28-08-2012

Samfundsansvar: Også et offentligt anliggende

Når man som den offentlige sektor indkøber for ca. 180 mia. kr. årligt følger et stort ansvar. Et ansvar for at dårlige og ulovlige arbejdsforhold og overtrædelser af menneskerettigheder ikke bliver en prisreducerende konkurrencefordel.

Dette ansvar præciseres som et væsentligt fokusområde i regeringens Handlingsplan for Samfundsansvar 2012-2015. Man ønsker at fremme ansvarlige offentlige indkøb, og pointerer at den offentlige sektor bør tage et samfundsansvar også i forhold til overholdelse af miljømæssige standarder såvel som menneskerettigheder og undgå krænkelser af internationale retningslinjer gennem sine aktiviteter.

Den nye lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, der blev vedtaget den 12. Juni 2012, understreger yderligere, at det offentliges samfundsansvar ikke længere bør være til debat. Det skal prioriteres. Med den nye mæglings- og klageinstitution kan det offentlige – præcis som virksomheder – indklages for brud på menneskerettigheder og andre internationale retningslinjer. Virksomheder såvel som offentlige instanser og disses forretningsforbindelser, der kan forbindes direkte med aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, kan komme i søgelyset, hvis der indgives en klage. Kort sagt: Det er på tide at der fokuseres på andet end pris og kvalitet ved offentlige indkøb. Hvis man tidligere har manglet en årsag til, i indkøbsprocessen, at inkludere kriterier for hvordan offentligt indkøbte produkter produceres, så har man nu en væsentlig årsag til at komme i gang.

Men når Statsforvaltningen Midtjyllands nylige afgørelse i henhold til Århus Kommunes indkøb af etisk ansvarlige produkter, henviser til at offentlige indkøb skal prioriteres på baggrund af ”den laveste pris” og ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”, strider det imod regeringens ønske om at sikre ansvarlig vækst gennem det offentlige. Offentlige udbud og indkøb bør ikke belønne leverandører små som store, der kun er fokuseret på pris og dermed ikke tager ansvar for, hvordan de varer de sælger er produceret. Tværtimod. Det offentlige bør belønne leverandører, som har påbegyndt processen med at forbedre forholdene i leverandørkæderne. Disse vil gerne belønnes for deres indsats i forbindelse med offentlige udbud og byder etiske krav velkomne. Der efterlyses blot i tråd med anbefalingerne fra Rådet for Samfundsansvar, at der stilles realistiske og hensigtsmæssige krav til samfundsansvar i offentlige indkøb f.eks. ved at der udarbejdes en fælles indkøbsvejledning.

Gennem adskillige aktiviteter har Dansk Initiativ for Etisk Handel sat fokus på etiske offentlige indkøb og arbejdet med at inddrage etiske hensyn. Blandt andet med en guide til kommuner, workshops for offentlige indkøbere og seminarer med oplægsholdere fra andre nordiske lande, hvor man er kommet længere med indsatsen hos offentlige instanser. EU’s Udbudsdirektiv, der ofte henvises til, når der argumenteres for laveste pris, er under revidering, og også her er Dansk Initiativ for Etisk Handel aktiv i samarbejde med andre europæiske organisationer og instanser om at fremme etiske krav i offentlige udbud.

Arbejdet med inddragelse af samfundsansvarlige hensyn i ens indkøbspraksis er essentielt for både private virksomheder og offentlige instanser. Mange er allerede i fuld gang med at sikre overholdelse af international lovgivning og ingen brud på menneskerettigheder ved at stille etiske krav og dermed positivt bidrage til at fremme ansvarlig virksomhedsadfærd. Det offentlige bør være sig sit ansvar bevidst og på sigt vægte overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder samt miljøkrav på lige fod med pris og kvalitet i offentlige udbud og indkøb.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->