19-03-2018

Bidrager din indkøbspraksis til gode eller dårlige arbejdsforhold?

Vi inviterer alle indkøbere til at deltage i en international undersøgelse, hvor målet er at kortlægge i hvilken grad egen indkøbspraksis påvirker arbejdsforhold i leverandørkæden.

I 2016/2017 gennemførte The Joint Ethical Trading Initiatives (JETI), hvor DIEH er af en af tre partnere, den hidtil største undersøgelse gennemført blandt leverandører. Målet var at få mere information om hvordan kunders indkøbspraksis påvirker arbejdsforholdene.

Undersøgelsen blev foretaget i samarbejde med International Labour Organization (ILO). Med støtte fra medlemmerne i the Joint ETIs og Sedex fik vi svar fra omkring 1500 producenter i flere end 80 lande.

Vi har tidligere præsenteret fundene fra undersøgelsen som kan ses i dette ILO-dokument.

Påvirker lønninger

Resultaterne gav os god information om leverandørernes syn på kunders indkøbspraksis og hvordan praksissen har påvirket deres råderum. I forholdet mellem kunde og leverandør blev der identificeret fem hovedområder som har betydning for faktisk eller potentiel påvirkning af lønninger og arbejdsforhold på fabriksniveau: betingelser i kontrakter, specifikationer ved produktudvikling, ordreplacering (inkl. Leveringstider), pris og magtforhold samt efterspørgsel efter sociale standarder.

Indkøbers erfaringer

Den første undersøgelse gav os unik indsigt i leverandørernes perspektiv. Vi ønsker derfor nu at komplementere resultaterne med indkøberes erfaringer, da dette er kritisk for at forstå dynamikken i forholdet mellem indkøber og leverandør og de faktiske og potentielle påvirkninger dette har for arbejdsforholdene.

Denne undersøgelse støttes af Sedex og BSCI-Amfori og vil blive distribueret i relevante netværk verden over.

Hvem kan deltage i undersøgelsen?

Hvis du er indkøbsdirektør, indkøber (junior/senior), eller har en stilling hvor indkøb/sourcing er et af dine hovedansvar, så vil vi gerne høre fra dig.

Det er en anonym undersøgelse og dine svar bliver behandlet fortroligt.

Hvis du er ansvarlig for etisk handel/bæredygtighed/CSR, så håber vi du vil opfordre dine kollegaer i indkøbsafdelingen til at deltage i undersøgelsen.

 

Hvordan deltager du i undersøgelsen?

Det vil tage dig cirka 30-45 minutter at svare på undersøgelsen.

Undersøgelsen finder du her!

Hvorfor skal du som indkøber tage dig tid til at svare på undersøgelsen?

  • Dette er den første undersøgelse af sin slags. Den vil kunne give et betydeligt bidrag til den internationale debat om, hvordan ansvarlig indkøbspraksis kan påvirker arbejdstager- og menneskerettigheder positivt
  • 1500 leverandører har allerede delt deres synspunkter. Det er vigtigt at indkøbere kan dele deres erfaringer og udfordringer samt de ideer de har om, hvordan indkøbspraksissen kan forbedres.
  • Som DIEH-medlemmer kan I inkludere deltagelsen i denne undersøgelse som en del af arbejdet virksomheden gør inden for dette emne.
  • I kan bruge resultaterne internt i virksomheden til at vurdere hvor ansvarlig indkøbspraksissen faktisk er.

I vil få adgang til resultatrapporten og anbefalinger som kan bruges i arbejdet internt. I tillæg vil I bidrage til at DIEH udvikler nyttige ressourcer inden for dette emne.

The joint ETIs har også udviklet en vejledning til ansvarlig indkøbspraksis, Guide to Buying Responsibly som burde være enhver indkøbers bedste ven!

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig