08-03-2019

Investering i kvinder er ikke kun god stil - det er også god forretning

Trykt i Politiken den 2. september 2018

Et studie udarbejdet af McKinsey viser, at hvis kvinder opnåede fuld ligestilling i alle lande, ville verdens bruttonationalprodukt i 2025 kunne øges med op til 25 procent. Tænk engang, hele 25 procent.

Hvis man som virksomhed for alvor vil fremtidssikre sin forretning og bidrage til bæredygtig udvikling, kommer man simpelthen ikke udenom at investere i piger og kvinder. Det er både god stil og god forretning.

Og denne tilgang er Danmarks minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs enig i -

”Kvinders ligestilling er en forudsætning for afskaffelse af fattigdom. Jeg mener, at alle FNs verdensmål er vigtige – men et af dem, som er en forudsætning for at nå alle de andre, er mål 5 om ligestilling. Vi fremmer en mere fri, rig og tryg verden, når vi skaber lige muligheder for alle - kvinder og mænd, piger og drenge,” siger Ulla Tørnæs.

I mange udviklingslande er det en gængs opfattelse, at det at arbejde og varetage familiens finanser er forbeholdt mændene. Det skyldes ofte, at kvindernes arbejde ikke opgøres som ’rigtigt arbejde’, hvorfor de heller ikke indgår som aktive beslutningstagere i finansielle spørgsmål.

I Kenya, for eksempel, opfattes landbrug generelt som mandeerhverv. Mændene ejer 99 procent af jorden, mens 80 procent af arbejderne er kvinder (mens de ved siden af passer børn og familie).

Hverken fra en ligestillings- eller udviklingsoptik giver denne ulighed mening. Undersøgelser viser nemlig, at kvinder i udviklingslande geninvesterer op mod 90 procent af deres indtægt i børn, familie og lokalsamfund. For mændenes vedkommende er dette tal 30-40 procent.

Så hvordan kan man fra et virksomhedsperspektiv tænke nyt for at optimere kvinders muligheder?

I kaffebranchen handler det i første omgang om at sikre kvinders adgang til kvalitetsuddannelse.

”Flere kvinder skal have en uddannelse som mig, så de lærer om alle de muligheder, vi har. Hvis der er vilje, så kan en kvinde klare alt,” siger Mariam fra det kenyanske kaffekooperativ Othaya.

At det også er en god forretning, er noget som blandt andet den danske virksomhed Peter Larsen Kaffe har erfaret.

Gennem uddannelse er flere kvinder i Othaya-kooperativet lykkes med at få ansættelse som ledere eller trænere, samtidig med at der er sket åbenlyse forbedringer i kaffeproduktionen.

Der er for eksempel Martha, som efter hun blev enke har optimeret afkastet af sin kaffeproduktion og fået mulighed for at drive egen forretning ved siden af. Og Mariam, der i dag opkøber og leaser jord af kaffefarmere, der ikke kan få deres farme til at løbe rundt. Eller Jane, som konstaterer, at fordi mænd ikke tillader, at kvinderne arbejder og tjener deres egne penge, har hun valgt at drive sin velfungerende kaffefarm sammen med sin mor - uden mænds indblanding.

Flere virksomheder kan tage ved lære af disse kvinders erfaringer og stille krav til kvinders adgang til uddannelse inden for produktion og handel.

Som forbrugere kan vi bakke op om disse indsatser ved at tænke etisk, når vi handler. Vi kan vælge produkter fra virksomheder, som gør en indsats for at fremme ansvarlige værdikæder, og som tænker i nye baner for at fremme ligestilling.

Som borgere kan vi arbejde på at påvirke de politiske beslutningstagere, som for alvor sidder med nøglerne til forandring. Vi skal benytte eksemplerne og statistikkerne. De fortæller os en samstemmende historie om, at kvinder er helt afgørende for at skabe vækst og udvikling. Måske lige nøjagtig den udvikling som verden drømmer om.

Debatindlægget er skrevet af Peter Larsen Kaffe og DIEH.

Sammen med Verdens Bedste Nyheder og Rema1000 satte vi i sommeren 2018 fokus på kvinders rolle i kaffeindustrien i Kenya og de postive konsekvenser af uddannelse. Projektet var finansieret af Danidas oplysningsbevilling og mundede blandt andet ud i forbrugerkampagnen ’Kaffe hjælper’.

 Læs mere om kampagnen på kaffe-hjælper.dk

 

 

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig