Medlemskontingenter 2017

Bestyrelsen udarbejder årligt forslag til generalforsamlingen om kontingentfastsættelse.

Kontingentet skal være betalt for at opnå fortsat medlemskab af DIEH og stemmeret på generalforsamlingen.

Kontingentet fastsættes efter medlemmets årlige lønsum således:

A: Årlig lønsum: 0 – 2 mil. kr.                            
= Årligt kontingent i 2017 1.680 kr. ekskl. moms

B: Årlig lønsum: 2 – 6,9 mil. kr.                          
= Årligt kontingent i 2017 6.305 kr. ekskl. moms

C: Årlig lønsum: 7 – 34,9 mil. kr.                     
= Årligt kontingent i 2017 12.610 kr. ekskl. moms

D: Årlig lønsum: 35 – 99,9 mil. kr.                     
= Årligt kontingent i 2017 24.165 kr. ekskl. moms

E: Årlig lønsum: 100 – 349,9 mil. kr.                     
= Årligt kontingent i 2017 36.770 kr. ekskl. moms

F: Årlig lønsum: 350+ mil. kr.                           
= Årligt kontingent i 2017 48.330 kr. ekskl. moms

G: Det maksimale årlige kontingent for organisationer og offentlige instanser er for 2017 på kr. 24.165 ekskl. moms.

H: Det maksimale årlige kontingent for fonde og uddannelsesinstitutioner er for 2017 på kr. 10.505 ekskl. moms.

I: Kontingentsatsen for observatører er for 2017 på kr. 2.100 ekskl. moms.

Download pdf (English)

Medlemskontingenter 2018

På generalforsamlingen 2017, blev bestyrelsens indstilling til  årlige kontingentsatser for 2018 vedtaget som følger.


Bestyrelsen stillede forslag om en gradvis nominel stigning af kontingentsatserne for eksisterende DIEH medlemmer over 3 år på samlet 6.000 kr. foruden pristalsregulering.

Virksomheder, organisationer mv. som ønsker medlemskab af DIEH betaler fra 2018 kontingentet med den samlede nominelle stigning samt pristalsregulering.

DIEH kontingentsatser 2018 (vedtaget):


A: Årlig lønsum: 0 – 2 mil. kr. = Årligt kontingent i 2018 5.772 kr. ekskl. moms


B: Årlig lønsum: 2 – 6,9 mil. kr. = Årligt kontingent i 2018 10.513 kr. ekskl. moms


C: Årlig lønsum: 7 – 34,9 mil. kr. = Årligt kontingent i 2018 16.975 kr. ekskl. moms


D: Årlig lønsum: 35 – 99,9 mil. kr. = Årligt kontingent i 2018 28.819 kr. ekskl. moms


E: Årlig lønsum: 100 – 349,9 mil. kr. = Årligt kontingent i 2018 41.739 kr. ekskl. moms


F: Årlig lønsum: 350+ mil. kr. = Årligt kontingent i 2018 53.588 kr. ekskl. moms


NB: Det maksimale årlige kontingent for organisationer og offentlige instanser er for 2018 på kr. 24.769
ekskl. moms.


NB: Det maksimale årlige kontingent for fonde og uddannelsesinstitutioner er for 2018 på kr. 10.768 ekskl.
moms.


NB: Kontingentsatsen for observatører er for 2018 på kr. 2.153 ekskl. moms. (Det er alene statslige styrelser
og ministerier, der kan være medlem med observatørstatus)

Lønsumme beregnes udfra metoden fastsat af SKAT.

Du kan læse mere om lønsum i

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsens kapitel 3

Virksomhedsmedlemmer tilhørende samme koncern betaler ét samlet kontingent, som fastsættes ud fra koncernens samlede lønsum.