26-11-2008

Kritisk dokumentar om Fairtrade Max Havelaar

DR1 sendte den 26. november den tredje og sidste i rækken af kritiske dokumentarudsendelser om globalisering. Udsendelsen, "Den bitre smag af te", handler om de dårlige arbejdsforhold og levevilkår for arbejderne på en række te-plantager i blandt andet Sri Lanka og Indien. Konklusionen er, at Fairtrade har ingen eller begrænset virkning og samtidig afsløres eksempler på huller i Fairtrade/Max Havelaars kontrolfunktioner på te-plantagerne og manglende demokratiske procedurer i fordelingen af Fairtrade midler.

Alle virksomheder, der har produktion eller leverandører i udviklingslande eller de nye vækstøkonomier kender desværre til problemstillinger som dem, der fremhæves i "Den bitre smag af te". Selvom man udvikler minimumsstandarder for arbejds- og produktionsforhold, såkaldte etiske retningslinjer, og foretager kontrol med leverandører, er det svært at sikre, at leverandørerne lever op til alle krav. Desværre er der i offentligheden ofte en misforstået opfattelse af, at der er tale om garantier, når virksomheder arbejder aktivt med at implementere samfundsansvar i deres leverandørkæde. Sådanne garantier kan i langt de fleste tilfælde ikke udstedes, da der er tale om en langvarig proces.

Igennem det sidste årti har vi flere gange oplevet, at medierne har påpeget problemer i multinationale selskabers leverandørkæder. Også fremover vil vi opleve konkrete eksempler på, at medierne vil finde brud på nogle af de grundlæggende etiske retningslinjer. Hver gang ser vi de samme problemer med blandt andet ekstremt lange arbejdsdage, en løn under minimumslønnen og ringe sikkerheds- og sundhedsforhold på arbejdspladserne. Alle der har produktion eller leverandører i udviklingslande og de nye vækstøkonomier løber en risiko for, at der et eller andet sted i leverandørkæden vil ske brud på de etiske retningslinjer.

Kritikken af Fairtrade/Max Havelaar i "Den bitre smag af te" understreger endnu en gang, hvor vigtigt det er i sin kommunikation at lægge vægt på, at der er tale om en proces mod bedre arbejds- og levevilkår og at der ikke kan gives garantier. Det indebærer at kommunikere åbent om de udfordringer man møder, hvor langt man er nået i arbejdet mod forbedringer, og hvordan man vil arbejde med at gøre det endnu bedre.

Behov for nye veje

Hvis der for alvor skal ske fremskridt i produktions- og leveforhold i udviklingslandene og de nye vækstøkonomier, må man fokusere på nye veje frem for alene at udarbejde etiske retningslinjer og foretage kontrolbesøg.

Fokus bør være på at opbygge kapaciteten ude i landene og skabe et lokalt ejerskab og en forståelse for de processer, der er nødvendige for at kunne skabe bedre arbejdsvilkår. Det skal blandt andet gøres ved at tage udgangspunkt i de konkrete kulturelle og samfundsmæssige forhold det pågældende sted og træne og uddanne lokale leverandører og arbejdere.

For den enkelte virksomhed kan det være svært at forestå en sådan kapacitetsopbygning og lokal forankring alene. Derfor samler Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) alle de relevante interessenter - virksomheder, fagbevægelse, NGO'er og erhvervsorganisationer - for at finde frem til effektive metoder til at kapacitetsopbygge og fremme lokalt ejerskab. En fælles indsats gennem DIEH kan give den enkelte virksomhed en mulighed for at gøre en positiv forskel. Eksempler på kapacitetsopbygningsinitiativer i DIEH regi er leverandørtræning og udgivelse af leverandørhåndbøger ude i landene. DIEH har netop i samarbejde med Initiativ for Etisk Handel i Norge afholdt et seminar for vores medlemmers kinesiske leverandører, der trænede leverandørerne i, hvorledes implementering af etiske retningslinjer og forbedrede arbejdsforhold kan være med til at øge konkurrenceevnen.

Et medlemskab i DIEH er ikke en garanti for, at alt er i skønneste orden i leverandørkæden. Men til gengæld indgår virksomhederne i et forpligtende samarbejde og indvilliger i at arbejde aktivt for forbedringer i alle led af leverandørkæden. Gennem konkrete redskaber og processer og med en bred forankring hos både arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter, vil DIEH på den måde bidrage til at skabe langsigtede forbedringer i arbejds- og miljøforhold i globale leverandørkæder.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->