12-04-2009

Ny årsrapport fra Impactt

Det engelske non-profit konsulentfirma Impactt LTD har netop udgivet deres årsrapport for 2008. Rapporten tager udgangspunkt i finanskrisen og fokuserer på udfordringer inden for etisk handel i krisetider.

Udfordringen for alle, der arbejder med etisk handel er at udvikle nye og omkostningseffektive løsninger, som både bidrager til en bedre forretningsmodel og samtidig sikrer ordentlige arbejdsforhold i hele leverandørkæden. Det kan være ekstra udfordrende i krisetider, og Impactt peger på behovet for at finde nye, opfindsomme måder at arbejde med etisk leverandørstyring.

I forsøget på at kombinere hensynet til en strammere økonomisk ramme og behovet for fortsatte etiske forbedringer i leverandørkæden omtaler Impactt i rapporten fire case studier fra 2008, hvor man har forsøgt på netop dette:

  • Bangladesh Ethical Factory: En model for bæredygtigt at højne lønninger og mindske arbejdstider.
  • Praktiske løsninger på børnearbejde: Opbyggelse af konsensus om effektiv afhjælpning af børnearbejde - at få børnearbejdere tilbage til skolebænken.
  • Opbyggelse af den lokale kapacitet: Udvikle de lokale organisationers kapacitet til at arbejde med ledere og medarbejdere om at forbedre arbejdsstandarderne.
  • Bedre indkøbspraksis: At integrere etisk handel i de centrale dele af virksomhedens egne procedurer.

Impactts rapport præsenterer resultaterne af Impactts vurderinger af 98 produktionssteder i august 2008, som blandt andet bygger på udtalelser fra 1500 arbejdere i 11 lande.

 

Link til rapporten
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->