04-12-2008

Konference med manden bag Grameen Bank og mikrolån

Den 4. december 2008 besøgte nobelprismodtager Dr. Muhammad Yunus Copenhagen Business School.  Dr. Yunus er kendt af verden som manden bag Grameen Bank og mikrolån til fattige kvinder i Bangladesh. Dr. Yunus har vist, at man ved at yde mikrolån til nogle af verdens fattigste mennesker kan vende håbløshed til håb for flere millioner fattige i udviklingslandene.

Konferencen var arrangeret af Mandag Morgen, Information, Turbulens.net og Kollaboration i samarbejde med CBS, RUC, LO, Center for Socialøkonomi, DI og Grundfos Lifelink.

Dr. Yunus talte om social virksomhed, et begreb som han præsenterer i sin bog "En verden uden fattigdom". Her opfordrer han erhvervslivet, politiske institutioner og NGOer til at gøre op med traditionel tænkning for at nå nye specifikke sociale og samfundsmæssige mål. Midlet er en ny type virksomhed, såkaldte sociale virksomheder. Et eksempel på en social virksomhed er Grameen Danone, resultatet af et samarbejde mellem Dr. Yunus og yoghurt producenten Danone. Grameen Danone sælger uden profit yoghurt til verdens fattigste mennesker med det formål at sikre bedre ernæring til børn.

Sociale virksomheder oprettes ikke med henblik på personlig vinding og profit, men sættes i verden for at bekæmpe fattigdom. Dels ved at producere produkter, som fattige har råd til at købe, dels ved at give de fattige mulighed for at tjene penge. I sidste ende er målet at højne de fattiges levestandard og sikre en bæredygtig udvikling.

Blandt deltagerne i panelet, som bestod af udviklingsminister Ulla Tørnæs samt repræsentanter fra DI, LO, Grundfos Lifelink og Folkekirkens Nødhjælp, var flere dog af den holdning at profit er en nødvendighed for at tilføre innovation og ny teknologi til samfundet. Dr. Yunus mente, at samfundet står overfor så mange store udfordringer, at disse i sig selv bør udgøre den største motivation for teknologisk udvikling og innovation. Han påpeger, at hvis midlet og målet er profit, så er det ikke muligt at skabe en bæredygtig udvikling. Profit skal derfor alene være midlet til at opnå målet, der er social og samfundsmæssig nytte.

Dr. Yunus opfordrede dansk erhvervsliv til at udvikle sociale virksomheder. Det er nødvendigt for alle interessenter i samfundet at gå nye veje for at forbedre sundhed, uddannelse og livskvalitet for mennesker i verden. Med hensyn til de fattigste dele af verden burde behovet for blandt andet rent drikkevand, uddannelse og bekæmpelse af sygdomme være motivation nok for at iværksætte social virksomhed.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->