17-12-2019

Politisk opbakning til dansk indsats for ansvarlig soja

”Det er en rigtig vigtig dagsorden, og jeg tror alle deler bekymringerne for afskovningen i Brasilien og også andre dele af verden”, sagde fødevareminister Mogens Jensen i forbindelse med behandling af et lovforslag fremsat af Enhedslisten om stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien.

”Vi skal ikke uden videre acceptere, at de varer, vi importerer til Danmark, er skyld i afskovning ude i verden hverken direkte eller indirekte”.

Ministeren mente ikke, at et dansk import-stop er en hensigtsmæssig vej at gå. I stedet lagde han vægt på en række andre initiativer for at sikre afskovningsfri sojaproduktion.

Blandt andet fremhævede ministeren Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, der faciliteres af DIEH, som et vigtigt forum, der kan bidrage til, at der kun efterspørges ansvarlig produceret, afskovningsfri soja i Danmark.

”Jeg er rigtig glad for, at der i september blev lanceret en dansk alliance for ansvarlig soja (…) og Miljø- og Fødevareministeriet bakker fuldt op om alliancen og er aktivt involveret i arbejdet”.

Det første møde i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja blev afholdt hos DIEH d. 4. december med deltagelse af blandt andet fødevareminister Mogens Jensen.

Der var bred enighed blandt de øvrige politiske partier om behovet for en dansk indsats for at sikre, at soja importeret til Danmark er produceret under ansvarlige forhold.

Se og hør hele behandlingen af lovforslaget her

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->