05-12-2018

Cirkulær økonomi - "Mega problem eller mega mulighed"?

Hvorfor er cirkulær økonomi så vigtigt for fremtiden, og hvordan kan man gøre det til en gevinst for både forretningen og miljøet?

Med afsæt i regeringens ”Strategi for cirkulær økonomi” satte DIEH i sidste uges morgenbriefing fokus på, hvordan der fra regeringens, virksomhedernes og NGO’ernes side kan arbejdes for at fremme integration af cirkulær økonomi i design, forretningsmodel, produktion, forbrug og genbrug.

Tobias Beck og Marcus Bjerre fra hhv. Miljø- og Fødevareministeriet og Erhversstyrelsen lagde ud med at præsentere regeringens seks fokusområder for den cirkulære omstilling, som i fremtiden skal gøre væksten bæredygtig.

Og hvordan er det så egentlig, at man helt konkret går til denne omstilling?

Det er næppe nogen hemmelighed, at hvis ikke den cirkulære økonomi kan oversættes til en sund forretningsmodel for mange af de virksomheder, der skal drive forandringen, har omstillingen sandsynligvis lange udsigter.

I den forbindelse havde DIEH inviteret Verdensnaturfonden og virksomheden Lendager Group til fra hver deres perspektiv at komme med bud på vejen frem for arbejdet med cirkulær økonomi. Med eksemplerne fra Lendager blev det klart, hvordan man indenfor byggebranchen kan gribe cirkulær økonomi som en "mega mulighed".

Lendager: Optimering af materialeværdi giver rum og råd til innovation

For Lendager Group, der blandt andet arbejder med arkitektur, byudvikling og rådgivning inden for cirkulær økonomi, er bæredygtighed et kerneelement i forretningen – aldrig et fordyrende element. De har blandt andet specialiseret sig i at optimere genanvendelse af materialer i byggebranchen på nye og innovative måder.

Som Ditte Lysgaard Vind forklarede, ”Ved at bruge den cirkulære forretningsmodel smart, kan du source dine produkter på en anden måde og dermed tilbyde produkter billigere end dine konkurrenter”.

Én af de smarte måder er at afsætte ekstra lønkroner til innovation for så at hente dem flere gange igen i besparelser på materialeomkostninger. Med denne model behøver man i konkurrence-øjemed ”ikke gå på kompromis med pris og æstetik”, hvilket er vigtigt for at nå main-stream-markederne.

WWF: Der skal være sammenhæng mellem pris og miljøbelastning

Det at optimere genanvendelsen af produkter, hvad enten det er plastik eller byggematerialer, er ikke kun centralt for at undgå at tære unødigt på jordens ressourcer. Det er også tvingende nødvendigt for at få regnestykkerne til at gå op.

Som Malene Møhl fra WWF påpegede, så er der i dag ingen sammenhæng mellem prisen på at sætte et produkt på markedet og omkostningen til afskaffelse af produktet efter endt brug.

Et eksempel er plastik, der er ”for billigt og for holdbart”, - en umiddelbar uheldig kombination, eftersom det blandt andet gør, at kun 14% af verdens plastik er i kredsløb, mens resten hober sig op i blandt andet verdens have. Og trods den lave pris, går der stadig store summer tabt hvert år ved kun at bruge plastik-emballage én gang.

For Verdensnaturfonden er det derfor vigtigt, at der bliver sat værdi på plastik - såvel som andre produkter - som ressource. For hvis ikke vi betaler den reelle pris, så gør miljøet. Derudover skal man skabe genanvendelse af højere kvalitet og undgå downcycling i processen.

Det kræver dels, at man tænker cirkulær økonomi ind i design og produktudvikling, inden man overhovedet sætter et plastikprodukt på markedet, og dels også, at der arbejdes fra politisk hold med at gøre regulering af genanvendelse mere gennemskueligt.

Selvom der findes virksomheder, der som Lendager Group formår at skabe en forretning på innovativ genbrug og genanvendelse af for eksempel byggematerialer, så kan det for mange virksomheder stadig være en kompleks og svær proces at indtænke eller omstille til cirkulær økonomi. Derfor understregede Malene også vigtigheden af den rolle, som non-profit-organisationer som Verdensnaturfonden kan spille i forhold at kommunikere med forbrugere og at arbejde politisk for at gøre det nemmere for virksomhederne.

Som DIEH-medlem kan du få slides fra arrangementet ved at kontakte dieh@dieh.dk 

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig