16-09-2013

Partnerskabsmøde - Dialogmøde om social dialog i Sydøst Asien

Den 11. september holdte DIEH dialogmøde om fagbevægelsens rolle og udfordringer i forhold til at promovere social dialog i Sydøst Asien. På mødet var der fagbevægelsesrepræsentanter fra tekstilindustrien i henholdsvis Bangladesh og Sri Lanka.

Fagbevægelsen i Sydøst Asien møder ligesom i mange andre dele af verden en række udfordringer bl.a. i forhold til håndhævelsen af den nationale lovgivning, men også fra de lokale virksomheders side hvor man oplever forsøg på at begrænse fagbevægelsens adgang til arbejderne

Amirul Haque Amin, der er Præsident af den Nationale fagbevægelse for tekstilarbejdere i Bangladesh, beskrev hvordan fagbevægelsen i landet møder modvilje fra såvel lovgiverne som fra fabriksejernes side. Amirul gjorde det klart at årsagen hertil er at virksomhedsejerne er de samme folk som sidder i arbejdsgiverorganisationerne og regeringen, og da det på kortsigt kan betyde meromkostninger at forbedre forholdene for arbejderne er der ikke interesse for at samarbejde med fagbevægelsen. Amirul har store forventninger til den internationale aftale om brand- og bygningssikkerhed i Bangladesh, og han mener at det er sådanne aftaler, som i sidste ende kan gøre en positiv forskel for arbejderne i Bangladesh.

Anton Marcus, generalsekretær for fagbevægelsen for arbejdere i Sri Lankas frihandelszoner, fortalte at man i Sri Lanka på trods af flere års erfaring med fagbevægelsesarbejde stadig oplever de samme problemer, som nu gør sig gældende i Bangladesh, og det er på trods af at den nationale arbejdslovgivning i Sri Lanka er god, men der er massive problemer med håndhævelsen heraf.

Der er imidlertid også gode cases på hvordan virksomheder og fagbevægelsen har arbejdet sammen om at få forbedre forholdene for arbejderne på enkelte fabrikker. Anton Marcus fortalte at der er eksempler på at dette arbejde oven i købet har betydet at produktiviteten er steget. En udfordring i forhold til at formidle om de gode cases er at virksomhederne ikke er interesseret i at fortælle om det arbejde de laver i forhold til deres medarbejdere, da de frygter repressalier fra andre virksomheder i området, som blandt andet vil beskylde dem for at forårsage prisstigninger og dermed færre ordre.

Der var på mødet en positiv dialog mellem mødets deltagere, og det blev tydeligt at der er rum for samarbejde fremover, og at DIEHs medlemmer har mulighed for at påvirke den sociale dialog i lande som Bangladesh og Sri Lanka i en positiv retning ved at ligge pres på egne leverandører.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->