08-07-2013

Accorden går nu ind i næste fase

Parterne bag den Internationale Aftale om Brand- og Bygningssikkerhed i Bangladesh, de internationale fagforbund, IndustriAll og UNI Global Union og 70 internationale tøjvirksomheder, er nu klar til tage arbejdstøjet på og påbegynde udrulningen af implementeringsplanen. .

Siden den 15. maj har der været nedsat et implementeringsteam, som fik 45 dag til at udforme en handlingsplan, som de underskrivende parter kunne bakke op om. De 45 dage er gået i dag, og man har sideløbende fået endnu flere virksomheder til at bakke op om aftalen – herunder de seks danske virksomheder.

Implementeringsplanen strækker sig over fem år og udstikker en række handlinger. Hovedelementerne i planen inkluderer bl.a.:

  • Indledende inspektioner for at identificere alvorlige risici og behovet for omgående reparationer. Dette vil blive afsluttet inden for ni måneder.
  • En fastlagt procedure, som træder i kraft, hvis man på baggrund af inspektioner eller man fra arbejdere modtager rapporter om fabrikker, der kræver øjeblikkelig forbedringer.
  • Ansættelsesprocesser er påbegyndt i forhold til at finde leder til sikkerhedsinspektioner og andre ledende stillinger.
  • Ledelsesstruktur er etableret gennem en styregruppe med ligelig repræsentation af underskrivende virksomheder og fagforeninger og et ekspertpanel med bred repræsentation i Bangladesh.
Læs mere her
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->