18-12-2016

Migranternes Dag 2016

Søndag d. 18. december har FN tilegnet migranter. Migration er et billede på menneskers evne til at rykke sine rødder op, flytte sig, når det af forskellige årsager “brænder”, etablere sig på ny og søge en bedre tilværelse for sig selv, sine børn og børnebørn. Migranter bliver i mange lande en del af produktionen af vores produkter og er ofte sårbare på grund af mangel på beskyttelse af deres menneske- og arbejdstagerrettigheder. Migranternes Dag er en påmindelse om den tætte kobling, der er mellem udvikling og migration, og en påmindelse om migranters behov for rettigheder og beskyttelse.

Internationale problemer kræver internationale løsninger

Krig, økonomisk ustabilitet, stigende nationalisme og en historisk flygtningekrise er blot nogle af årsagerne til at tusindvis af mennesker, i 2016, fortsat er nødsaget til at migrere. Migranter sætter sig i desperation i en situation, hvor de er ekstra udsatte med højnet risiko for at deres basale menneskerettigheder kommer under angreb. Det er velkendt, at migration, udvikling og konflikt hænger sammen med bredere globale forandringsprocesser, men de geopolitiske problematikker er komplekse og kan ikke løses af én nationalstat alene.  Øget international samarbejde er derfor nøglen til at sikre langsigtede løsninger og mere bæredygtig udvikling for at mindske tvungen migration.

Hver dag arbejder Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med en bred vifte af danske virksomheder, civilsamfundsorganisationer, offentlige instanser og brancheorganisationer for at skabe mere etisk handel samt social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling i globale værdikæder. DIEH har altid i sigte at bidrage til udbredelse og efterlevelse af internationale principper og retningslinjer for virksomheders samfundsansvar. Senest har DIEH i samarbejde med ETI og IEH sat fokus på migrant arbejde i den italienske tomatindustri. Se rapport med anbefalinger her.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig