Nyheder

26-06-2017

Danwatch afslører massebesvimelser i modeindustrien

Massebesvimelser, udmattelse og slavelignende forhold i Cambodjas tekstilsektor. Det er nogle af de etiske problemstillinger som research centeret Danwatch og The Guardian afslører i en ny undersøgelse offentliggjort i dag.

 

Læs mere her
13-06-2017

Børnearbejde er et voksende problem

Verdensdagen mod Børnearbejde sætter i år særligt fokus på de millioner af børn, der arbejder som en direkte konsekvens af konflikter og katastrofer i verdens brændpunkter. Det giver os anledning til at minde om de løsninger, erhvervslivet kan sætte ind med i respekt for udsatte børn.

Læs mere her
02-06-2017

Vejledninger om samfundsansvar skal opdateres

Erhvervsminister, Brian Mikkelsen, har nedsat en arbejds gruppe, som skal se på behovet for fornyelse og forenklinger af de nuværende vejledninger om samfundsansvar og ansvarlige investeringer. 

Arbejdsgruppen består af 10 personer fra erhversvliv og cilvisamfundsorganisationer.
Mette Boye, direktør i DIEH, er med i arbejdsgruppen. 

Læs mere her
16-05-2017

Fair handel skal på den politiske dagsorden

Særligt politikere kan være med til at styrke grundlaget for mere etisk handel og større ansvarlighed. I den anledning har vi i Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Fairtrade gjort en særlig indsats for at engagere de politiske partier i en vigtig dagsorden i denne uge – fair handel. 

Læs mere her
09-05-2017

ETI-UK suspenderer Fyffes medlemskab

DIEHs søsterorganisation, ETI-UK, valgte på deres seneste bestyrelsesmøde torsdag d. 4 maj 2017, at indstille Fyffes medlemskab. Det sker som følge af en længevarende sag om brud på menneske- og arbejdstagerrettigheder blandt landmænd som arbejder på frugtplantager som Fyffes handler med i Honduras.

Læs mere her
27-04-2017

April måned byder på tre nye medlemmer

Igen i denne måned er DIEH glade for at offentliggøre, at alliancen endnu engang er blevet større. Denne gang byder vi velkommen til tre nye medlemmer, henholdsvis: Arbejdermuseet, Inka Foods ApS og Magasin Du Nord

Læs mere her
21-04-2017

Voksende potentiale for etisk forretning

Når 100 virksomheder, branche- og interesseorganisationer samles til konference hos Landbrug & Fødevarer d. 25 april, er der fokus på, hvordan danske virksomheder og organisationer kan fremme etisk handel, bidrage til de 17 Verdensmål og lære af hinanden. Anledningen til at samles er, at Dansk Initiativ for etisk handel (DIEH) for 2. år i træk udgiver rapporten, State of Ethical Trading.

Læs mere her
30-03-2017

Alliancen styrkes med tre nye medlemmer i marts

I DIEH ridder vi fortsat på en positiv bølge af nye medlemmer. I marts måned har vi budt velkommen til tre nye medlemmer fra både det private og det offentlige, nemlig Dansk Cater, Mellemfolkeligt Samvirke og Red Barnet.

Læs mere her
16-03-2017

Ny hollandsk lov skal komme børnearbejde til livs

Ifølge ny hollandsk lov skal alle virksomheder, der sælger varer til det hollandske marked fra 2020 indsende erklæring til de hollandske myndigheder om, at deres leverandørkæde er blevet undersøgt for risici for forekomst af børnearbejde. Virksomheder skal endvidere udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af børnearbejde, baseret på internationale vejledninger, som eksempelvis UNGP eller OECD -  altså udvise nødvendig omhu, også kaldet due diligence. 

Læs mere her
21-12-2016

Referat: Human Rights Due Diligence

Referat fra dialogmødet d.13.december '16 om investorers ansvar for statslige investeringer. Mødet tog udgangspunkt i Danwatch rapporten, "A People in the way of progress", som belyste ulovlig jordbessidelse i, hvad der betegnes som den største private investering nogensinde foretaget i Kenya.

Læs mere her
19-12-2016

DIEH øger fokus på politisk samarbejde

I udkastet til Danmarks nye udviklingspolitiske strategi lægges der vægt på virksomhedernes samfundsansvar i tråd med FNs nye bæredygtighedsmål. I DIEH har vi bred erfaring med virksomheders rolle i dansk udviklingspolitik, samt hvordan danske virksomheder arbejder med udviklingsmålene. 

Derfor byder DIEH velkommen til vores nye erhvervs- og vækstminister, Brian Mikkelsen og vores nye udviklingsminister, Ulla Tørnæs, og anmoder om et møde, hvor vi kan snakke om muligheder for fremtidigt samarbejde om vores fælles mål. 

Læs DIEHs breve til Brian Mikkelsen og Ulla Tørnæs her. 

Læs mere her
18-12-2016

Migranternes Dag 2016

Søndag d. 18. december har FN tilegnet migranter. Migration er et billede på menneskers evne til at rykke sine rødder op, flytte sig, når det af forskellige årsager “brænder”, etablere sig på ny og søge en bedre tilværelse for sig selv, sine børn og børnebørn. Migranter bliver i mange lande en del af produktionen af vores produkter og er ofte sårbare på grund af mangel på beskyttelse af deres menneske- og arbejdstagerrettigheder. Migranternes Dag er en påmindelse om den tætte kobling, der er mellem udvikling og migration, og en påmindelse om migranters behov for rettigheder og beskyttelse.

Læs mere her
14-12-2016

DIEH byder de nyeste skud på stammen velkommen; BricPro, LEG og LEO Pharma

I løbet af den seneste måneds tid er DIEHs medlemskreds endnu engang vokset sig større. Denne gang byder vi velkommen til både en brancheorganisation samt to virksomheder. DIEH er glade for at fortælle, at brancheorganisationen, Legetøjsbranchen - LEG, selskabet BRICpro samt lægemiddelvirksomhed, LEO Pharma nu er medlemmer hos DIEH.

Læs mere her
09-12-2016

Danida Market Development Partnerships

DIEH, IEH, ETI, AAUBestseller and 3F is pround to be one of the five partner consortia that has been invited to proceed with the development of a three-year Danida funded project in Myanmar.

Læs mere her
21-11-2016

International Børnedag

DIEH lancerer ny folder om børnearbejde i forbindelse med International Børnedag

I går d. 20. november markerede verdenssamfundet International Børnedag – en anledning til at rette fokus mod verdens børn samt behovet for at fremme trivsel blandt de dårligst stillede af dem. I dagens anledning lancerer DIEH en ny folder om børnearbejde.

Læs mere her
23-03-2015

Seminar: The Higg Index – Sko- og tøjindustriens nye Ø-mærke?

De senere år har der været mange bud på CSR-værktøjer til at måle produkters sociale- og miljømæssige belastninger.

Et af dem er The Higg Index, et værktøj  baseret på gensidig gennemsigtighed og på at lette partnerskabssamarbejdet. 

Bag Higg Index er Sustainable Apparel Coalition (SAC); en multistakeholder organisation, hvor medlemmerne tilsammen står for 40% af det globale marked for sko og tøj. 

Vil du vide mere om Higg Index og Sustainaible Apparal Coalition, SAC så kom til møde i DIEH Hub, Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Tilmelding senest 26. marts kl. 14.00 til Elsebeth Dam Nordlund, edn@dieh.dk

Program og baggrund