Hvorfor vælge at være medlem af dette initiativ?

 • Hvis man vil arbejde seriøst med samfundsansvar, så kan man ikke komme udenom Etisk Handel: at købe ind og producere på en etisk forsvarlig måde.
 • DIEH samler offentlige instanser, virksomheder, fagbevægelsen, erhvervsorganisationer og NGO´er for i fællesskab at fremme ansvarlig produktion, ansvarlig indkøb og ansvarlig leverandørstyring.
 • Etisk Handel er et meget kompleks arbejdsområde (børnearbejde, tvangsarbejde, miljøforhold m.m.) og løsningerne er afhængige af samarbejde på tværs af organisationer og interesser, derfor er et multistakeholder initiativ ideelt.
 • Den brede vifte af synspunkter, interesser, ekspertise og ressourcer sikrer løsninger der er konstruktive og bæredygtige for alle parter.
 • Vidensdeling i et tværorganisatorisk forum er ressourceoptimerende. Ved at være medlem af Initiativet sikrer man sig overblik og ajourføring.

Hvad er DIEHs styrker?

 • Deling af aktuel viden og erfaringer
 • Alle perspektiver medtages i løsningerne
 • Samarbejdsforum som sikrer konkrete anbefalinger og løsninger på svære problemer

Hvad får din virksomhed/organisation ud af et DIEH medlemskab?

 • I får konkret input til, hvordan vi kan arbejde med Etisk Handel på en optimal måde.
 • I får mulighed for at italesætte og håndtere konkrete problemstillinger i et konstruktivt miljø – og får sparring i håndteringen af problemstillinger fra individer med ekspert viden. 

Man skal rapportere sine fremskridt inden for Etisk Handel området til DIEH, er det besværligt?

 • Rapporteringen sikrer at vi får overblik over og indsigt i forskellige tiltag inden for etisk handel, og det er ikke specielt tidskrævende.

Får din virksomhed/organisation valuta for de penge medlemskabet koster?

 • Ja. DIEH giver dig og dine medarbejdere muligheden for at deltage i relevante træninger seminarer, workshops mm.
 • Du får mulighed for a indgå i konstruktiv dialog med DIEHs øvrige medlemmer om konkrete problemstillinger og fælles løsninger. 
 • Du får adgang til et internationalt netværk i kraft af vores søsterorganisationer.
 • Vi stiller værktøjer og redskaber til rådighed, som du ikke kan få adgang til andre steder.

Er der ikke kun omkostninger forbundet ved at handle etisk?

 • Ikke nødvendigvis. Vi har erfaring for at samarbejdet omkring Etisk Handel med vores leverandører kan resultere i bedre produktionsplanlægning, kvalitet og logistik. At de har styr på arbejdsforholdene i bred forstand kan som regel aflæses på alle parametre. Både de etiske og de forretningsmæssige.
 • Omkostninger skal også forstås bredere end den traditionelle bundlinje i regnskabet:
  Som samfundsansvarlig virksomhed
  handler det i høj grad også om, at der i stigende grad er krav om Etisk Handel - både internt fra virksomhedens ansatte, men i høj grad også fra kunder, samarbejdspartnere, investorer og den brede offentlighed.
  Som offentlig organisation, der leverer velfærdsydelser, kan etisk ansvar i indkøb og leverandørsamarbejde ses som en naturlig forlængelse eller forudsætning. At være en samfundsansvarlig virksomhed er, udover at være sund fornuft, også et vigtigt parameter i forhold til omdømme, risikostyring og ikke mindst relationen til borgerne. 

Er det ikke besværligt, at der er så mange interessegrupper involveret?

 • Jo, det kan det godt være, men det er samtidig styrken som medlem af Initiativet.  Samtidig forudsætter kompleksiteten i Etisk Handel et bredt samarbejde for at finde sammenhængende løsninger.
 • Ved at sidde omkring samme bord når der skal findes løsninger, så diskuterer vi på en hensigtsmæssig måde. Alternativet er at mødes i medierne, hvilket kan resultere i mudderkastning.
 • Når der eksempelvis skal laves anbefalinger til håndtering af børnearbejde, er det smart at virksomheder sidder til bords med både relevante NGO´er og med fagforeninger, der ligeledes har ekspertise på området. 

Hvordan bliver man medlem?

 • Du udfylder ansøgningsskema, som efter indstilling fra sekretariatet godkendes af bestyrelsen. Efter godkendelse bliver du fuldgyldigt medlem og får adgang til arrangementer, kurser, samt materialet på vores medlemssider på internettet. 

Hvorfor vælge at være medlem af et nationalt initiativ – hvis man nu er en international virksomhed?

 • Initiativet operer i høj grad internationalt, og i tæt samarbejde med blandt andet søsterorganisationer i England og Norge. Så I går ikke glip af noget der sker på den internationale arena.
 • For en dansk funderet virksomhed sikrer det danske islæt:
  • geografisk nærhed og større mulighed for at deltage i arrangementer 
  • en større forståelse for kulturelle perspektiver og ønsker
  • en sikring af, at også de nationale lovkrav og strømninger tages i betragtning

Hvordan melder jeg mig ud?

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, skal du melde dig ud senest den 30. november.

Du melder dig ud, ved at sende en mail til sekretariatet, som herefter sender dig en bekræftelse.

 
//-->