01-03-2009

Debatmøde om etisk handel i Børssalen

Se billeder fra debatmøde

DIEH afholdt den 10. marts 2009 et offentligt debatmøde i Børssalen om virksomheders og pressens samfundsansvar. Mere end 150 havde tilmeldt sig mødet og flere endnu dukkede op.

På mødet gav henholdsvis repræsentanter fra virksomheder, pressen, NGO'er, erhvervsorganisationer, fagbevægelsen og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen deres bud på, hvor langt i leverandørkæden virksomheders ansvar går og hvilken rolle pressen spiller i forhold til at fremme virksomhedernes ansvar.

Der var bred enighed blandt deltagerne om, at pressens kritik af konkrete forhold i leverandørkæderne primært er en positiv faktor i og med, at det er med til at sætte skub i positive tiltag inden for ansvarlig leverandørstyring. Nogle virksomheder mente dog, at der i mange tilfælde er behov for en mere nuanceret fremstilling i pressen og mere opmærksomhed på at alle parter skal høres i de konkrete sager, så pressens fremstilling blev mindre ensidig.

Den grundlæggende holdning hos den tilstedeværende presse var, at såfremt virksomheder gør, som de siger de gør, vil pressen ikke komme efter dem. Samtidig blev det understreget, at virksomhederne ikke skal gemme sig, men i stedet kommunikere åbent om de udfordringer, de møder i forhold til implementering af ansvarlig leverandørstyring.

Debatten blev rundet af med, at de deltagende paneldeltagerne skulle give hvert deres bud på, hvad DIEH kunne tage med hjem fra mødet og bruge i det videre arbejde.

Forbrugerrådet lagde vægt på, at det er vigtigt at se forbrugerne som en medspiller frem for en modspiller, og dermed benytte forbrugernes engagement aktivt i arbejdet med forbedringer i leverandørkæderne.

En anden pointe var, at det var vigtigt fortsat at lægge stor vægt på den fotrolige dialog, der er mellem eksempelvis virksomheder og fagforeninger eller NGOer i DIEH. På den måde, giver et multistakeholderinitaitiv nogle helt enestående muligheder, og det er derfor vigtigt, at DIEH fortsat arbejder på at facilitere dialogen partnerne imellem.

Dansk Erhverv understregede, at arbejdet med etisk handel drejer sig om værdier og holdninger, og at DIEH bør være opmærksom på, at der fortsat er behov for en holdningsbearbejdning. Arbejdet skal være forretningsdrevet understregede såvel Dansk Erhverv som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

3F påpegede, at det er vigtigt, at DIEH er med til at fremme, at alle led i virksomheden inddrages i arbejdet, så det ikke blot er ledelsen eller en lille separat CSR afdeling, der har fortåelse for CSR arbejdet. 3F understregede desuden, at det er meget vigtigt at holde fokus på den uformelle sektor, hvor der er meget store udfordringer.

Repræsentanterne fra pressen mente, at det er vigtigt, at DIEH forholder sig objektivt og kritisk til, hvad medlemsvirksomhederne siger og gør, således at DIEH reelt undersøger om medlemmerne rent faktisk lever op til forpligtelserne. Pointen var, at man ikke må glemme at have fokus på 'hullerne i osten'.

Erhvervsredaktør på Politiken, Esben Kjær, fik lov af afslutte debatten med følgende bemærkning "opfør Jer ordentligt, gør det, I siger I gør og lad være med at love mere end I kan holde".

Læs freelance journalist Berit Viufs artikel fra debatmødet
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->