23-08-2013

WORKSHOP – Indirekte indkøb i forhold til FNs Guiding Principles

DIEH afholdte den 20. august en workshop for medlemmer om indirekte indkøb og FNs Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (UNGP). På workshoppen deltog 20 af DIEHs medlemmer. Der var repræsentanter fra NGOer, erhvervsorganisationer og virksomheder – store som små.

Workshoppen blev afholdt som en del af DIEHs fokus på indirekte indkøb. Indirekte indkøb, så som merchandise produkter, printservices, kontorartikler etc. foretages ofte gennem agenter og andre mellemled og dermed kompliceres produktets leverandørkæde yderligere. DIEH har nedsat en arbejdsgruppe, der pt. består af Maersk, Novo Nordisk, IC Companys og Bestseller. Man arbejder i gruppen på at udgive en guide til virksomheder og organisationer for, hvordan man arbejder med Etisk Handel i forhold til sine indirekte indkøb,

Workshoppen blev indledt med en introduktion til UNGP fra Edwin Koster fra SAI (Social Accountability International), som er en multistakeholder NGO, der bl.a. står bag certificeringen SA8000. Edwin Koster introducerede, hvordan man kan arbejde med at sikre sit ansvar i leverandørkæden i dialog med agenter og distributører inden for rammen af UNGP.

Claire Teurlings, programme Manager i EPPA (European Promotional Products Association), deltog fra Holland via Skype. EPPA er en europæisk brancheorganisation for virksomheder, der leverer branding- og promotionløsninger. De produkter som EPPAs medlemsorganisationer leverer til andre virksomheder og organisationer, er ofte produkter, som er specielt følsomme, da de bærer virksomhedernes logo. Claire var inviteret til at præsentere, hvordan EPPA arbejder på at udforme en standard, som sikrer at de virksomheder, der opnår standarden har de nødvendige due diligence processer i stand. DIEH har fået en unik mulighed for at følge processen med udarbejdelse af standarden og give input til, hvilke forventninger indkøbere har til sociale og miljømæssige krav, når man handler gennem agenter.

Dagen blev rundet af med praktiske eksempler, hvor deltagerne fik forskellige cases, som skulle løses med udgangspunkt i UNGP.

Referat samt slides fra dagen vil være at finde på medlemssiderne.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->