21-03-2018

Spotlight på Dansk Handicap Forbund – nyt medlem i DIEH

Dansk Handicap Forbund er stiftet i 1925 under navnet Landsforeningen af Vanføre, som en interesseorganisation for datidens personer med fysiske handicap. Forbundet er fortsat en interesse- og aktivitetsskabende organisation for personer med fysiske handicap under mantraet: et liv med lige muligheder.

Vi har igennem mere end 25 år arbejdet i flere ulande. Det har over tid ført en række udfordringer og ukendte problemstillinger med sig, som vi har lært af hen ad vejen. Som nyt medlem af DIEH glæder vi os til at bruge nogle af de mange erfaringer og ressourcer, der ligger hos de øvrige netværksmedlemmer” siger direktør i Dansk Handicap Forbund Jens Bouet.

Forbundet arbejder i dag på tre kontinenter i seks lande.

Dansk Handicap Forbund hjælper med at bygge handicaporganisationer op, hjælper med CSR-strategier og netværk til nationale og internationale myndigheder og virksomheder. Forbundet hjælper desuden med inklusion på arbejdsmarkedet, arbejdsmiljøspørgsmål, virksomhedsopbygning og hjælp til fundraising.

I ulandssammenhæng arbejder Dansk Handicap Forbund med alle typer af handicap, hvor de i Danmark primært varetager interesserne for personer med bevægelseshandicap.

Udfordringerne er mange og forskellige fra et kontinent til et andet. Nogle steder er det samfundsansvaret og diskriminationen i det at inkludere personer med handicap på arbejdsmarkedet, der er den primære udfordring, andre steder er det arbejdsmiljøet og korruption. I nogle lande kan det også være holdningerne til personer med handicap, der udfordrer vores arbejde,” forklarer Jens Bouet.

Dansk Handicap Forbund glæder sig til at bidrage til netværket i DIEH og ser frem til samarbejdet med de øvrige medlemmer.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig