Nyheder

08-08-2018

Sommeren fra et bæredygtigt perspektiv – behov for handling

Den usædvanligt varme sommer har i den grad belyst betydningen af klimaforandringerne, når det gælder de ekstreme temperaturer. Det giver anledning til at tænke over vores ressourceforbrug. I Danmark er vi nemlig helt oppe på en niendeplads i verden, når det gælder vores ressourceforbrug. Det er et spring fra en 18.-plads sidste fra året før. Det er primært den udviklede verden, der er storforbruger af ressourcer og særligt i Danmark er vi store syndere, hvad det angår.

Læs mere her
29-06-2018

Ny temagruppe om indkøb og Verdensmålene

Efter sommerferien tages der i regi af Forum for Bæredygtige Indkøb hul på en ny temagruppe, der har fokus på sammenhængen mellem indkøb og Verdensmålene. Temagruppen vil have fire arrangementer fordelt over et år. DIEH er tovholder på temagruppen. 

Læs mere her
20-06-2018

Indlæg på CSR.dk

Mikkel Stenbæk Hansen, direktør i DIEH, har haft en samtale med Eva Harpøth Skjoldborg fra csr.dk om virksomheders arbejde med ansvarlige værdikæder. Hvad er tendenserne indenfor ansvarlig leverandørstyring og hvordan kan virksomhederne blive bedre til dette arbejde er nogle af de spørgsmål, som artiklen kommer omkring. Du kan læse hele artiklen her.

Læs mere her
20-06-2018

Spotlight på Dansk Flygtningehjælp - nyt medlem af DIEH

Dansk Flygtningehjælp blev stiftet i 1956 og er i dag Danmarks største humanitære organisation med aktiviteter i 40 lande. Organisationens formål er at beskytte flygtninge og skabe varige løsninger på deres problemer. I de seneste år har Dansk Flygtningehjælp styrket deres arbejde med partnerskaber samt ligeledes deltaget i flere arrangementer hos DIEH og i september var de selv på banen med et oplæg til en morgenbriefing om jobskabelse i flygtningelejre. ”Det er igennem dette fokus på partnerskaber, at interessen for DIEH er opstået, og det er derfor, vi har meldt os ind”, fortæller Anders Bech Tharsgaard, Head of Business Engagement hos Dansk Flygtningehjælp. ”Derudover spiller det også en rolle, at vores generalsekretær Christian Friis Bach i sin tid var med til at stifte DIEH”, fortsætter han.

Læs mere her
18-06-2018

Nyt formandskab i DIEHs bestyrelse

DIEH glæder sig over at kunne byde Jonas Vejsager Nøddekær, International direktør i Folkekirkens Nødhjælp, velkommen som ny formand for bestyrelsen og Christian Rask-Jepsen, Kategorichef i Reitan Distribution, velkommen som ny næstformand.

Læs mere her
28-05-2018

Spotlight på Miljømærkning Danmark – nyt medlem af DIEH

Vi byder velkommen til Miljømærkning Danmark som nyt medlem af DIEH. Organisationen er sat i verden for at drive og udvikle Danmarks to officielle miljømærker: det nordiske miljømærke Svanemærket og EU’s miljømærke EU-Blomsten. Miljømærkning Danmarks opgaver omfatter behandling af miljømærkeansøgninger, kontrol og markedsovervågning, markedsføring og vejledning om miljømærkerne samt deltagelse i kriterieudvikling nordisk og internationalt.

Læs mere her
28-05-2018

Spotlight på LETZ SUSHI – nyt medlem af DIEH

I et forår med stor medlemsfremgang i DIEH er LETZ SUSHI et af de seneste medlemmer, som DIEH er privilegeret at kunne byde velkommen. Sushikæden der siden 2003 er vokset fra en enkelt restaurant til at tælle over 20 restauranter samt en forretning, der leverer til detailhandlen, og har ansvarlighed som kerneomdrejningspunkt. Dette er et forholdsvist unikt synspunkt inden for restaurationsbranchen, fortæller Anders Barsøe, direktør i LETZ SUSHI. Det kan være svært at konkurrere på bæredygtighed i en branche, hvor der primært er fokus på prisen, fortsætter han.

Læs mere her
24-05-2018

360 grader prisen

DIEH gentager i samarbejde med Dansk Erhverv, Erhvervsstyrelsen og Green Network succesen fra sidste år og afholder igen i år 360 grader prisuddelingen. 360 grader prisen hylder de startups og etablerede virksomheder, der arbejder succesfuldt i krydsfeltet imellem innovation, ny teknologi og bæredygtighed og dermed bidrager til Verdensmålene. Til prisuddelingen udvælges der tre virksomheder i hver af de to kategorier der skal pitche deres idéer for et dommerpanel bestående af blandt andre Christian Friis-Bach, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og Mette Skøt, udviklingsdirektør i Vækstfonden.

Læs mere her
24-05-2018

Grøn omstilling og opnåelse af verdensmålene kan skabe mange millioner jobs frem mod 2030

Implementeringen af Paris-aftalen og verdensmålene kan skabe 24 millioner jobs frem mod 2030. Det viser en ny rapport fra ILO ved navn “World Employment and Social Outlook 2018: Greening with Jobs”. I Rapporten beskrives det, hvordan politikker der kan fremme den grønne omstilling og skabe bedre sociale sikkerhedsnet i alt kan skabe op mod 24 millioner jobs I løbet af de næste 12 år.

Læs mere her
14-05-2018

Spotlight på Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse - nyt medlem i DIEH

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), en styrelse i Forsvarsministeriets koncern, er en af de seneste til at melde sig ind i DIEH. FMI’s opgave er gennem direkte indkøb at sikre det rette materiel og IT til soldaterne, hvilket omfatter alt lige fra kampvogne, missilsystemer, ammunition, bærbare PC’er til uldne sokker. Ansvaret indebærer ikke alene at anskaffe og vedligeholde koncernens materiel- og it-systemer men også at bortskaffe materiellet, når det skal udskiftes. Dermed tager FMI ansvar for indkøbene efter vugge-til-grav-princippet.

Læs mere her
03-05-2018

Nyt EU-studie om produktion af palmeolie og certificeringsordninger

EU-Kommissionen har netop offentliggjort et nyt og omfattende studie om palmeolie. Studiet gennemgår verdens forbrug af palmeolie samt de miljømæssige og sociale konsekvenser af palmeolieproduktion. Studiet kortlægger og analyserer desuden de eksisterende certificeringsordninger for palmeolie.

Læs mere her
03-05-2018

State of Ethical Trading 2017

Ved DIEHs 10 års jubilæum udgav DIEH for 3. år i træk rapporten, State of Ethical Trading, der tager temperaturen på etisk handel i Danmark. I rapporten beskrives det, hvordan danske virksomheder og organisationer tager hånd om deres samfundsansvar og forholder sig til de udfordringer, der er en del af arbejdet med at kombinere forretning og bæredygtighed.

Læs mere her
25-04-2018

Ny strategi for DIEH - "Mod ansvarlige værdikæder"

På DIEHs Generalforsamling 2018 blev der vedtaget ny strategi for organisationen for de næste to år.

Læs mere her
24-04-2018

Ny bestyrelse i DIEH

Den 24. april 2018 afholdt Dansk Initiativ for Etisk Handel sin årlige generalforsamling på Børsen.

Det store punkt på dette års generalforsamling var sammensætningen af en ny bestyrelse og sidenhen et nyt formandskab.

Læs mere her
21-03-2018

Spotlight på Dansk Handicap Forbund – nyt medlem i DIEH

Dansk Handicap Forbund er stiftet i 1925 under navnet Landsforeningen af Vanføre, som en interesseorganisation for datidens personer med fysiske handicap. Forbundet er fortsat en interesse- og aktivitetsskabende organisation for personer med fysiske handicap under mantraet: et liv med lige muligheder.

Læs mere her
19-03-2018

Bidrager din indkøbspraksis til gode eller dårlige arbejdsforhold?

Vi inviterer alle indkøbere til at deltage i en international undersøgelse, hvor målet er at kortlægge i hvilken grad egen indkøbspraksis påvirker arbejdsforhold i leverandørkæden.

I 2016/2017 gennemførte The Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), hvor DIEH er af en af tre partnere, den hidtil største undersøgelse gennemført blandt leverandører. Målet var at få mere information om hvordan kunders indkøbspraksis påvirker arbejdsforholdene.

Vi ønsker derfor nu at komplementere resultaterne med indkøberes erfaringer, da dette er kritisk for at forstå dynamikken i forholdet mellem indkøber og leverandør og de faktiske og potentielle påvirkninger dette har for arbejdsforholdene.

Undersøgelsen finder du her!

 

Læs mere her
08-03-2018

Første møde i Partnerskabet om Bæredygtigt Fiskeri

I går den 7. marts indledte DIEH i samarbejde med Planmiljø Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri - et initiativ finansieret af VELUXFONDEN, hvor fiskeriets nøgleaktører samles til dialog og initiativer vedrørende havmiljøet

Læs mere her
07-03-2018

Ny vejledning for fremme af danske investorers arbejde med ansvarlige investeringer lanceret

DIEH deltog i løbet af 2017 i Erhvervsminister Brian Mikkelsens arbejdsgruppe for opdatering af vejledninger om samfundsansvar og resultatet er nu offentliggjort

Læs mere her
06-03-2018

Fra abstrakte Verdensmål til forretningsmæssig værdi i danske virksomheder

Fra abstrakte Verdensmål til forretningsmæssig værdi i danske virksomheder - Syv danske SMV’er fortæller om deres arbejde med Verdensmålene.

Læs hele artiklen på CSR.dk
28-02-2018

Globale alliancer eller grøn vækst?

I februar måned blev der åbnet op for to spændende projektindkaldelser.

Industriens Fond har annonceret en temaindkaldelse om Globale Alliancer.

At drive virksomhed handler om at være innovativ, konkurrencedygtig og gerne et skridt foran.

Læs mere her
27-02-2018

DIEH styrker indsatsen for ansvarlige offentlige indkøb

DIEH bliver fra d. 1. marts en del af sekretariatet for Forum for bæredygtige indkøb og Partnerskab for offentlig grønne indkøb.

DIEH er underleverandør til Niras, der er projektleder på opgaven, mens Invirke skal varetage opgaver relateret til kommunikation. DIEH skal bl.a. varetage opgaver relateret til Forum for bæredygtige indkøb, cases og afholdelse af arrangementer. Læs mere om Forum for bæredygtige indkøb og tilmeld dig Forummets nyhedsbrev her. Læs mere om Partnerskab for offentlig grønne indkøb her.

20-02-2018

Spotlight på Aarhus Kommune

Danmarks andenstørste kommune har meldt sig ind i DIEH og bliver dermed den fjerde kommune, der gennem multistakeholdersamarbejde ser muligheder for at skabe nye unikke dialoger på tværs af interessentgrupper.

Læs mere her
12-02-2018

Bangladesh – social dialog projekt afsluttes - men arven lever videre

DIEH i samarbejde med JETI har siden 2014 været en del af et mulitistakeholder projekt om social dialog på tekstilfabrikker i Bangladesh. Vores partnere har været 3F og Dansk Erhverv samt 11 tekstilbrands,

Læs mere her
08-02-2018

Kvinder Bærer Frugt – en oplysningskampagne om kaffe fra Kenya

Den 7. februar lød startskuddet til den omfattende kampagne ”Kvinder Bærer Frugt”. Kampagnen gennemføres af DIEH, Peter Larsen Kaffe, Rema1000 og Verdens Bedste Nyheder og er en oplysningskampagne om forholdene for kvinder i kaffebranchen i Kenya.

Læs mere her
31-01-2018

Syv nye partnerkonsortier har opnået bevilling fra Danida Market Development Partnerships

Syv nye partnerskaber, heriblandt flere af DIEH's medlemmer har i 2017 fået bevilget støtte til projekter under Danidas facilitet Danida Market Development Partnerships (DMDP). DMDP støtter projekter, der styrker Verdensmål 8 hvis hovedformål at fremme bæredygtig, lokal økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande.

Læs mere her
30-01-2018

Digital platform skal skabe ordentlige arbejdsvilkår i Thailand

DIEH’s søsterinitiativ, Norsk Initiativ for Etisk Handel (IEH), styrker fokus på Thailands fødevareindustri, gennem interaktive træningsprogrammer for de lokale arbejdere.

Læs mere her
21-12-2017

Ny direktør hos Dansk Initiativ for Etisk Handel

D. 1. februar 2018 tiltræder en ny direktør hos Dansk Initiativ for Etisk Handel. Det bliver Mikkel Stenbæk Hansen, som vil føre stafetten videre, når Mette Boye fratræder sin stilling som direktør hos DIEH, efter mere end to år i spidsen for organisationen.

Læs mere her
19-12-2017

Danske små og mellemstore virksomheders arbejde med FN's verdensmål

DIEH og Erhvervsstyrelsen har valgt at sætte fokus på danske små og mellemstore virksomheders (SMV’er) arbejde med FN’s Verdensmål. Som led i den indsats udarbejdede DIEH i efteråret 2017 syv cases for Erhvervsstyrelsen, der giver indblik i SMV’ernes konkrete arbejde med at koble ansvarlighed og Verdensmålene til kerneforretningen.

Læs mere her
18-12-2017

Opråb: Ingen bæredygtighed uden samarbejde

Hvis den bæredygtige udvikling skal lykkes, og FN's verdensmål nås, så kræver det, at virksomheder, NGO'er og organisationer samarbejder, deler viden og indgår partnerskaber, skriver Louise Kjær og Mette Boye.

Artiklen blev bragt i Altinget den 15. december 2017.

Læs mere her
07-12-2017

Open letter to the Steering Committee of the Social and Labour Convergence Project (SLCP)

The JETIs and Fair Wear Foundation call for the SLCP to include responsible purchasing practices in its tool and methodology.

Læs mere her
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig