04-05-2020

EU-Kommissionen vil fremsætte forslag til due diligence-lovgivning i 2021

I en tale den 29. april 2020 bekendtgjorde EU-kommissær for DG-Justice, Didier Reynders, at EU-Kommissionen senest i 2021 vil fremsætte et forslag om lovpligtig due diligence (nødvendig omhu). Den lovpligtige tilgang til nødvendig omhu skal bidrage til, at kortsigtet vækst ikke sker på bekostning af arbejdstager- og menneskerettigheder eller påvirker miljøet negativt.

Retskommissær Didier Reynders slog fast, at en bred undersøgelse blandt mere end 600 interessenter har gjort det helt klart, at frivillige initiativer med henblik på at adressere menneskerettighedsforseelser og trusler mod klima og miljø ikke har skabt tilstrækkelige ændringer i virksomhedernes opførsel.

Forslaget blev annonceret i EU-Kommissionens handlingsplan for Cirkulær Økonomi og skal bidrage til at styrke en bæredygtig økonomi i EU. Kommissæren lagde i talen desuden vægt på, at den krisesituation, verden befinder sig i med den nuværende corona-krise, har resulteret i en stigende opbakning til handling på området.

Endelig blev det fremhævet, at lovgivning på området vil medføre flere positive afledte effekter som eksempelvis en ensrettet politik mellem medlemsstaterne, der gør det mere gennemskueligt for virksomhederne at navigere end fremkomsten af forskellige nationale lovgivninger, samt lige konkurrencevilkår for europæiske virksomheder, der sikrer, at mennesker og miljø ikke ofres for kortsigtet profit.

Læs hele talen her

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->