31-10-2019

Tre take aways fra arrangementet 'Beyond audits'

25. september lagde LEGO Koncernen i Billund hus til vores dialogmøde ”Beyond Audits – nye veje til ansvarlighed i leverandørkæden”. Vi har samlet tre take-aways fra dagen, som du kan læse her.

Marie Enemark fra LEGO lagde ud med en præsentation af LEGOs implementering af nye Responsible Business Principles i værdikæden, der udover at have fokus på compliance og ansvarlighed også er baseret på LEGOs engagement i børns udvikling. Dette fokus står også klart i LEGOs summer camp-program i Kina, der styrker relationen mellem arbejdende forældre og deres børn.

Ninna Bilstrup Rask fra JYSK gav med sit oplæg indblik i, hvordan JYSK arbejder ’beyond audits’ indenfor Business Social Compliance Initiative (BSCI). BSCI’s arbejde er baseret på en fælles code of conduct og deling af arbejdet med audits og code of conducts, men faciliterer også konstruktiv dialog mellem leverandører og kunder, planer for løbende forbedringer og leverandørtræning.

Tre take aways fra dagen:

  • Udvid dit mindset og scope for arbejdet med ansvarlighed i leverandørkæden fra et snævert fokus på code of conducts, audits og minimumskrav til et længerevarende engageret samarbejde med leverandørerne om løbende forbedringer. Du kan evt. inkludere kerneværdier for din forretning, som i LEGOs fokus på børn.
  • Kommuniker din tilgang til dine leverandører, så jeres samarbejde baseres på tillid og ærlighed. Det giver bedre mulighed for positiv impact.
  • Sørg for, at relevante afdelinger og ansatte i din virksomhed – særligt indkøbere - er orienteret og på linje med den tilgang, så den afspejles i for eksempel indkøbspraksis og kommunikation til leverandører, kunder og samarbejdspartnere.
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->