03-12-2009

Samfundsansvar i offentlige indkøb

Den 3. december 2009 afholdt Frederiksberg Kommune, Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) og DIEH seminar om samfundsansvar i offentlige indkøb, der foregik på Frederiksberg Rådhus

Formålet var at belyse og drøfte udfordringer og muligheder ved håndtering af samfundsansvar i offentlige indkøb samt præsentere SKI, Frederiksberg Kommune og DIEH's projektforslag vedrørende aktiviteter til fremme af samfundsansvar i offentlige indkøb.

Seminaret var velbesøgt med knap 70 tilmeldte og programmet bød på en række oplæg af indlægsholdere fra de forskellige sektorer:

Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune bød velkommen og fortalte om Frederiksbergs Kommunes arbejde med samfundsansvar i indkøb. Som den første kommune der er medlem af DIEH sendte han opfordringen videre til andre kommuner med ordene: "Herigennem kan vi i kommunerne være med til at kvalificere vores fremtidige udbud, ligesom vi i sidste ende kan være med til at skabe bedre vilkår for vores medmennesker i udviklingslandene".

Formand for DIEH Judith Kyst introducerede DIEHs formål og virker, herunder DIEHs procesorienterede tilgang til at understøtte kontinuerlige forbedringer i arbejds- og miljøforhold i leverandørkæden. Under overskriften "den offentlige sektor som lokomotiv for etisk handel" kom hun ind på, hvordan offentlige indkøbere kan påvirke deres danske leverandører til at påtage sig et samfundsansvar samt øve en positiv indflydelse på arbejdstagerrettigheder og miljø forholdene i ulande og nye vækstøkonomier. 

Rådgiver Offentlige Indkøb Magne Paulsrud, Initiativ for Etisk Handel Norge (IEH) fortalte om de norske erfaringer med at inddrage samfundsansvar i offentlige indkøb. Han påpegede bl.a. vigtigheden af at lægge en procestankegang bag implementeringen af etiske krav i offentlige indkøb og have fokus på forbedringstiltag samt involvere leverandørerne i udvikling af metoder og koncepter.

Salg og Marketing Direktør Allan Vendelbo, Staten & Kommunernes Indkøbs Service (SKI) talte om, hvordan SKI arbejder med samfundsansvar og  det inddrages i udbudsprocessen.  SKI ønsker at tage medansvar for at offentlige indkøb bliver stadig mere samfundsmæssigt ansvarligt, ved at sætte gang i en udvikling, så der sker stadige forbedringer hos SKI's leverandører. Det handler om starte en proces, frem for at stille ultimative krav.

Salgskonsulent Martin Holleufer Østergaard, euro-sten og salgsdirektør Ole Buchhave Grage, E-Nielsen Mekaniske Stenhuggerier talte på vegne af naturstenbranchens medlemmer af DIEH. De kom ind på deres samarbejde med leverandører i Kina samt med Ålborg Kommune og Cowi og kom med en opfordring til at der sker en koordinering af de krav som kommunerne stiller deres leverandører: "Vi har ikke ressourcer til at forholde os til 98 forskellige måder at gøre tingene på".

Sekretariatsleder Hanne Gürtler, DIEH afrundede dagen og præsenterede SKI, Frederiksberg Kommune og DIEHs projektforslag til fremme af samfundsansvar i offentlige indkøb, der henvender sig til offentlige aktører såvel som leverandører til det offentlige. Hun understregede, at alle interesserede er velkomne til at tage del i projektet.

Efter seminaret var Frederiksberg Kommune vært for en let frokost og deltagerne havde mulighed for uformel samtale.

Download mere fyldigt referat Download program Download deltagerliste Download Borgmester Jørgen Glenthøjs tale Download Formand for DIEH Judith Kysts præsenation Download Rådgiver Offentlige Indkøb, IEH, Magne Paulsruds præsentation Download Salg og Marketing Direktør, SKI, Allan Vendelbos præsentation Download naturstenbranchens præsentation Download Sekretariatsleder DIEH, Hanne Gürtlers præsentation
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->