilling og opfylde verdensmål 7, 13 og 17.

 

På webinaret, der er arrangeret i regi af Forum for Bæredygtige Indkøb, kan du høre, hvordan Novo Nordisk og Ørsted har grebet denne proces an, og hvordan deres leverandører har modtaget det. Læs mere om de to cases nederst. 

Program

13.00-13.10: Velkomst v/ Sarah Dieckmann, projektleder, DIEH

13.10-13.35: Case 1: Novo Nordisk v/ Katja Winther Homann, Sourcing Project Manager 

13.35-14.00: Case 2: Ørsted v/ Maria Virginia Dundas, Lead Sustainability Advisor

14.00-14.25: Diskussion

14.25-14.30: Tak for i dag

 

Ørsted: CO2-neutral forsyningskæde i 2040

Ørsted har sat mål om at producere CO2-neutral energi inden 2025, og i 2020 satte de samme mål for forsyningskæden. Ørsted har i den forbindelse oprettet et leverandørprogram for at engagere og assistere strategiske leverandører. Dette inkluderer blandt andre producenter af vindmøller, transformerstationer, kabler og transportører. Læs mere her.

 

Novo Nordisk: Grøn strøm fra 2030

Novo Nordisk lancerede i september måned krav til leverandører om at der udelukkende skal bruges grøn strøm fra 2030. Novo Nordisk vil samarbejde med leverandørerne og dele deres erfaringer for brugen af grøn strøm. Ifølge virksomhedens egne beregninger vil disse krav kunne reducere udledningerne med mindst 300.000 tons drivhusgasser i forsyningskæden. Læs mere her    

 

Kort om Forum for Bæredygtige Indkøb:

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010. Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gøres blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører. Læs mere her

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 4. februar 2021
Tid: 13.00-14.30

Sted

Online / ZOOM

Ansvarlig handel: Virksomhedsdrift og leverandørstyring – hvordan?

OBS - mødet var planlagt til 17. marts, men er flyttet til 7. april.

Mange virksomheder vil gerne bidrage til at gøre verden bedre, samtidig med at de har en sund forretning. Men hvad vil det sige at drive ansvarlig virksomhed, og hvordan griber man det mere konkret an?
  

DI Handel og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) inviterer til webinar om ansvarlig virksomhedsdrift. Her giver vi dig et indblik i, hvad ansvarlig virksomhedsdrift egentlig er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det kan gribes an i praksis. Vi zoomer særligt ind på, hvordan leverandørstyring kan håndteres i en global verden, og hvilke tendenser, der rør på sig i verden i dag. Virksomheden Abena vil indvie dig i, hvordan de hele tiden arbejder med emnet.

 

Det er gratis at deltage i webinaret for alle medlemmer af DI og DIEH, men tilmelding er påkrævet.

 

Målgruppe: Medarbejdere med ansvar eller interesse inden for CSR, compliance og bæredygtighed.

 

Program (forbehold for ændringer): 

 

  • Velkommen v/ Ulla Scherfig Gilberg, seniorchefkonsulent, DI Handel

  • Ansvarlig virksomhedsdrift – i dag og i morgen v/ Gry Saul, international konsulent for CSR & ansvarlig virksomhedsadfærd, DI

  • Ansvarlig leverandørstyring – hvorfor og hvordan? v/ Sarah Dieckmann, projektleder, Dansk Initiativ for Etisk Handel

  • Kort pause

  • Social ansvarlighed hos Abena v/ Johannes Hollensberg, Compliance Specialist, Abena A/S

  • Opsamling og dialog, herunder svar på spørgsmål

  • Tak for i dag

 

TIlmelding sker hos Dansk INdustri her


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til kontakte Jacob Lykke Andersen på ja@dieh.dk

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 07. april 2021
Tid: 09.30-11.15

Deltagere

Det er gratis at deltage i webinaret for alle medlemmer af DI og DIEH, men tilmelding er påkrævet.

Sted

Online

Virksomhedsansvar og etisk handel i konfliktområder

Vær med, når Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med Arla, CARE og warfair sætter fokus på virksomhedsansvar og arbejdet med nødvendig omhu (due diligence) for menneskerettigheder, når man driver forretning i konfliktområder.

 

Ifølge FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv har virksomheder et ansvar for at håndtere og forhindre risikoen for at medvirke til menneskerettighedskrænkelser. Risikoen er ekstra stor i konfliktområder, og det er derfor nærliggende for virksomheder at begrænse deres aktiviteter i disse områder.

 

Samtidig fremhæver blandt andre Verdensbanken, at handel er en af de vigtigste faktorer for jobskabelse, styrkelse af lokalsamfund og i sidste ende også stabilitet og udvikling i konfliktlande.

 

Man kan sige, at folk i konfliktområder bliver udsat for den ’dobbelte straf’ - først af konflikt, og siden når ingen længere tør handle med landet.

 

Skal der gøres op med den dobbelte straf, indebærer det, at virksomheder kan håndtere disse risici. På mødet d. 29. april sætter Dansk Initiativ for Etisk Handel fokus på, hvordan man opbygger ansvarlige værdikæder i konfliktområder og bidrager til stabilitet og udvikling.

 

PROGRAM:

Anne Højmark Andersen, Senior Programme Manager, West Africa, CARE, præsenterer hvilke fordele en NGO bidrager med i et kommercielt partnerskab i et konfliktområde, så som lokal ekspertise.

 

Irene Quist Mortensen, Head of International Corporate Sustainability, Arla, forklarer om motivationen bag at drive forretning i konfliktområde, samt successfaktorerne for kommercialisering.

 

Christian Friis Bach, stifter og leder af warfair, sætter spot på hvordan handel med konfliktområder skaber udvikling, samt hvordan grundigt arbejde med due diligence og risikohåndtering muliggør arbejdet i konfliktområder.

 

Program:

08.30-08.45: Velkommen v/ Sarah Dieckmann, projektleder, Dansk Initiativ for Etisk Handel

 

08.45-09.05: Oplæg om samarbejdet på tværs mellem NGO og virksomhed for handel i risiko- og konfliktområder v/ Irene Quist Mortensen, Arla, og Anne Højmark Andersen, CARE

 

09.05-09.15: Spørgsmål

 

09.15-09.30: Oplæg om ansvarlig handel og udvikling, samt grundig due diligence i praksis v/ Christian Friis Bach, warfair

 

9.30-9.50: Debat

 

9.50-10.00: Tak for i dag

 

På morgenbriefingen vil Irene Quist Mortensen, Head of International Corporate Sustainability, Arla, og Anne Højmark Andersen, Senior Programme Manager, West Africa, CARE, fortælle om deres samarbejdsprojekt i Nigeria, som støtter den lokale mælkeproduktion, skaber jobs og øger stabilitet i området. Vi dykker også ned i praksisnære aspekter som hvordan Arla og CARE håndterer partnerskabet som en virksomhed, der opererer kommercielt i et konfliktområde og en NGO, der kan sikre adgang til lokal ekspertise.

 

Vi skal også høre fra Christian Friis Bach, stifter og leder af warfair, om opstarten af den nye virksomhed, som importerer højkvalitetsprodukter fra konfliktområder i tæt samarbejde med lokale producenter. Det stiller store krav til grundigt og løbende arbejde for risikominimering af overtrædelser af menneskerettigheder.

 

Morgenbriefingen er åben for alle og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 29. april 2021
Tid: 08.30-10.00
Sted: Online

Deltagere

Morgenbriefingen er åben for alle.

Sted

Online/ZOOM

Ansvarlig virksomhedsadfærd i Kina: Risiko for tvangsarbejde blandt etniske mindretal og uighurer

Hvordan ved man, at varer ikke produceres med potentielt tvangsarbejde af kinesiske uighurer? Hvor langt rækker virksomhedsansvaret, og hvad kan din virksomhed gøre for ikke at bidrage til eller være forbundet med undertrykkelsen af uighurerne i Kina?

 

Der har den seneste tid været flere oplysninger om risikoen for, at det etniske mindretal uighurerne udsættes for tvangsarbejde i danske virksomheders værdikæder i Kina. Særligt tekstilindustrien er i risiko for indblanding i denne problematik, da 85% af Kinas bomuld produceres i Xinjiang-regionen, der er hjem for en stor del af den uighurske befolkning. Flere varer i dagligvarehandlen, værnemidler og elektroniske produkter kan være også være i risiko for at være fremstillet af tvangsarbejdende uighurer.

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer til et online dialogmøde den 25. maj, hvor medlemmerne får mulighed for at drøfte, hvordan virksomheder kan forholde sig til den aktuelle problematik omkring uighurer i Kina og kan benytte processer for nødvendig omhu (due diligence) til at håndtere ansvaret i leverandørkæder.

 

Arrangementet byder både på fællessession og dialog i mindre grupper. Vi runder af med opsamling i plenum, hvor vi deler vigtige pointer om, hvad virksomheder kan gøre, for at undgå at bidrage til undertrykkelse og udnyttelse af uighurerne.

 

Dialogmødet er kun for medlemmer og afholdes under Chatham House Rule. Derfor vil der være god mulighed for at stille spørgsmål og diskutere egne dilemmaer frit og fortroligt.

 

Har du spørgsmål til mødet kan du kontakte Sarah Dieckmann, sd@dieh.dk.

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til at kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 25. maj
Tid: 13-15
Sted: Online

Deltagere

Dialogmødet er kun for medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Audits i ansvarlig handel – hvad kan vi bruge det til?

Audits er et udbredt værktøj i virksomheders indsats for at sikre ordentlige arbejdsforhold hos leverandørerne. Men audits er også udskældte. Ikke mindst fordi Rana Plaza-bygningen, der husede adskillige tekstilfabrikker, blev auditeret ganske kort tid inden den kollapsede, og mere end 1000 arbejdere døde.

 

Vær med online d. 9. juni kl. 8.30-10, når Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med Syddansk Universitet og Salling sætter fokus på audits og arbejdsmiljøet i globale forsyningskæder for at afdække styrker og svagheder ved audits blandt andre værktøjer, samt hvordan fremtiden for auditmarkedet kan se ud.

 

Auditmarkedet sætter ofte leverandørerne i en svær situation med usammenhængende krav og et højt antal af auditbesøg. På trods af gode hensigter fra virksomhederne, fører det ikke altid til forbedrede arbejdsforhold eller stærkere risikohåndtering. Dog er audits et vigtigt værktøj til at forstå hvilke udfordringer leverandørerne står over for, som kan komplementeres af træning og workshops.

 

På morgenbriefingen præsenteres spritny viden fra Syddansk Universitets forskningsprojekt i Bangladesh, samt praksisnære eksempler fra Salling på, hvilke muligheder danske virksomheder har for at forbedre deres samarbejde med leverandører gennem brugen af audits i et bredere due diligence-perspektiv.

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til at kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

 

Program:

8.30-8.40: Velkommen v/ Sarah Dieckmann, projektleder i Dansk Initiativ for Etisk Handel

 

8.40-8.55: Styrker og svagheder ved audits v/ Peter Hasle, professor, Institut for Teknologi og Innovation og SDU Global Sustainable Production

 

8.55-9.10: Audits og andre værktøjer for leverandørsamarbejde v/ Miina Mälgand Hansen, Responsible Procurement Consultant i Salling og bestyrelsesmedlem i GLOBAL G.A.P

 

9.10-9.25: Fremtidens auditmarked og digitale platformsløsninger v/ Jan Vang, Sektionsleder, Professor, Institut for Teknologi og Innovation og SDU Global Sustainable Production

 

9.25-9.50: Spørgsmål, debat og opsamling

 

9.50-10: Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 9. juni
Tid: 8.30-10
Sted: Online

Deltagere

Morgenbriefingen er åben for alle og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Sådan håndterer fonde og NGOer deres klimaaftryk

- hør om det konkrete arbejde med klimapolitik og omstilling i Folkekirkens Nødhjælp og Investeringsfonden for Udviklingslande der netop har lanceret deres første Sustainability and Impact 2020 rapport.

Mange danske virksomheder har udarbejdet ambitiøse klimapolitikker og beregner klimaaftryk, men også andre organisationer som blandt andet Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Folkekirkens Nødhjælp er igang.

Bevidsthed, politikker, målsætninger og beregning af klimaaftryk er blandt de første skridt mod at mindske CO2-udledninger. Det er afgørende for den grønne omstilling og for at nå målsætningerne i Paris-aftalen, samt opfylde Verdensmål 13 om klimaindsats.

Vær med online d. 24. juni kl. 8.30-10.00, når Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med IFU og Folkekirkens Nødhjælp dykker ned i læringsprocesserne bag den måde de arbejder med beregning af klimaaftryk samt beslutningen om at mindske CO2-udledninger.

Rikke Carlsen, Sustainability Director, og Mikkel Kallesøe, Vice President, Sustainability and Impact, fra IFU vil fortælle om den rejse, fonden har været på, i kortlægningen af deres investeringers impact i udviklingslande. Resultatet er samlet i den første opgørelse over den samlede GHG udledning fra IFUs investeringsportefølje. Dette overblik gør, at IFU nu kan følge udviklingen i klimaaftrykket på tværs af deres investeringsportefølje. Målet er en samlet netto-udledning på 0 i 2050. Læs mere her.

Mattias Söderberg, Chefrådgiver, fra Folkekirkens Nødhjælp vil fortælle om, hvordan deres klimapolitik er baseret på internt ejerskab og engagement i organisationen. Da beslutningen om at blive grøn er en stor opgave, behøver man ikke nødvendigvis have alle svar fra starten, men ambitionen til læring og udvikling er vigtig. Læs mere her.

Morgenbriefingen er gratis og åben for alle, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. 

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til at kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

Program:

8.30-8.40: Velkomst v/ Sarah Dieckmann, projektleder, Dansk Initiativ for Etisk Handel

8.40-9.00: Case 1: Investeringsfonden for Udviklingslande v/ Rikke Carlsen, Sustainability Director, og Mikkel Kallesøe, Vice President, Sustainability and Impact

9.00-9.05: Spørgsmål

9.05-9.25: Case 2: Folkekirkens Nødhjælp v/ Mattias Söderberg, Chefrådgiver

9.25-9.50: Spørgsmål og debat

9.50-10.00: Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 24. juni
Tid: 8.30-10.00
Sted: Online

Deltagere

Morgenbriefingen er gratis og åben for alle, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.
 

Kommende arrangementer:

Responsible investment dialogues #3: Vejen til klima net-zero 

Dato: 25. august
Tid:
9:00-11.30
Sted:
IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København

Læs mere og tilmeld dig her

_________________________

Sensommer-kur

Dato: 2. september
Tid: 15.00-18.00
Sted: DIEH, Store Søndervoldstræde 9, 1415 København K

Læs mere og tilmeld dig her

     

Se alle arrangementer her
//-->