25-04-2018

Ny strategi for DIEH - "Mod ansvarlige værdikæder"

På DIEHs Generalforsamling 2018 blev der vedtaget ny strategi for organisationen for de næste to år.

Strategien ”Mod ansvarlige værdikæder” skal bære DIEH frem mod 2020 og fungerer som organisationens arbejdsredskab og kompas

Strategien er udarbejdet gennem tæt inddragelse af DIEHs medlemmer med henblik på at udvikle en stærk og robust strategi for 2018 – 2020, som kan bidrage til at styrke og fremtidssikre DIEH.

Med strategien kan DIEH yde en endnu mere målrettet indsats for forbedringer inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og miljø og klima i danske virksomheder og organisationer, samt deres værdikæder.

Der er i strategien lagt vægt inddragelse af verdensmålene, som kan anvendes som en ramme for DIEHs arbejde, ligesom der er lagt mere vægt på effekt og resultater end tidligere. Strategien er en videreførelse af kernen i DIEH, altså at være det danske samlingssted for virksomheder, organisationer og offentlige institutioner, der vil arbejde for at skabe positiv forandring gennem dialog og samarbejde.

Strategien bygger på en Vision og Mission, tre strategiske målsætninger og fire forudsætninger.

Den første strategiske målsætning handler om, at DIEH skal skabe mest mulig værdi for medlemmerne, og derigennem sikre tilfredse medlemmer og tiltrække nye medlemmer.

Den anden strategiske målsætning handler om effekt med henblik på at sikre mest muligt effekt af indsatsen. Det betyder både, at DIEH skal prioritere indsatsen, dér, hvor den giver størst effekt, men også at det er vigtigt at finde metoder til at måle effekten.

Den tredje strategiske målsætning handler om udvikling af indsatser og aktiviteter på nye områder, hvor der er et særligt behov. Det kan blandt andet gælde områder som offentlige indkøb, arbejdet med verdensmålene i kommuner og regioner, bæredygtig produktion eller ansvarlige investeringer.

Strategien implementeres gennem årlige handlingsplaner.

Læs strategien her
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig