2021

DIEH Generalforsamling 2021

Det er en glæde at invitere til Generalforsamling 2021 i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

 

Vi afholder igen år generalforsamling online og krydser fingre for lige så stor stor opbakning og deltagelse som sidst.

 

Særligt glæder vi os til at præsentere organisationens strategi for arbejdet med ansvarlig og bæredygtig handel fra 2021 til 2023 samt forslag om nyt navn til organisationen.

   

Officiel indkaldelse er udsendt den 23. februar.

    

Som vanligt er halvdelen af bestyrelsen samt alle suppleanter på valg.

Der er nu lukket for tilmeldinger. Kontakt Jacob, hvis du har spørgsmål hertil - ja@dieh.dk 

Se dagsorden her

Praktisk information

Dato og tid

20. april 2021
10.00-12.15

Deltagere

Generalforsamling er kun for medlemmer af DIEH

Sted

Online (zoom)

Forum for Bæredygtige Indkøb webinar: Klimamål i forsyningskæden

Se eller gense webinaret her

Flere danske virksomheder øger nu ambitionerne og går fra egne interne klimamål til at have forventninger og mål for reduktion af udledninger længere ude i værdikæden.

 

Novo Nordisk, Maersk, Vestas og Ørsted er blandt de førende grønne virksomheder, som været ude med en klar besked til deres leverandører, om at de skal reducere deres klimapåvirkning.

 

Denne vigtige ambition bliver understøttet af mål, som forpligter leverandørerne til at reducere yderligere, hvis de vil fortsætte samarbejdet.  

 

Arbejdet med værdikædens klimaaftryk er vitalt for den grønne omstilling, da størstedelen af udledningen for mange virksomheder ligger i værdikæden og ikke i egne aktiviteter.

 

Denne udvikling belønner leverandører, som foretager grønne tiltag og kan dokumentere resultatet af deres arbejde. Det skaber efterspørgsel, som kan være med til at drive den grønne omstilling og opfylde verdensmål 7, 13 og 17.

 

På webinaret, der er arrangeret i regi af Forum for Bæredygtige Indkøb, kan du høre, hvordan Novo Nordisk og Ørsted har grebet denne proces an, og hvordan deres leverandører har modtaget det. Læs mere om de to cases nederst. 

Program

13.00-13.10: Velkomst v/ Sarah Dieckmann, projektleder, DIEH

13.10-13.35: Case 1: Novo Nordisk v/ Katja Winther Homann, Sourcing Project Manager 

13.35-14.00: Case 2: Ørsted v/ Maria Virginia Dundas, Lead Sustainability Advisor

14.00-14.25: Diskussion

14.25-14.30: Tak for i dag

 

Ørsted: CO2-neutral forsyningskæde i 2040

Ørsted har sat mål om at producere CO2-neutral energi inden 2025, og i 2020 satte de samme mål for forsyningskæden. Ørsted har i den forbindelse oprettet et leverandørprogram for at engagere og assistere strategiske leverandører. Dette inkluderer blandt andre producenter af vindmøller, transformerstationer, kabler og transportører. Læs mere her.

 

Novo Nordisk: Grøn strøm fra 2030

Novo Nordisk lancerede i september måned krav til leverandører om at der udelukkende skal bruges grøn strøm fra 2030. Novo Nordisk vil samarbejde med leverandørerne og dele deres erfaringer for brugen af grøn strøm. Ifølge virksomhedens egne beregninger vil disse krav kunne reducere udledningerne med mindst 300.000 tons drivhusgasser i forsyningskæden. Læs mere her    

 

Kort om Forum for Bæredygtige Indkøb:

Forum for Bæredygtige Indkøb blev nedsat som et initiativ under Miljøministeriet i oktober 2010. Forum for Bæredygtige Indkøb arbejder for at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af varer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og private virksomheder. Det gøres blandt andet ved at dele og formidle viden og netværk og ved at opbygge kompetencer hos indkøbere og leverandører. Læs mere her

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 4. februar 2021
Tid: 13.00-14.30

Sted

Online / ZOOM

Ansvarlig handel: Virksomhedsdrift og leverandørstyring – hvordan?

OBS - mødet var planlagt til 17. marts, men er flyttet til 7. april.

Mange virksomheder vil gerne bidrage til at gøre verden bedre, samtidig med at de har en sund forretning. Men hvad vil det sige at drive ansvarlig virksomhed, og hvordan griber man det mere konkret an?
  

DI Handel og Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) inviterer til webinar om ansvarlig virksomhedsdrift. Her giver vi dig et indblik i, hvad ansvarlig virksomhedsdrift egentlig er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan det kan gribes an i praksis. Vi zoomer særligt ind på, hvordan leverandørstyring kan håndteres i en global verden, og hvilke tendenser, der rør på sig i verden i dag. Virksomheden Abena vil indvie dig i, hvordan de hele tiden arbejder med emnet.

 

Det er gratis at deltage i webinaret for alle medlemmer af DI og DIEH, men tilmelding er påkrævet.

 

Målgruppe: Medarbejdere med ansvar eller interesse inden for CSR, compliance og bæredygtighed.

 

Program (forbehold for ændringer): 

 

  • Velkommen v/ Ulla Scherfig Gilberg, seniorchefkonsulent, DI Handel

  • Ansvarlig virksomhedsdrift – i dag og i morgen v/ Gry Saul, international konsulent for CSR & ansvarlig virksomhedsadfærd, DI

  • Ansvarlig leverandørstyring – hvorfor og hvordan? v/ Sarah Dieckmann, projektleder, Dansk Initiativ for Etisk Handel

  • Kort pause

  • Social ansvarlighed hos Abena v/ Johannes Hollensberg, Compliance Specialist, Abena A/S

  • Opsamling og dialog, herunder svar på spørgsmål

  • Tak for i dag

 

TIlmelding sker hos Dansk INdustri her


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til kontakte Jacob Lykke Andersen på ja@dieh.dk

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 07. april 2021
Tid: 09.30-11.15

Deltagere

Det er gratis at deltage i webinaret for alle medlemmer af DI og DIEH, men tilmelding er påkrævet.

Sted

Online

Virksomhedsansvar og etisk handel i konfliktområder

Vær med, når Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med Arla, CARE og warfair sætter fokus på virksomhedsansvar og arbejdet med nødvendig omhu (due diligence) for menneskerettigheder, når man driver forretning i konfliktområder.

 

Ifølge FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv har virksomheder et ansvar for at håndtere og forhindre risikoen for at medvirke til menneskerettighedskrænkelser. Risikoen er ekstra stor i konfliktområder, og det er derfor nærliggende for virksomheder at begrænse deres aktiviteter i disse områder.

 

Samtidig fremhæver blandt andre Verdensbanken, at handel er en af de vigtigste faktorer for jobskabelse, styrkelse af lokalsamfund og i sidste ende også stabilitet og udvikling i konfliktlande.

 

Man kan sige, at folk i konfliktområder bliver udsat for den ’dobbelte straf’ - først af konflikt, og siden når ingen længere tør handle med landet.

 

Skal der gøres op med den dobbelte straf, indebærer det, at virksomheder kan håndtere disse risici. På mødet d. 29. april sætter Dansk Initiativ for Etisk Handel fokus på, hvordan man opbygger ansvarlige værdikæder i konfliktområder og bidrager til stabilitet og udvikling.

 

PROGRAM:

Anne Højmark Andersen, Senior Programme Manager, West Africa, CARE, præsenterer hvilke fordele en NGO bidrager med i et kommercielt partnerskab i et konfliktområde, så som lokal ekspertise.

 

Irene Quist Mortensen, Head of International Corporate Sustainability, Arla, forklarer om motivationen bag at drive forretning i konfliktområde, samt successfaktorerne for kommercialisering.

 

Christian Friis Bach, stifter og leder af warfair, sætter spot på hvordan handel med konfliktområder skaber udvikling, samt hvordan grundigt arbejde med due diligence og risikohåndtering muliggør arbejdet i konfliktområder.

 

Program:

08.30-08.45: Velkommen v/ Sarah Dieckmann, projektleder, Dansk Initiativ for Etisk Handel

 

08.45-09.05: Oplæg om samarbejdet på tværs mellem NGO og virksomhed for handel i risiko- og konfliktområder v/ Irene Quist Mortensen, Arla, og Anne Højmark Andersen, CARE

 

09.05-09.15: Spørgsmål

 

09.15-09.30: Oplæg om ansvarlig handel og udvikling, samt grundig due diligence i praksis v/ Christian Friis Bach, warfair

 

9.30-9.50: Debat

 

9.50-10.00: Tak for i dag

 

På morgenbriefingen vil Irene Quist Mortensen, Head of International Corporate Sustainability, Arla, og Anne Højmark Andersen, Senior Programme Manager, West Africa, CARE, fortælle om deres samarbejdsprojekt i Nigeria, som støtter den lokale mælkeproduktion, skaber jobs og øger stabilitet i området. Vi dykker også ned i praksisnære aspekter som hvordan Arla og CARE håndterer partnerskabet som en virksomhed, der opererer kommercielt i et konfliktområde og en NGO, der kan sikre adgang til lokal ekspertise.

 

Vi skal også høre fra Christian Friis Bach, stifter og leder af warfair, om opstarten af den nye virksomhed, som importerer højkvalitetsprodukter fra konfliktområder i tæt samarbejde med lokale producenter. Det stiller store krav til grundigt og løbende arbejde for risikominimering af overtrædelser af menneskerettigheder.

 

Morgenbriefingen er åben for alle og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 29. april 2021
Tid: 08.30-10.00
Sted: Online

Deltagere

Morgenbriefingen er åben for alle.

Sted

Online/ZOOM

Ansvarlig virksomhedsadfærd i Kina: Risiko for tvangsarbejde blandt etniske mindretal og uighurer

Hvordan ved man, at varer ikke produceres med potentielt tvangsarbejde af kinesiske uighurer? Hvor langt rækker virksomhedsansvaret, og hvad kan din virksomhed gøre for ikke at bidrage til eller være forbundet med undertrykkelsen af uighurerne i Kina?

 

Der har den seneste tid været flere oplysninger om risikoen for, at det etniske mindretal uighurerne udsættes for tvangsarbejde i danske virksomheders værdikæder i Kina. Særligt tekstilindustrien er i risiko for indblanding i denne problematik, da 85% af Kinas bomuld produceres i Xinjiang-regionen, der er hjem for en stor del af den uighurske befolkning. Flere varer i dagligvarehandlen, værnemidler og elektroniske produkter kan være også være i risiko for at være fremstillet af tvangsarbejdende uighurer.

 

Dansk Initiativ for Etisk Handel inviterer til et online dialogmøde den 25. maj, hvor medlemmerne får mulighed for at drøfte, hvordan virksomheder kan forholde sig til den aktuelle problematik omkring uighurer i Kina og kan benytte processer for nødvendig omhu (due diligence) til at håndtere ansvaret i leverandørkæder.

 

Arrangementet byder både på fællessession og dialog i mindre grupper. Vi runder af med opsamling i plenum, hvor vi deler vigtige pointer om, hvad virksomheder kan gøre, for at undgå at bidrage til undertrykkelse og udnyttelse af uighurerne.

 

Dialogmødet er kun for medlemmer og afholdes under Chatham House Rule. Derfor vil der være god mulighed for at stille spørgsmål og diskutere egne dilemmaer frit og fortroligt.

 

Har du spørgsmål til mødet kan du kontakte Sarah Dieckmann, sd@dieh.dk.

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til at kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 25. maj
Tid: 13-15
Sted: Online

Deltagere

Dialogmødet er kun for medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Audits i ansvarlig handel – hvad kan vi bruge det til?

Audits er et udbredt værktøj i virksomheders indsats for at sikre ordentlige arbejdsforhold hos leverandørerne. Men audits er også udskældte. Ikke mindst fordi Rana Plaza-bygningen, der husede adskillige tekstilfabrikker, blev auditeret ganske kort tid inden den kollapsede, og mere end 1000 arbejdere døde.

 

Vær med online d. 9. juni kl. 8.30-10, når Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med Syddansk Universitet og Salling sætter fokus på audits og arbejdsmiljøet i globale forsyningskæder for at afdække styrker og svagheder ved audits blandt andre værktøjer, samt hvordan fremtiden for auditmarkedet kan se ud.

 

Auditmarkedet sætter ofte leverandørerne i en svær situation med usammenhængende krav og et højt antal af auditbesøg. På trods af gode hensigter fra virksomhederne, fører det ikke altid til forbedrede arbejdsforhold eller stærkere risikohåndtering. Dog er audits et vigtigt værktøj til at forstå hvilke udfordringer leverandørerne står over for, som kan komplementeres af træning og workshops.

 

På morgenbriefingen præsenteres spritny viden fra Syddansk Universitets forskningsprojekt i Bangladesh, samt praksisnære eksempler fra Salling på, hvilke muligheder danske virksomheder har for at forbedre deres samarbejde med leverandører gennem brugen af audits i et bredere due diligence-perspektiv.

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til at kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

 

Program:

8.30-8.40: Velkommen v/ Sarah Dieckmann, projektleder i Dansk Initiativ for Etisk Handel

 

8.40-8.55: Styrker og svagheder ved audits v/ Peter Hasle, professor, Institut for Teknologi og Innovation og SDU Global Sustainable Production

 

8.55-9.10: Audits og andre værktøjer for leverandørsamarbejde v/ Miina Mälgand Hansen, Responsible Procurement Consultant i Salling og bestyrelsesmedlem i GLOBAL G.A.P

 

9.10-9.25: Fremtidens auditmarked og digitale platformsløsninger v/ Jan Vang, Sektionsleder, Professor, Institut for Teknologi og Innovation og SDU Global Sustainable Production

 

9.25-9.50: Spørgsmål, debat og opsamling

 

9.50-10: Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 9. juni
Tid: 8.30-10
Sted: Online

Deltagere

Morgenbriefingen er åben for alle og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Sådan håndterer fonde og NGOer deres klimaaftryk

- hør om det konkrete arbejde med klimapolitik og omstilling i Folkekirkens Nødhjælp og Investeringsfonden for Udviklingslande der netop har lanceret deres første Sustainability and Impact 2020 rapport.

Mange danske virksomheder har udarbejdet ambitiøse klimapolitikker og beregner klimaaftryk, men også andre organisationer som blandt andet Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Folkekirkens Nødhjælp er igang.

Bevidsthed, politikker, målsætninger og beregning af klimaaftryk er blandt de første skridt mod at mindske CO2-udledninger. Det er afgørende for den grønne omstilling og for at nå målsætningerne i Paris-aftalen, samt opfylde Verdensmål 13 om klimaindsats.

Vær med online d. 24. juni kl. 8.30-10.00, når Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med IFU og Folkekirkens Nødhjælp dykker ned i læringsprocesserne bag den måde de arbejder med beregning af klimaaftryk samt beslutningen om at mindske CO2-udledninger.

Rikke Carlsen, Sustainability Director, og Mikkel Kallesøe, Vice President, Sustainability and Impact, fra IFU vil fortælle om den rejse, fonden har været på, i kortlægningen af deres investeringers impact i udviklingslande. Resultatet er samlet i den første opgørelse over den samlede GHG udledning fra IFUs investeringsportefølje. Dette overblik gør, at IFU nu kan følge udviklingen i klimaaftrykket på tværs af deres investeringsportefølje. Målet er en samlet netto-udledning på 0 i 2050. Læs mere her.

Mattias Söderberg, Chefrådgiver, fra Folkekirkens Nødhjælp vil fortælle om, hvordan deres klimapolitik er baseret på internt ejerskab og engagement i organisationen. Da beslutningen om at blive grøn er en stor opgave, behøver man ikke nødvendigvis have alle svar fra starten, men ambitionen til læring og udvikling er vigtig. Læs mere her.

Morgenbriefingen er gratis og åben for alle, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål. 

Der er nu lukket for tilmeldinger, men hvis du har spørgsmål eller gerne vil tilmelde dig arrangementet, er du velkommen til at kontakte Malene Autencio Skensved, mas@dieh.dk.

Program:

8.30-8.40: Velkomst v/ Sarah Dieckmann, projektleder, Dansk Initiativ for Etisk Handel

8.40-9.00: Case 1: Investeringsfonden for Udviklingslande v/ Rikke Carlsen, Sustainability Director, og Mikkel Kallesøe, Vice President, Sustainability and Impact

9.00-9.05: Spørgsmål

9.05-9.25: Case 2: Folkekirkens Nødhjælp v/ Mattias Söderberg, Chefrådgiver

9.25-9.50: Spørgsmål og debat

9.50-10.00: Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

Dato: 24. juni
Tid: 8.30-10.00
Sted: Online

Deltagere

Morgenbriefingen er gratis og åben for alle, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål.

Workshop: Leverandørdialog - en vej til verdensmål / København

Vil du arbejde (mere) med FN’s 17 Verdensmål? Er du i tvivl om, hvilke indsatser, der kan styrke jeres arbejde med bæredygtighed i værdikæden? Savner du redskaber og inspiration til at skabe forandringer og styrke jeres leverandørsamarbejde? 


Så er denne workshop og vores nye guide Leverandørdialog som vej til verdensmål noget for dig.


I samarbejde med Dansk Mode og Tekstil, WEAR og Erhvervsstyrelsen har Dansk Initiativ for Etisk Handel udviklet en inspirationsguide om, hvordan virksomheder i mode- og tekstilbranchen kan bruge leverandørdialog som indgangsvinkel til arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due diligence og samfundsansvar.

        

Guiden bygger på konkrete erfaringer og gode råd fra virksomheder i branchen. På workshoppen vil vi fremhæve nogle af de gode eksempler fra de bidragende virksomheder, så alle - store som små - kan blive klogere på, hvordan leverandørdialog kan bruges i arbejdet med verdensmål.

       

Program

9.00 Velkomst og introduktion til dagens workshop
v/ DIEH, Dansk Mode & Textil og/eller WEAR 

9.30 Introduktion: Leverandørdialog som en vej til verdensmål: Hvorfor og hvordan?  
v/ Janine Dortmundt / Sarah Dieckmann, DIEH

10.00 Case-oplæg
v/ Anja Padget, Sourcing House 

10.30 5 steps til leverandørdialog: Erfaringer, cases og gode råd

11.30 Afslutning

      

Bemærk, at vi afholder samme workshop i både København og Herning. Er du interesseret i at deltage i Herning den 7. september, kan du tilmelde dig her

        

Om guiden

Leverandørdialog – en vej til Verdensmål er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Dansk Mode & Textil og WEAR med støtte fra Erhvervstyrelsen. Guiden er baseret på workshops og interviews med virksomheder samt input fra en række civilsamfundsorganisationer og medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Praktisk information

Dato og tid

31. august 2021
9.00-11.30

Deltagere

Workshoppen er gratis og målrettet repræsentanter fra mode- og tekstil-branchen.

Sted

Dansk Erhverv, København

Workshop: Leverandørdialog - en vej til verdensmål / Herning

Vil du arbejde (mere) med FN’s 17 Verdensmål? Er du i tvivl om, hvilke indsatser, der kan styrke jeres arbejde med bæredygtighed i værdikæden? Savner du redskaber og inspiration til at skabe forandringer og styrke jeres leverandørsamarbejde? 


Så er denne workshop og vores nye guide Leverandørdialog som vej til verdensmål noget for dig.


I samarbejde med Dansk Mode og Tekstil, WEAR og Erhvervsstyrelsen har Dansk Initiativ for Etisk Handel udviklet en inspirationsguide om, hvordan virksomheder i mode- og tekstilbranchen kan bruge leverandørdialog som indgangsvinkel til arbejdet med FN’s 17 Verdensmål, due diligence og samfundsansvar.

        

Guiden bygger på konkrete erfaringer og gode råd fra virksomheder i branchen. På workshoppen vil vi fremhæve nogle af de gode eksempler fra de bidragende virksomheder, så alle - store som små - kan blive klogere på, hvordan leverandørdialog kan bruges i arbejdet med verdensmål.

       

Program

9.00 Velkomst og introduktion til dagens workshop
v/ Sarah Dieckmann, DIEH, og Marie Busck, Dansk Mode & Textil

9.30 Introduktion: Leverandørdialog som en vej til verdensmål: Hvorfor og hvordan?  v/ Sarah Dieckmann, DIEH

10.00 Case-oplæg v/ Benthe Bundgaard Henriksen, Head of Social and Environment Compliance, DK Company

10.30 5 steps til leverandørdialog: Erfaringer, cases og gode råd

11.30 Afslutning

        

Om guiden

Leverandørdialog – en vej til Verdensmål er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Dansk Mode & Textil og WEAR med støtte fra Erhvervstyrelsen. Guiden er baseret på workshops og interviews med virksomheder samt input fra en række civilsamfundsorganisationer og medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Praktisk information

Dato og tid

7. september 2021
9.00-11.30

Deltagere

Workshoppen er gratis og målrettet repræsentanter fra mode- og tekstil-branchen.

Sted

Dansk Mode & Textil, Birk Centerpark 38, Herning

Responsible investment dialogues #3: Vejen til klima net-zero – hvordan skal investorer vurdere og påvirke virksomheders net-zero-strategier?

I tiden frem mod COP26 fremlægger selskaber, investorer og lande ambitiøse mål om at blive net-zero i 2050. Samtidig har Det Internationale Energiagentur IEA i deres seneste rapport fra maj præsenteret scenarier, der tydeliggør behovet for en hurtig reduktion af udledninger for at nå parismålsætningen.

IEA fastslår, at der ikke er rum for at ekspandere olie og gasproduktionen udover de kilder, der allerede er i produktion. Dette nye scenarie stiller spørgsmålstegn ved troværdigheden af klimastrategier og net-zero ambitioner for en række store olieselskaber, hvor danske investorer er engageret. Hvad betyder det for danske investorers overvejelser og strategi, særligt for de helt store udledere af drivhusgasser?

Net-zero målsætninger er som navnet tilsiger, en kombination af reduktion af udledninger og kompensation for de udledninger, der ikke kan undgås. Hvis det eksisterende produktions- og forbrugsniveau stiger, vil der trods indsatser for massive reduktioner og teknologiske løsninger være et stort behov for kompensation. Her står skovrejsning og skovbevarelse centralt. Er net-zero ambitioner baseret på massive kompensationer troværdige? Hvad er implikationen for udviklingslandene, hvor de fleste kompensationsprojekter finder sted?

About Responsible Investment Dialogues: DIEH and Dansif are organising a series of meetings under the headline Responsible Investment Dialogues. The purpose is to promote responsible investment through dialogue, debate and exchange of experiences and best practices on specific themes. Responsible Investment Dialogues gathers investors, companies, NGO’s and other relevant parties to get in depth with selected issues though deep-dives and identifying concrete solutions to complex challenges.

PROGRAM:

8:30 Kaffe og registrering

9:00 Velkomst ved Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansif

9:05 - Er investorerne gode nok til at vurdere og påvirke selskabers klimaplaner?
Introduktion ved Lars Koch, Mellemfolkeligt Samvirke og Tor Hjorth-Fjalsted, WWF Danmark.

Session 1: Vurdering af selskabers klimaplaner

9:15 For eller imod Shells klimaplan?
Indlæg ved Jesper Nørgaard, Sampension og Dewi Dylander, PKA, der stemte henholdsvis for og imod Shells klimaplan ved generalforsamlingen i år.
09:30 Dialog
- Hvad er de vigtige parametre I vurderingen af selskabers klimaplaner?
- Hvordan vurderer man store olieselskabers forandringsstrategi – for selskabet og for samfundet?
- Kan man godkende en plan, der ikke er god nok, men bedre end før?

10:15 Kaffepause

Session 2: Troværdige net-zero-strategier?

10:30
Klimakompensation vs. “real net-zero”
- Indlæg ved Lars Koch, Mellemfolkeligt Samvirke
10:35 Dialog

- Hvordan skal vi vurdere undgåede udledninger?
- Hvordan vurderer man, om kompensation er additionel, teknisk mulig og fair ift. det globale samfunds behov og mulighed for offsetting??
- Hvordan vurderer man, de lokale implikationer af kompensationsprojekter?

11:20 Afsluttende bemærkninger fra Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansif

11:30 Stående frokost og netværk

Praktisk information

Dato og tid

25. august 2021
9:00-11.30

Deltagere

Kontakt Sarah Dieckmann, sd@dieh.dk, for at høre mere om det afholdte arrangement.

Sted

IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København

Sen-sommerkur 2021

Vi glæder os til at se medlemmer og samarbejdspartnere til en hyggelig eftermiddag torsdag den 2. september kl. 15.30 på Christianshavn.

  

Tag en kollega under armen og kom til sen-sommerkur, hvor du kan møde DIEHs nye direktør og bestyrelsen, networke med andre medlemmer & gode samarbejdspartnere samt få inspiration omkring etisk handel og bæredygtighed med hjem fra vores oplægsholdere.

        

Program

15.30 Ankomst

16.00 Velkomst, v. Nanna Callisen Bang - direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel

16.10 Udenrigsministeriets øgede fokus på samfundsansvar og bæredygtighed i globale værdikæder, v. Lotte Machon - direktør for Udviklingspolitik, Udenrigsministeriet

16.20 Forbrugernes forventning til etik og ansvarlighed, v. Anja Philip - formand, Forbrugerrådet Tænk

16.30 Perspektiver fra formandskabet i Dansk Initiativ for Etisk Handel, v. Malene Thiele - CSR-chef, Dansk Erhverv og næstformand, Dansk Initiativ for Etisk Handel

16.30-18.00 Networking

Praktisk information

Dato og tid

2. september 2021
15.30 - 18.00

Deltagere

DIEH-medlemmer og samarbejdspartnere

Sted

Dansk Initiativ for Etisk Handel, Store Søndervoldstræde 9, København K

Due diligence i praksis – for aktører i fødevarebranchen

Den seneste sag om krænkelser af jordbærplukkere i Spanien tydeliggør endnu engang vigtigheden af at respektere og beskytte menneskerettigheder gennem global handel. Samtidig giver flere handelsvirksomheder udtryk for, at internationale retningslinjer som UNGPs og OECD kan være svære at implementere i praksis.

 

På den baggrund har vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) samarbejdet med Landbrug & Fødevarer, Arla, DIEH-medlemmer og en række andre aktører om at udarbejde web-guiden Respekt for menneskerettigheder – vejen til ansvarlig virksomhedspraksis. Guiden har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder i fødevaresektoren til at komme i gang med due diligence i forhold til menneskerettigheder.

 

Vi glæder os til at lancere guiden med jer den 1. september, hvor vi blandt andet gerne vil høre, hvordan den kan komme ud og leve blandt virksomheder i den danske fødevaresektor. Vi vil også gerne indsamle ideer til, hvordan vi fremadrettet yderligere kan diskutere og håndtere de svære dilemmaer forbundet med due diligence i fødevarebranchen – eksempelvis i et mødeforløb i DIEH-regi.

 

Program:

13:00 Ankomst og kaffe /networking

 

13:30 Velkomst og introduktion v/ Nanna Callisen Bang, DIEH, og Kenneth Lindharth Madsen, Landbrug & Fødevarer

 

13:45 Fremvisning af web-guiden Respekt for menneskerettigheder – vejen til ansvarlig virksomhedspraksis v/ Janine Dortmundt, DIEH

 

14:15 Paneldebat og dialog med Gitte Husager, Folkekirkens Nødhjælp, Emil Kernell, Institut for Menneskerettigheder, Christian Friis Bach, warfair og Irene Quist Mortensen / Susanne Andersen fra Arla Foods

Hvilke dilemmaer møder virksomheder i deres arbejde med due diligence og respekt for menneskerettigheder i praksis?

 

15:00 Diskussion:

  • Hvad skal der til for at klæde flere virksomheder på til at arbejde struktureret med due diligence?
  • Hvordan kan et multi-stakeholder-samarbejde om due diligence i fødevaresektoren se ud?

 

15:30 Afslutning og næste skridt

 

Har du ikke mulighed for at deltage, kan du se webguiden her fra den 1. september 2021. For spørgsmål skriv til Janine Dortmundt på jd@dieh.dk eller ring på 42439321.

Praktisk information

Dato og tid

1. september 2021
13.30-15.30

Deltagere

Mødet er åbent for alle samarbejdspartnere og medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel og/eller Landbrug & Fødevarer.Sted

Dansk Initiativ for Etisk Handel, Overgaden Oven Vandet 10 (fysisk møde)

The new International Accord – Members’ meeting

Recent negotiations between IndustriALL, UNI Global Union and textile brands have concluded with a text for a new agreement under the Bangladesh Accord. The International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry takes effect on 1 September 2021.

 

This meeting is for members of Ethical Trade Norway, Danish Initiative for Ethical Trade, and Ethical Trade Initiative UK. The meeting will be held in English.

 

The meeting seeks to provide an informal and informative dialogue among our members about the new International Accord. Representatives from the negotiations leading up to the International Accord will present the views of the brand negotiation committee and trade unions.

 

Please read the agreement text in advance. For further information see press releases by the Bangladesh Accord Foundation and IndustriALL.

 

Agenda:
10.00: Welcome and introductions of hosts (Joint Ethical Trading Initiatives)
10:05: Abil Amin from ETI Bangladesh shares the perspective of civil society in Bangladesh
10:10: Felicity Tapsell, Brand Negotiation Committee (BESTSELLER)
10:25: Christina Hajagos-Clausen, Director, Textile and Garment Industry at IndustriALL
10:40: Q&A
11:00: End of common session

 

The new International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry takes effect on 1 September 2021.

 

Any questions or comments regarding the event can be directed to Marthe Røssak at marthe@etiskhandel.no

 

Please register for the meeting here

Praktisk information

Dato og tid

Date: 09.09.2021
Time: 10.00-11.00

Deltagere

Members of Ethical Trade Norway, Danish Ethical Trading Initiative, and Ethical Trade Initiative UK.

Sted

Online

Due diligence in fragile contexts – how can we act responsibly?

Join us on the 13th October at 1.00-3.00 PM when Danish Initiative for Ethical Trade invites to a webinar on how to act responsibly in fragile states and conflict areas, in accordance with the international standards for responsible business conduct (UNGP’s and OECD guidance).

 

Over the last decade, the number of civil wars has almost tripled, peaking in 2016 with 53 countries experiencing conflict. The UN Working Group on Business and Human Rights has highlighted the challenges faced by companies in conflict-affected contexts. and the need for enhanced human rights due diligence in conflict environments. Meanwhile, responsible business offering livelihoods and economic can also contribute to peace and development.

 

At the webinar you will meet:

 

Najib Bajali, Head of policy and practice – Peace Economies at International Alert presenting the conflict and human rights impact assessment (CHRIA) tool from International Alerts Human Rights Due Diligence in Conflict affected settings - Guidance for extractives industries.

 

Gladys Nairuba, Programme Officer – Active Citizenship at DanChurchAid, presenting aspects of meaningful stakeholder dialogue in conflict or fragile contexts. How are the right stakeholders and their representatives identified, and how is a meaningful dialogue conducted?

 

Christian Friis Bach, founder of warfair, a Danish company trading with local farmers and companies in conflict-affected countries. Christian Friis Bach will present warfairs Complaints Mechanism. 

 

When signing up, you will receive a link the day before the webinar. 

 

The webinar is funded by Danida under the Danida Market Development Partnership MYPOD.

Praktisk information

Dato og tid

October 13th
1.00-3.00PM CEST

Deltagere

Open for everyone

Sted

Online
 

Kommende arrangementer

 

Joining forces for social dialogue: Conference on collaboration between trade unions and buyers for social dialogue in producing countries

Dato: 27. oktober
Tid: 13.00-15.00
Sted: Online

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Menneskerettigheder i byggeriets værdikæder

Dato: 2. november
Tid: 9.00-11.30 
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, København K 

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Intro til Etisk Handel

Dato: 16. november
Tid: 9.00-10.00 
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, København K 

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Møde i medlemsnetværket: Ansvarlig sourcing i produktionsvirksomheder

Dato: 17. november
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, København K

Læs mere om medlemsnetværket her

_____________________

Intro til Etisk Handel (Online)

Dato: 19. november
Tid: 9.00-10.00 
Sted: Online

Læs mere og tilmeld dig her

_____________________

Første møde i medlemsnetværket:
Partnerskaber og bæredygtig innovation

Dato: 8. december
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere om medlemsnetværket her

 

Se alle arrangementer her
//-->