2022

Sourcing responsibly in an uncertain world - Practical company-guidance to respect human rights in complex global supply chains

Are you a practioner in the fashion and textile industry? Come join us at this online breakfast event and be inspired by hands-on knowledge, gain insights and learn new inspirational tools to support your work with respect for human rights in the entire business and supply chains.
                             

Many companies have limited capacity and competencies to exercise and document human rights due diligence. At the same time, sourcing responsibly has become ever more pertinent in uncertain times where a global pandemic has put a magnifying glass on social and environmental issues in the fashion industry. Companies are increasingly faced with requirements on due diligence and responsible business by international guidelines, public regulation and industry standards such as the CFW 2023 Sustainability Requirements. So where to start?
                         
At this breakfast event we will take a practical approach and show how various tools, developed through Danish collaboration, can support companies step by step on this essential journey.
                          
During the session we will tune into

 • The most urgent global social challenges in an increasingly complex context for global supply chains for companies in the fashion and textile industry.
 • 5 steps to use supplier dialogue and collaboration to respect human and workers’ rights and contribute to the sustainable development goals (SDGs)
 • An easy-to-use tool to support fashion companies in their human rights due diligence efforts, showing how ‘green transition’, sustainable development and human rights are all interlinked.          

The event is organised by the Danish Ethical Trading Initiative (DIEH) together with the Danish industry association for fashion and textile companies (DM&T) and partly financed by the European Union.
        
The event is particularly relevant to representatives of fashion companies with an interest in strengthening their performance on human rights and sustainability in the supply chain.

 

Program

9.00:  Welcome by DIEH and DM&T
 
9.05:  Social challenges in an increasingly complex context for global supply chains in the fashion supply chain
/ Marie Busck, Danish Fashion & Textile
   
9.30:  5 steps to strengthen supplier dialogue and the work with sustainable development goals
/ Janine Dortmundt, Danish Ethical Trading Initiative
    
9.50:  Human rights due diligence tool
/ Catrhine Bloch Veiberg, Danish Institute for Human Rights
     
10.20: Reflections in break-out rooms
   
10.40: Wrap up and upcoming events
/ Sarah Dieckmann, Danish Ethical Trading Initiative

EU

Praktisk information

Dato og tid

4th of February
9.00-10.45

Deltagere

Open to all, in particular representatives of fashion companies.

To register, please click on the 'tilmeld' button below.

All registrered participants will receive a meeting link, Thursday the 3rd of February.

Sted

Online

Lancering af ’Getting it Right’ – due diligence redskab til tekstil-SMV’er

Dansk Initiativ for Etisk Handel har været strategisk partner, på et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og DM&T om at udvikle et redskab til, hvordan mode- og tekstilvirksomheder kan udøve due diligence i forhold til menneskerettigheder: Getting it Right.

 

15 tekstil-SMV’er har bidraget til processen i løbet af 2021 via interviews og workshops, i processen og NCP Danmark har også bidraget med sparring og oplæg.

 

Redskabet ”Getting it Right’ ligger nu færdigt og vil på dette webinar blive lanceret. Lanceringen vil byde på oplæg fra Dansk Initiativ for Menneskerettigheder, Dansk Initiativ for Etisk Handel og NCP Danmark.

 

Webinaret finder sted på engelsk og dansk.

 

Tilmelding: https://www.dmogt.dk/arrangementer/lancering-af-getting-it-right-et-redskab-til-due-diligence-i-menneskerettigheder

Praktisk information

Dato og tid

21. februar 2022
09:30-11.00


Deltagere

Repræsentanter for virksomheder i tekstilsektoren, og sektorens interessenter. Arrangementet er gratis og åbent for alle.

Sted

Sted: Online

Intro til Etisk Handel 2022 - marts

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med etisk handel og bæredygtige værdikæder? Og hvordan et medlemskab hos Dansk Initiativ for Etisk Handel kan understøtte arbejdet med at håndtere omverdenens stigende krav og forventninger til menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i værdikæden? Så kom til Intro til Etisk Handel hos os.

 

Ved mødet får du en introduktion til potentialet og de grundlæggende principper for etisk handel, samt hvordan Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejder som medlemsorganisation og platform for ansvarlig handel, med events, netværksgrupper, projekter og partnerskaber.

 

Mødet er gratis og åbent for alle.

 

Kontakt Jacob Lykke Andersen (ja@dieh.dk) for yderligere information.

  

Bemærk at vi også holder en online Introduktion til Etisk Handel den 3. marts 2022.

Praktisk information

Dato og tid

1. marts 2022
9.00-10.00

Deltagere

Mødet er gratis og åbent for alle.

Sted

Overgaden Oven Vandet 10, København K

Intro til Etisk Handel 2022 - marts (Online)

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med etisk handel og bæredygtige værdikæder? Og hvordan et medlemskab hos Dansk Initiativ for Etisk Handel kan understøtte arbejdet med at håndtere omverdenens stigende krav og forventninger til menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i værdikæden? Så kom til Intro til Etisk Handel hos os.

 

Ved mødet får du en introduktion til potentialet og de grundlæggende principper for etisk handel, samt hvordan Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejder som medlemsorganisation og platform for ansvarlig handel, med events, netværksgrupper, projekter og partnerskaber.

 

Mødet er gratis og åbent for alle.

 

Kontakt Jacob Lykke Andersen (ja@dieh.dk) for yderligere information.

 

Efter tilmelding vil du modtage et link til online deltagelse dagen før arrangementet. 

Praktisk information

Dato og tid

3. marts
9.00-10.00

Deltagere

Mødet er gratis og åbent for alle.

Sted

Online

Møde i Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri 2.0

Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri samler fiskeriets nøgleaktører til dialog, vidensdeling og løsninger vedrørende fiskeriets og havets bæredygtighed. Dansk Initiativ for Etisk Handel er sekretariat for partnerskabet, som drives i samarbejde med PlanMiljø. Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri er delvist finansieret af VELUX FONDEN.

 

Foreløbigt program, 9. marts 2022

 

12:30 Ankomst og kaffe

12:40 Velkomst, ved DIEH & PlanMiljø

12:55 Tiltag for mere bæredygtighed - siden sidst: Tjek ind blandt deltagerne i partnerskabet

14.00 Workshop #1: hvad skal vi opleve eller hvem skal vi høre fra i Partnerskabet?

14:15 Pause

14:30 Erfaringer fra missionsdrevet samarbejde i de Danske Alliancer for ansvarlig soja og palmeolie

14:45 Workshop #2: Et postkort fra fremtiden 

15:15 Afslutning og kommende planer for 2022, ved DIEH & PlanMiljø

Praktisk information

Dato og tid

9. marts
12:30-15:30

Deltagere

Åbent for alle med interesse i bæredygtigt fiskeri.

Sted

Overgaden Oven Vandet 10, st., Christianshavn

Etisk Handel Akademi – Træning i ansvarlige og bæredygtige indkøb

Vil du klædes på til arbejdet med ansvarlige og bæredygtige indkøb? Til at identificere og arbejde med risici i leverandørkæden, og arbejde strategisk med bæredygtighed i indkøb?

Så tilmeld dig 'Træning i ansvarlige og bæredygtige indkøb' hos Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Gennem oplæg og øvelser får du indsigt i, hvordan du kan identificere og håndtere risici i dine indkøb og arbejde med leverandører, leverandørkæden og din egen indkøbspraksis for at minimere negativ indvirkning på mennesker og miljø. 

 

Danske virksomheder har gennem indkøb et stort aftryk på mennesker og miljø i andre dele af verden. Med denne træning bliver du klædt på til at imødekomme stigende forventninger og lovkrav om at håndtere dette aftryk.

Kurset ledes af Sarah Dieckmann, rådgiver for etisk handel i Dansk Initiativ for Etisk Handel og Helene Regnell, partner i Lead Sustainability, der har mange års erfaring med indkøb og bæredygtighedsstrategi fra bl.a. Salling Group.

Hvad du får ud af at deltage i træningen:

 • Kendskab til regulering og lovkrav
 • En grundlæggende forståelse af risiko i indkøb og betydningen af egen indkøbspraksis
 • Kompetencer og konkrete redskaber til at arbejde med bæredygtighed i indkøb
 • Inspiration til strategisk udvikling i jeres virksomhed
 • Øvelser i indkøbspraksis med udgangspunkt i konkrete cases og situationer fra hverdagen, så læringen bliver konkret for deltager.

Kurset henvender sig primært til indkøbere og CSR-medarbejdere i virksomheder og organisationer.


Tid:
10.00-16.00
Dato: 17. marts 2022
Sted: Dansk Initiativ for Etisk Handel, Overgaden Oven Vandet 10 st, 1415 København K
Skriv til Linda Soelberg, hvis du er interesseret i at deltage. 

Pris: 250 kr. for medlemmer og 2.500 kr. for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer kursusmaterialer og forplejning.

Underviser: Helene Regnell og Sarah Dieckmann

 

For mere information, kontakt Sarah Dieckmann på sd@dieh.dk

Praktisk information

Dato og tid

17. marts 2022
10:00-16:00

Deltagere

Indkøbere, CSR-medarbejdere, og andre interesserede medarbejdere i virksomheder og organisationer

Sted

DIEH, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K

Tekstil-forum

Kom til tekstilforum og vær med til at forme aktiviteter på tekstilområdet i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Sektorens udfordringer er velkendte, store og spænder vidt - fra klimaaftryk og cirkulær omstilling til overproduktion og arbejdstagerrettigheder i leverandørkæden.

Vi har allerede forskellige aktiviteter i gang målrettet tekstilsektoren, herunder et forskningsprojekt med CBS om klima i værdikæden, en guide til leverandørdialog og verdensmål og en forbrugerkampagne på vej om ansvarligt tøj. Derudover har vi været en del af taskforce for bæredygtig omstilling af den danske tekstil- og modebranche og partner på DM&T’s due diligence-redskab ”Getting it Right”.

Nu vil vi gerne vide mere om appetitten på at engagere sig i nye aktiviteter om udvalgte udfordringer - det kan for eksempel være i netværk, møderækker eller projekter.

Derfor inviterer vi til tekstilforum 4. april kl. 13.00-14.30 hos Dansk Initiativ for Etisk Handel.
Vi giver et kort overblik over eksisterende aktiviteter og faciliterer en workshop hvor vi sammen udforsker potentialet for samarbejde og fælles indsatser faciliteret af Dansk Initiativ for Etisk Handel.


Både medlemmer og ikke-medlemmer kan deltage.

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet, kan du kontakte Sarah Dieckmann på sd@dieh.dk 

Praktisk information

Dato og tid

4. april 2022
13:00-14:30

Deltagere

Medlemmer af DIEH og andre med interesse for ansvarlighed i tekstilsektoren

Sted

Dansk Initiativ for Etisk Handel, Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K,

Medlemsnetværk for grønne værdikæder

I dette netværk sætter vi fokus på klima og miljø. Gennem vidensdeling og erfaringsudveksling fra forskellige sektorer og brancher vil vi inspirere til at skabe fremdrift i grøn omstilling i værdikæder fx inden for transport, IT eller bæredygtig materialeforbrug.  

 

Temaet for mødet er transport. Der vil være et mindre oplæg om udfordringer og muligheder inden for bæredygtig varetransport. Derudover skal vi beslutte hvilke temaer de næste møder skal fokusere på.

 

Læs mere om medlemsnetværket her og kontakt Lene Midtgaard (lm@dieh.dk) for mere information.

Praktisk information

Dato og tid

26. april
10.00-12.30

Deltagere

Kun for medlemmer

Sted

Overgaden Oven Vandet 10, st., Christianshavn

Generalforsamling i Dansk Initiativ for Etisk Handel 2022

Det er en glæde at invitere til Generalforsamling 2022 i Dansk Initiativ for Etisk Handel, hvor vi vil se frem til at samle alle vores medlemmer.

    

Officiel indkaldelse er udsendt til alle medlemmer den 7. marts med materiale - kontakt Jacob Lykke Andersen (ja@dieh.dk), hvis du er medlem og ikke har modtaget denne mail. 

 
Tilmeldingsfrist d. 20. april - tilmelding er lukket, kontakt Claus Pedersen på cp@dieh.dk for deltagelse

 

I er velkomne til at deltage flere fra samme organisation.

Vi glæder os til at se jer.

 

Praktisk information

Dato og tid

4. maj 2022
12.00-14.30

Deltagere

Kun for medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel

Sted

Børsen

Dansk Initiativ for Etisk Handels Årskonference 2022: Kriser, etisk handel og bæredygtighed

Vi står midt i en tid med mange forskellige kriser: energi- og forsyningskrise, Covid-19, fattigdomskrise, klima-, natur- og biodiversitetskrise.

Det er kriser, der skaber en mere fragmenteret og usikker verden, og som er i gang med at ændre spillereglerne for global handel.

På årskonferencen sætter vi derfor i år fokus på, hvordan kriserne påvirker arbejdet med etisk handel og bæredygtighed i virksomhederne og organisationerne.

              

Kom og hør blandt andet Karin Poulsen, Udenrigsministeriet; Christian Bason, Dansk Design Center, og Thomas Hofman-Bang, Industriens Fond, tale om bæredygtige værdikæder, ledelse og innovation i krisetider.

    

Programmet består af to dele - 

      

Del 1: Etisk handel og bæredygtighed i en krisetid
Hvordan påvirker kriserne globale værdikæder og arbejdet med etisk handel og bæredygtighed? Hvilken betydning får kriserne for vores fremtidige måder at drive forretninger og organisationer på?

          

Del 2: Innovation, partnerskaber og alliancer som en del af løsningen
Hvordan kan danske virksomheder, nye forretningsmodeller og ambitiøse alliancer være med til at løse udfordringer med biodiversitet, afskovning, knappe ressourcer, klima og arbejdstagerrettigheder?

                 

Se hele programmet her

                           

Sidste frist for tilmelding: 27. april kl. 12.00 - tilmelding er lukket, kontakt Elisabeth Moltke på em@dieh.dk for deltagelse
Deltagelse er gratis, men der no show-fee på 500 kr.
Alle deltagere vil få en QR-kode tilsendt pr mail den 4. maj kl. 7.00. Koden bruges til at få adgang til Børssalen.

   

Er du medlem af DIEH, så husk også tilmelde dig Generalforsamling 2022, som afholdes forud for årskonferencen. Tilmelding skal ske separat.

Praktisk information

Dato og tid

4. maj 2022
14.30-18.30

Deltagere

Åbent for alle
Tilmelding nødvendig - alle deltagere vil få en QR-kode tilsendt pr mail den 4. maj kl. 7.00. Koden bruges til at få adgang til Børssalen.

Sted

Børsen, 1217 København K

Realising responsible business conduct - the EU proposal on mandatory due diligence

This conference will explore the legislative proposal from the EU Commission and the role it can play in ensuring responsible business conduct and respect for human rights by business.

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights call on governments to design and implement a mix of regulatory and supporting measures, and the conference will also explore what other measures need to be put in place in Denmark and other EU member states.

The objective of the event is to facilitate multi-stakeholder dialogue on what constitutes a proper ‘smart mix’ of both regulatory and voluntary measures in the Danish and EU context.

How:

The discussion will kick off by focusing on the legislative proposal from the EU Commission and the reactions to it from key stakeholders. The conference will bring into play reflections, experiences and viewpoints from a diverse range of relevant stakeholders as well as enable a debate among Danish members of parliament on the role of Denmark in advancing human rights and environmental due diligence including through regulatory and voluntary measures.

Programme:

8.00-8.30 - Coffee and registration

8.30-8.35 - Welcoming remarks by Sara Krüger Falk, Director, the Danish Global Compact Network & Nanna Callisen Bang, Director, The Danish Ethical Trade Initiative

8.35-8.45 Opening statement from Jeppe Kofod, Danish Minister of Foreign Affairs (pre-recorded video)

8.45-9.00 Introduction to today’s topic by Elin Wrzoncki, Department Director, Human Rights & Business, The Danish institute for Human Rights

9.00-9.10 Statement from Didier Reynders, European Commissioner for Justice (pre-recorded video)

9.10-9.25 Statement from MEP Lara Wolters, Rapporteur, Corporate due diligence and corporate accountability, Committee on Legal Affairs (JURI), the European Parliament (online).

9.25-10:15: Mandatory human rights and environmental due diligence – Initial reflections from Danish stakeholders.
Moderator: Gabrielle Holly, Senior Adviser, Danish Institute for Human Rights
Panelists: 

 • Marie Gad, Director, Global Development & Sustainablity, Confederation of Danish Industry
 • Stine Pilegaard Jespersen, Vice President, the Danish Chamber of Commerce
 • Jesper Nielsen, Head of International Department, 3F
 • Jakob Kronik, Vice Chair 92-group and International Director, Forests of the World
 • Jonas Nøddekær, International Director, DanChurchAid
 • Susanne Andersen, Senior Manager, Corporate Responsibility, Arla Foods

10.15-11.15: Perspectives from Danish politicians on the legislative proposal from the EU Commission.
Moderator: Sarah Dieckmann, Advisor, the Danish Ethical Trade Initiative
Politicians:

 • Torsten Schack Pedersen (MP), Spokesperson on Trade and Industry, The Liberal Party
 • Lisbeth Bech-Nielsen (MP), Spokesperson on Business Affairs, The Socialist People’s Party
 • Christian Juhl, Enhedslisten (MP), Spokesperson on Development Cooperation, The Red-Green Alliance
 • Katrine Olldag, (MP) Spokesperson on European Affairs and Human Rights, The Social liberal party

11.15-11.30: -- Coffee break -- 

11.30-12.00: Rightsholder Perspectives
Keynote and moderation: 
Johannes Blankenbach, Senior EU/Western Europe Researcher & Representative, Business & Human Rights Resource Centre & Christen Dobson, Senior Programme Manager & Researcher, Business & Human Rights Resource Centre
Rightsholder perspectives from:

 • Joan Carling, Founding leader and co-director of Indigenous Peoples Rights International (IPRI)
 • Andrew Byaruhanga, Executive Director, Resource Rights Africa

12.00-12.45: -- Lunch --

12.45-13.15: Sustainable Corporate Governance - panel discussion
Moderator:
Line Berg, Attorney, Partner Poul Schmith / Kammeradvokaten
Panelists:

 • Søren Thor Jensen, Senior Governance Specialist, Novo Nordisk
 • Lars Frolov-Hammer, Leading Senior Advisor, Confederation of Danish Industry
 • Joachim Kattrup, Sustainable Finance Researcher & Analyst, Action Aid Denmark
 • Joanne Houston, EU Policy Officer, Frank Bold

13.15-13.55: Final reflections from Danish stakeholders

Moderator: Gabrielle Holly, Senior Adviser, Danish Institute for Human Rights

Panelists:

 • Morten Damkjær Nielsen, Senior Policy Advisor, Danish Agriculture & Food Council
 • Jakob Kronik, Vice Chair 92-group and International Director, Forests of the World
 • Vibe Klarup, Secretary General, Amnesty International Denmark
 • Eva Samuelsson, CSR-manager, Rosendahl Design Group
 • Kirstine Lund Christiansen, Head of ESG, Senior Vice President, P+ Pension
 • Emily Laura Crawford, Senior Advisor, Social Impact, Maersk

13.55-14.00: Wrap up by Sara Krüger Falk, Director, the Danish Global Compact Network & Nanna Callisen Bang, Director, The Danish Ethical Trade Initiative

- - - - -


Background:

Denmark has for years been regarded as a frontrunner when it comes to responsible business conduct. In 2009, Denmark was among the first countries to legislate for mandatory non-financial reporting requirements, which paved the way for the EU Non-Financial Reporting Directive.

However, it is clear that reporting is not enough to aspire action. A 2019 study of EU company sustainability reporting, including 34 Danish companies, showed that only 22,2 % of companies disclosed information about their human rights and environmental due diligence (HREDD) processes.

Recognising the need for mandatory measures, the EU Commission has put forward an EU level legislative proposal introducing a mandatory HREDD (mHREDD) law.  There is considerable momentum behind the mHREDD agenda as a number of European countries including France, Germany, Finland, Netherlands as well as Norway, have in the past years adopted or started to consider their own HREDD laws.  Registration for physical attendance is closed. You can register for online participation here, or contact Sarah Dieckmann, sd@dieh.dk.The conference is organised in a collaboration between DIEH, Amnesty International Denmark, DanChurchAid, Global Compact Network Denmark, The Danish Institute for Human Rights and The Danish 92 Group.

 

Praktisk information

Dato og tid

April 27th, 8.30-14.00

Deltagere

To stimulate discussions, the conference prioritises representation of participants across stakeholder categories.

Sted

Vartov, Farvergade 27, 1463 København

Online participation in the conference: Realising responsible business conduct: The EU proposal on mandatory due diligence.

Please register by clicking the blue box below if you wish to participate online.

See full description of the conference here.

Deadline for registration for online participation was April 25th at noon. 

You can watch the conference via this link.

The link can be shared.

Praktisk information

Dato og tid

April 27th, 8.30-14.00

Sted

Online

Møde i medlemsnetværket for partnerskab og bæredygtig innovation

I dette netværk er vi nysgerrige på, hvordan partnerskaber på tværs af sektorer kan bidrage til at skabe bæredygtig innovation i produktions- og leverandørkæden. Formålet med netværksgruppen er at dele viden, tilgange og erfaringer med partnerskaber som en metode til at skabe innovation til gavn for den tre-dobbelte bundlinje.

 

Temaet for mødet er etik og innovation. Der vil være oplæg om etisk design. 

 

Læs mere om medlemsnetværket her og kontakt Lene Midtgaard for mere information.

Praktisk information

Dato og tid

25. maj 2022
10.00-13.00

Deltagere

Kun for medlemmer

Sted

Folkekirkens Nødhjælp
Meldahlsgade 3, 1613 København V

Dialogmøde om kommunikation og ansvarlig palmeolie

Intro og formål
Til dette dialogmøde skal vi sammen blive klogere på hinandens perspektiver og forslag til løsninger på problematikken ved palmeolie. Vi skal tale om, hvordan problemerne og løsningerne bedst kommunikeres ud til forbrugeren uden at vildlede dem.

 

Formålet med mødet er at blive klogere på hinandens perspektiver i forhold til ansvarlig produktion og anvendelse af palmeolie. Vi skal også tale om muligheder for samarbejde og synergier ift. forbrugerkommunikation.

 

10.00 – 10.10: 
Velkomst & intro til dialogmødet, ved Dansk Initiativ for Etisk Handel


10.10 – 10.40:
Ansvarlig palmeolie – tre korte oplæg fra alliancedeltagere

 • Forskerperspektiv v. lektor Aske Bosselmann, IFRO – Københavns Universitet
 • Detailhandel- og forbrugerperspektiv, v. Pernille Hartington, COOP
 • Klimaperspektiv v. Simone Højte, Concito

10.40 – 11.20: 
Hvordan ser forbrugerne og andre organisationer på ansvarlig produktion og anvendelse af palmeolie? Vi sætter scenen med input fra Forbrugerrådet Tænk, Noah, Verdens skove, Danish Crown, m.fl.


11.20 – 12.00: 
Hvordan nuancerer vi debatten? Dialog vedr. problematikker, løsninger og synergier ift. Forbrugerkommunikation om ansvarlig palmeolie.

 

 

Hvis du er interesseret i baggrunden for mødet, kan du læse mere her.

 

Kontakt Janine Dortmundt for mere information. 

Praktisk information

Dato og tid

24. maj
10.00-12.00

Deltagere

Åbent for alle interessenter inden for palmeolie

Sted

Overgaden Oven Vandet 10, 1415 København K

Responsible investment dialogues #4: Natur og biodiversitet i investeringer - hvordan skal investorer vurdere og påvirke selskaberne?

Background: The biodiversity crisis may potentially be even larger than the climate crisis. Nature and climate are inextricably linked, and the need to protect nature and biodiversity is gaining attention.

 

Deforestation shot to the top of the agenda at the UN climate talks in Glasgow, with a host of high profile pledges from governments, companies and financial institutions on tackling deforestation. The conference focused attention on the need for momentum for corporate action on deforestation - but it also made clear the scale of the task at hand.

 

Fortunately, financial institutions do not need to start from square one in determining how the companies they finance can and should address deforestation, ecosystem conversion, and associated impacts on biodiversity in their operations and supply chains.

 

Clear guidelines for effective target setting, implementation, and reporting on these supply chain goals already exist. To support financial institutions on this journey, WWF has launched a detailed guidance tool for financial institutions on how to identify, address, and eliminate risks associated with deforestation and conversion of land.

About Responsible Investment Dialogues: DIEH and Dansif are organising a series of meetings under the headline Responsible Investment Dialogues. The purpose is to promote responsible investment through dialogue, debate and exchange of experiences and best practices on specific themes. Responsible Investment Dialogues gathers investors, companies, NGO’s and other relevant parties to get in depth with selected issues though deep-dives and identifying concrete solutions to complex challenges.

PROGRAM:

8:30 - Kaffe og registrering

9:00 - Velkomst ved Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansif

9:05 - Status for naturhandling i den danske pensionssektor. Introduktion ved Tor Hjorth-Fjalsted, WWF Danmark.

9:15 - Session 1: Den finansielle sektors rolle i at sikre afskovningsfrie værdikæder


Hvordan kan risici forbundet med afskovning og eller konvertering af anden naturlig vegetation identificeres, adresseres og elimineres?

- Indlæg ved Kristoffer la Cour, WWF Danmark, om rammeværktøj til Deforestation and Converstion Free leverandørkæder.

Dialog:
- Hvad er de vigtige parametre I vurderingen af investerings-sektorens aftryk på biodiversitet og afskovning?
- Hvilke data for biodiversitet og afskovning er relevante og hvordan vurderer investorer data?

10:15 Kaffepause

10:30 - Session 2: Politikker og strategier for biodiversitet

Hvordan kan investorer og virksomheder sikre, at de ikke bidrager til afskovning eller skader biodiversitet, men understøtter ansvarlig økonomisk aktivitet.
- Indlæg ved Cathrine Hemmingsen, Ørsted, der fortæller om deres ambition, målearbejde og indsatser for biodiversitet.


Dialog:

- Hvordan analyserer investorer effekten på afskovning og biodiversitet i virksomheders værdikæder?
- Hvordan kommer virksomheder og investorer i gang med at arbejde med biodiversitet?


11:20 - Afsluttende bemærkninger fra Dansk Initiativ for Etisk Handel og Dansif


11:30 -
 Stående frokost og netværk

Praktisk information

Dato og tid

17. maj 2022
9:00-11.30

Deltagere

Mødet er forbeholdt medlemmer af Dansif og Dansk Initiativ for Etisk Handel samt udvalgte interessenter.

Sted

Vartov, Farvergade 27, 1463 København.

Intro til Etisk Handel 2022 - Maj

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med etisk handel og bæredygtige værdikæder? Og hvordan et medlemskab hos Dansk Initiativ for Etisk Handel kan understøtte arbejdet med at håndtere omverdenens stigende krav og forventninger til menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i værdikæden? Så kom til Intro til Etisk Handel hos os.

 

Ved mødet får du en introduktion til potentialet og de grundlæggende principper for etisk handel, samt hvordan Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejder som medlemsorganisation og platform for ansvarlig handel, med events, netværksgrupper, projekter og partnerskaber.

 

Mødet er gratis og åbent for alle.

 

Kontakt Janine Dortmundt (jd@dieh.dk) for yderligere information.

  

Bemærk at vi også holder en online Introduktion til Etisk Handel den 19. maj 2022.

Praktisk information

Dato og tid

18. maj 2022
9.00-10.00

Deltagere

Mødet er gratis og åbent for alle.

Sted

Overgaden Oven Vandet 10, København K

Intro til Etisk Handel 2022 - Maj (Online)

Er du nysgerrig på, hvordan du kan arbejde med etisk handel og bæredygtige værdikæder? Og hvordan et medlemskab hos Dansk Initiativ for Etisk Handel kan understøtte arbejdet med at håndtere omverdenens stigende krav og forventninger til menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og klima i værdikæden? Så kom til Intro til Etisk Handel hos os.

 

Ved mødet får du en introduktion til potentialet og de grundlæggende principper for etisk handel, samt hvordan Dansk Initiativ for Etisk Handel arbejder som medlemsorganisation og platform for ansvarlig handel, med events, netværksgrupper, projekter og partnerskaber.

 

Mødet er gratis og åbent for alle.

 

Tilmelding er lukket - kontakt Janine Dortmundt (jd@dieh.dk) for deltagelse i sidste minut.

 

Efter tilmelding vil du modtage et link til online deltagelse dagen før arrangementet. 

Praktisk information

Dato og tid

19. maj
9.00-10.00

Deltagere

Mødet er gratis og åbent for alle.

Sted

Online
 

Kommende arrangementer

________________________

Dialogmøde om ansvarlig palmeolie

Dato: 24. maj 2022
Tid: 
10.00-12.00
Sted:
Overgaden Oven Vandet 10, København K

Læs mere her

________________________

Møde i medlemsnetværket for partnerskaber og bæredygtig innovation

Dato: 25. maj 2022
Sted: Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere her

________________________

Møde i medlemsnetværket for etisk handel i dagligvarehandel

Dato: 23. juni 2022
Sted: Overgaden Oven Vandet 10, st., København

Læs mere om medlemsnetværket her

________________________

Se alle arrangementer her
//-->