15-05-2009

Nyt råd for samfundsansvar

Det netop etablerede Rådet for Samfundsansvar vil skal rådgive regeringen om, hvad der skal til for at nå målene i regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar.

Derudover skal rådet komme med anbefalinger til danske virksomheder og investorer samt indsamle erfaringer med henblik på at identificere best practices. Endelig skal rådet bidrage til markedsføringen af Danmark og danske virksomheders arbejde med samfundsansvar internationalt.

Rådets arbejde vil være af overordnet, strategisk karakter, idet de praktiske opgaver i forbindelse med regeringens handlingsplan skal løses af Center for Samfundsansvar i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som tillige vil fungere som sekretariat for rådet.

Rådet skal bestå af en formand, en næstformand og 13 medlemmer. Økonomi- og Erhvervsministeren udpeger formand, næstformand og to medlemmer med særlige kompentencer inden for samfundsansvar.

De øvrige medlemmer udpeges af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ATP sammen med Forsikring og Pension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Initiativ for Etisk Handel, Finansrådet, Forbrugerrådet, Landbrugsrådet, Ledernes Hovedorganisation/ Lederne, Håndværksrådet og Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->