Medlemsforpligtelser

Medlemmer af DIEH forpligter sig til at:

  1. indgå i en åben og positiv dialog med initiativets øvrige medlemmer om emner relateret til DIEH og Etisk Handel og bidrage til at finde balancerede løsninger på muligheder, udfordringer og dilemmaer i relation til Etisk Handel,
  2. bruge deres indflydelse til at fremme forståelsen af Etisk Handel og tilslutningen til initiativet,
  3. respektere alle menneskerettigheder herunder arbejdstagerrettigheder og beskytte miljøet i deres globale aktiviteter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper og retningslinjer for Etisk Handel,
  4. fastlægge politikker og strategier for deres arbejde med Etisk Handel, herunder etiske retningslinjer for deres globale aktiviteter. De etiske retningslinjer skal som minimum leve op til nedenstående internationale konventioner og skal som minimum også gælde for medlemmernes egne ansatte både i Danmark og i udlandet,
  5. implementere og forankre Etisk Handel i egen organisation og i organisationens globale værdikæder og iværksætte tiltag for løbende at forbedre arbejds- og miljøforholdene og
  6. rapportere årligt til initiativet om deres indsats i forhold til Etisk Handel.

DIEH udarbejder løbende vejledende materiale til at bistå medlemmerne med at efterleve forpligtelserne. 

Derudover forpligter medlemmer sig til at betale medlemskontingent efter betingelser fastlagt i DIEHs vedtægter. Se de gældende satser her.

Se medlemsforpligtelserne her

Principper for etisk handel

Find mere information om hvordan vi i DIEH definerer etisk handel i DIEHs principper for Etisk Handel.

 
//-->