03-05-2018

Nyt EU-studie om produktion af palmeolie og certificeringsordninger

EU-Kommissionen har netop offentliggjort et nyt og omfattende studie om palmeolie. Studiet gennemgår verdens forbrug af palmeolie samt de miljømæssige og sociale konsekvenser af palmeolieproduktion. Studiet kortlægger og analyserer desuden de eksisterende certificeringsordninger for palmeolie.

De miljømæssige påvirkninger af palmeolieproduktioner er blandt andet afskovning, tab af biodiversitet, konvertering af land, CO2-udledning, luft- og vandforurening. Derudover er der dokumenteret sociale påvirkninger såsom manglende respekt for arbejdsrettigheder, højt antal af migrantarbejdere og problemer relateret til jordrettigheder. 

Studiet har kigget på følgende fire certificeringsordninger og kortlagt hvorvidt ovennævnte problemstillinger bliver adresseret:

  • The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)
  • The International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)
  • The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) scheme
  • The Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) scheme

Studiet konkluderer bland andet, at ingen af de eksisterende certificeringsordninger dækker alle miljømæssige og sociale issues, men RSPO scorer højest i forhold til arbejdstagerrettigheder, mens ISCC scorer bedst på klimarelaterede indikatorer, inklusiv afskovning og biodiversitet.

Se hele studiet her.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig