25-09-2012

En mere nuanceret debat af levelønsproblematik efterlyses

Debatten om arbejdere i Bangladesh, der bliver betalt for lidt i løn, skal ikke udvandes i en diskussion om danske virksomheder kan stille ultimative krav om løn eller ej hos deres leverandører i udviklingslande. Problematikken er langt fra sort-hvid eller et spørgsmål om enten-eller, men kræver en seriøs indsats fra flere parter, der alle har et reelt ansvar for at bidrage til, at arbejderne ikke bliver underbetalt.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) mener, at erhvervslivet har et ansvar for at overholde internationale konventioner herunder menneskerettigheder igennem hele deres værdikæde. Der vil være tilfælde hvor forbedringer af arbejdernes vilkår ikke ligger inden for virksomhedernes direkte indflydelsessfære, eksempelvis en leverandør og samarbejdspartners udbetaling af løn. I sådanne tilfælde opfordrer DIEH medlemmerne til at arbejde med deres interne forretningspraksis, der kan have en positiv indflydelse igennem kæderne. Dette indebærer blandt andet at fokusere på indkøbspraksis, så man ikke presser leverandørerne på pris, med korte deadlines, sidste øjebliks ændringer af ordre, upræcis kommunikation ved et indkøb m.m. Dette kan have utilsigtede negative konsekvenser for leverandørens arbejds- og miljøstandarder. Virksomheder skal sikre, at den pris de betaler for produktet ikke er så lav, at den hindrer leverandøren i at aflønne sine medarbejdere med en ordentlig løn. Derfor bør virksomhederne bidrage til at sikre bedre gennemsigtighed omkring lønniveauet hos en leverandør og gennem en dialog med leverandørerne få belyst, hvilke omkostninger prisen på deres produkt indeholder, herunder hvor stor en andel der rent faktisk går til løn.

Men lønniveauer i udviklingslandene er en problematik, der udover erhvervslivet også berører faglige organisationer og myndigheder, der bør arbejde for at sikre overholdelse af internationale konventioner og menneskerettigheder. Herunder konventioner om, at alle arbejdere har ret til en løn, der dækker basale behov samt giver arbejderne mulighed for at kunne imødekomme uforudsete udgifter, således at en vis opsparing er mulig. DIEH fremhæver i sine anbefalinger til virksomheder, at man gennem dialog med leverandørerne bør understøtte lokale fagforeningers arbejde for at sikre arbejdernes rettigheder om kollektive forhandlinger af blandt andet løn.

DIEH understøtter, at man konstruktivt bidrager til at forbedre forholdene for arbejderne i leverandørlandene og ikke blot stiller ultimative krav ud igennem værdikæderne, der tværtimod bidrager til en dårlig dialog og mangel på reelle tiltag for forbedrede vilkår.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->