Medlemsrapportering

Alle medlemmer af DIEH skal årligt rapportere om målsætningerne for deres arbejde med etisk handel og om hvilke tiltag, der iværksættes for at realisere disse mål. Medlemmer skal også rapportere, hvordan arbejdet med etisk handel er organiseret og hvem, der har ansvaret for de enkelte dele af indsatsen.

Bestyrelsen har i samarbejde med sekretariatet udarbejdet et rapporteringsskema for at sikre ensartet rapportering som holdes enkel og ubureaukratisk.

Rapporteringen er kun tilgængelig for bestyrelsen og sekretariatet.

Sekretariatet vil derudover opsummere rapporterne og i anonymiseret form videreformidle medlemmernes erfaringer fra arbejdet med at realisere målsætningerne.

Find spørgsmålene i medlemsrapportering her: 

For organisationer

For virksomheder

 
//-->