08-11-2017

Din kommune kan rykke ved verden

Af Mette Boye, direktør for Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)

Kære borger. Kommunal- og regionsrådsvalget nærmer sig og et nyt hold politikere sætter sig i stolen for at tage beslutninger på vores vegne. Valget af nye politikere handler også om, hvordan de lokalt kan bidrage til løsninger af nogle af de overordnede udfordringer, som verden står overfor. For godt to år siden vedtog verdens 198 ledere FN’s 17 ambitiøse Verdensmål for en bæredygtig udvikling- lige fra afskaffelse af fattigdom, til rent vand, klimaforandringer og bæredygtige byer. Kommunerne spiller en stor og vigtig rolle både gennem handlinger i hverdagen og ved at være det gode eksempel.

Din kommune køber eksempelvis ind for mange millioner kr. hvert år – lige fra indkøb af tomater til madordningen i vuggestuen til store kontrakter på byggeområdet. I alt indkøber den danske stat, kommuner og regioner varer og serviceydelser for mere end 300 milliarder kr. om året. Igennem indkøb kan kommunen stille krav til virksomheder om at sikre god miljøbeskyttelse, klimahensyn, og hensyn til de mennesker, der producerer varerne.

For det andet investerer de fleste kommuner deres penge for at få så godt et afkast som muligt. Men hvad er din kommunes politik i forhold til de investeringer? Er der en politik i kommunen for, hvilke virksomheder, der fortjener at få den kommunale tillid i form af en investering?

I DIEH samler vi kommuner, virksomheder, organisationer om at fremme etisk handel - og vi ser et kæmpe potentiale i, at kommuner i højere grad indkøber og investerer med øje for mennesker og miljø. Også lokale virksomheder kan nyde gavn af, at deres bæredygtige produkter kan afsættes til kommunen.

Kommunalvalget er en oplagt mulighed for at bringe denne verdensdagsorden ind i kommunerne. Du kan starte med at spørge de lokale kandidater om deres holdning til bæredygtighed. Kommunen kan starte med at melde sig ind i DIEH og få gode ideer til at komme i gang.

Debatindlæg bragt i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 7. november 2017.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig