30-10-2018

Hvilken impact har dine penge?

Svanemærkning af ansvarlige investeringsfonde har i sit første år være en succes, fortalte Thomas Christensen fra Miljømærkning Danmark ved DIEHs oktober-morgenbriefing i sidste uge. 

Med klare krav om, hvad der må og ikke må investeres i, samt transparens gennem årlige og kvartalsvise oversigter over investeringer og eventuelle ekskluderinger, sætter Miljømærkning Danmark en klar barre for, hvad der skal til for at kvalificere sig til at være en svanemærket fond.

Og med større forbrugerkrav om ansvarlighed indenfor investeringsbranchen er der interessante muligheder for at skalere mærkningsordningen op i EU-regi under blomster-mærket.

Med introduktions-citatet i oplægget fra Silja Nyboe Andersen og Karsten Korreborg fra Merkur Bank ”Penge gør ikke noget i sig selv… De er et redskab til bæredygtig udvikling”, blev der yderligere sat streg under det, at forbrugere i dag har et stort ansvar for, hvad de gør med deres penge.

Eller sagt på en anden måde – der er et kæmpe momentum for at gøre en forskel, hvis man ikke kun tænker ansvarligt i forhold til sit daglige forbrug men også sætter spørgsmålstegn ved, hvilken impact ens kapital - pension og andre investeringer - egentlig har. For som der blev sluttet af med at sige har alle investeringer en impact – spørgsmålet er bare hvilken?

Under den efterfølgende diskussion blev der også peget på andre aktører end forbrugere, som væsentlig drivkraft for flere bæredygtige investeringer - nemlig kommuner og politikere.

Fonde justerer deres investeringer efter krav for kunderne, og her har kommuner og politikere mulighed for at gå allerforrest og gøre den største forskel ved i langt højere grad at fokusere på bæredygtige indkøb og investeringer.

Men det er ikke altid så lige til at vide, hvilke krav man skal gå efter at stille. For diskussionen efterfølgende kom også ind på, at der er gråzoner i udvælgelsen af, hvilke kriterier en bæredygtig virksomhed skal opfylde.

Der kan være virksomheder, der har været kritiserede for deres produkter, men som samtidig er dem, der går forrest i forhold til at tage lederskab indenfor cirkulær økonomi. Ligesom investering på mikrofinans-området er helt afgørende for at støtte kvinders ligestilling i især udviklingslande, men kan inkludere produktioner, hvor der er børnearbejde eller kemikalier involveret.

Én af hovedpointerne ved morgenens diskussion var derfor, at der ofte vil være gråzoner i ansvarlighedskriterierne, og man kan ikke altid sætte barren, hvor alting skal være perfekt, hvis potentialet for impact skal være stort.

Der er dog ingen tvivl om, at mærkningsordninger som fx Svanemærket kan have en enorm betydning for at støtte forbrugere, virksomheder og kommuner i at foretage mere bevidste bæredygtige valg.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig