29-05-2019

Spotlight på Cphbusiness - nyt medlem i DIEH

Så har vi endnu en gang fornøjelsen af at sætte spot på et af de nyeste medlemmer i DIEH - Cphbusiness.

Cphbusiness er Danmarks største Erhvervsakademi og har både danske og internationale videregående uddannelser. De arbejder allerede meget med FNs verdensmål 8, 12 og 13 og vil gerne i fremtiden ”blive endnu stærkere på området vedrørende etisk handel, etik generelt og de øvrige verdensmål”.

Vi har i forbindelse med optagelsen af Cphbusiness talt med Udviklings- og Innovationschef Frank A. Mathiasen -

 
Hvad er jeres væsentligste aktiviteter i relation til virksomheder, erhvervsudvikling og etisk handel?

”Cphbusiness er en vidensinstitution, der bidrager med ny viden til anvendelse i både private og offentlige erhverv”, fortæller Frank Mathiasen og uddyber:
”Gennem aktiv deltagelse i praksisnære forsknings- og udviklingsaktiviteter er vi med til at løfte og fremme erhvervslivets udvikling, konkurrenceevne, fremtid med mere. Det gør vi blandt andet ved at bidrage med løsninger på konkrete udfordringer, som erhvervsliv og professioner oplever. Det er her, at vi også gerne vil komme tættere ind på området omkring etisk handel og FNs 17 Verdensmål”.

 
Hvad forventer I at få ud af medlemskabet af DIEH?

”Cphbusiness ønsker med medlemskabet at komme endnu tættere på elevante netværk af erhvervsfremmeaktører og uddannelsesinstitutioner m.fl. i hele landet, som også arbejder med DIEHs fokusområder”, fortæller Frank Mathiasen.

For Cphbusiness er det endvidere vigtigt, at de ”til stadighed er opdateret på det etiske landskab i form af analyser, seminarer og nyhedsbreve, og at vi i forlængelse heraf kan deltage på diverse konferencer og workshops. Vi mener, at vi kan finde det hele i regi af DIEH og ser derfor meget frem til vores medlemskab i 2019 og frem”.

 
Læs mere om Cphbusiness her

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->