04-12-2019

Fra Verdensmål til Vores mål

Et nyt initiativ skal være med til gøre de 17 Verdensmål håndgribelige og afspejle hverdagen i Danmark.

2030-panelet, som DIEH sidder med i, har sammen med Danmarks Statistik netop lancereret baseline-projektet Vores Mål.

Projektet har til hensigt at udvikle supplerende danske indikatorer for arbejdet med Verdensmålene, således at vi kan få konkrete operationaliserbare mål på Danmarks bidrag til en bæredygtig udvikling. 

Og alle inviteres til at være med.

”Hvis vi vil sikre Danmarks indsats i forhold til FNs Verdensmål får den nødvendige virkning, skal vi målrette indsatsen ved at udvikle indikatorer, der tager udgangspunkt i Danmark. Vi skal desuden sikre et solidt udgangspunkt for vores indsatser, så vi kan måle på udviklingen og sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning frem mod 2030, fortæller formand for 2030-panelet Steen Hildebrandt.

DIEH har og vil fortsat følge processen tæt og løbende orientere vores medlemmer om events og workshops, hvor man kan komme med input til danske indikatorer.

Det samlede projekt skal i løbet af 2020 overleveres til Folketingets 2030-netværk og forventes i sidste ende at føde ind til en ny dansk handlingsplan for verdensmålene.

Baseline-projektet støttes af Industriens Fond, Lundbeckfonden, Nordea-fonden, Realdania, Rambøll Fonden og Spar Nord Fonden.

Har du spørgsmål til projektet kan du kontakte direktør Mikkel Stenbæk Hansen - ms@dieh.dk 

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->