Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til generalforsamlingen om kontingentfastsættelse. Kontingentet skal være betalt for at opnå fortsat medlemskab af DIEH og stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingentet fastsættes efter medlemmets årlige lønsum. Lønsummen beregnes udfra metoden fastsat af SKAT.

Du kan læse mere om lønsum i

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens kapitel 3

Virksomhedsmedlemmer tilhørende samme koncern betaler ét samlet kontingent, som fastsættes ud fra koncernens samlede lønsum.

Nye medlemmer betaler første år kun kontingent svarende til den resterende del af året.

Kontingentsatser 2021
 
//-->