20-02-2018

Spotlight på Aarhus Kommune

Danmarks andenstørste kommune har meldt sig ind i DIEH og bliver dermed den fjerde kommune, der gennem multistakeholdersamarbejde ser muligheder for at skabe nye unikke dialoger på tværs af interessentgrupper.

Aarhus Kommune er meget optaget af at føre målsætninger ud i livet gennem en konstruktiv dialog med leverandører, samarbejdspartnere og NGO’er. 

Kommunen har desuden indført retningslinjer for ansvarlige investeringer, som netop er baseret på dialog og gensidig respekt.

Aarhus Kommune målrettet med krav til miljø, bæredygtighed og social, etisk ansvar gennem en ambitiøs indkøb, udbuds – og klimapolitik.

Vi arbejder aktuelt med en revision af indkøbs- og udbud politikken, hvor kommunen yderligere præciseret og konkretiserer krav til miljø, bæredygtighed og social, etisk ansvar” siger Anette Juhl Winter, Indkøbs og Udbudschef ved Aarhus Kommune.

Aarhus kommune ønsker med deres medlemskab, bland andet at få et bedt kendskab til etisk handel, gode forslag til konkrete tiltag og en styrket dialog.

Netop en styrket dialog er i fokus, når DIEH den 16. marts afholder morgenbriefing i samarbejde med netop Aarhus Kommune og Flying Tiger Copenhagen, med fokus på forankring af CSR arbejdet, og de udfordringer der kan ligge i at organisere CSR internt, for at opnå de bedste resultater.

Der er ofte rigtig mange ukoordinerede tiltag på området i gang og Aarhus Kommune bruger mange kræfter på at samle trådene”, siger Anette Juhl Winter, Indkøbs og Udbudschef ved Aarhus Kommune. Dette er en problematik som Aarhus kommune ikke står alene med, og som tidligere har været belyst flere steder både inden og udenfor DIEH-regi.

 

Med denne morgenbriefing ønsker DIEH at sætte spot på hvordan virksomheder, organisationer og kommunale forvaltninger kan lære af hinanden på trods af forskellighederne.

Morgenbriefingen er gratis og du kan allerede nu tilmelde dig her.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig