01-02-2013

Mangel på ansvar hos danske gummi-importører

En ny rapport fra DanWatch påpeger mangel på ansvarlig virksomhedsadfærd og retningslinjer på området hos danske virksomheder, der importerer gummi til brug i deres produkter herunder gummistøvler, madrasser, sutter og gummihandsker.

Langt størstedelen af verdens gummiproduktion foregår i Indonesien, Malaysia og Thailand, men desværre under dårlige arbejdsforhold og rapporten påviser overtrædelse af menneskerettigheder som diskrimination af migrantarbejdere, brug af børnearbejdere, manglende ret til foreningsfrihed, løn under mindstelønsgrænsen og mangel på beskyttelsesudstyr ved brugen af sprøjtemidler.

DanWatchs undersøgelse viser, at kun én ud af 32 undersøgte mærker, i praksis monitorerer arbejdsforholdene hos gummileverandørerne. Mange mangler deciderede retningslinjer, og ingen af de undersøgte gummihandskemærker til forbrugere inkluderer gummiplantager i deres politikker om etiske kriterier.

Gummihandsker bliver også i store mængder leveret til den danske sundhedssektor, hvor man er i gang også fra offentlig side ved at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe med det formål at få udarbejdet en fælles indkøbsvejledning for etiske kriterier i offentlige indkøb.

DIEH har siden 2009 haft fokus på etiske offentlige indkøb og samler relevante aktører til dialog og vidensdeling. DIEH faciliterer blandt andet en erfa-gruppe med repræsentanter fra både det offentlige og det private, hvor man blandt andet vil tage denne problemstilling op til diskussion og fokusere på hvordan dette bedst håndteres i praksis.

Læs rapporten
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->