10-06-2020

Lancering: Landebriefs med fokus på risici - Tyrkiet og Egypten

Som et særligt tilbud til medlemmer lancerer vi i et samarbejde mellem etisk handel -initiativer i Norge, Storbritannien og Danmark en række lande-briefs, såkaldte country briefs, for udvalgte produktionslande, hvor der er risiko for brud på miljøstandarder, menneske- og arbejderrettigheder.

Serien af landebriefs samler nøgledata og giver overblik over særligt kritiske opmærksomhedspunkter i forbindelse med fx arbejdstagerrettigheder, børnearbejde, miljøproblematikker, diskrimination og korruption. Endelig stiller de skarpt på, hvilke spørgsmål man som indkøber kan stille sine leverandører. Det første brief omhandlede Myanmar, og nu er to mere klar om henholdsvis Tyrkiet og Egypten.

Udgivelserne er målrettet virksomheder eller organisationer, som køber, agerer eller overvejer involvering i disse lande.

 

Tyrkiet – et land i rivende udvikling, men udfordringerne er til at få øje på

Tyrkiet har oplevet væsentlig vækst siden årtusindskiftet, som blandt andet har medført, at antallet af mennesker under fattigdomsgrænsen er mere end halveret mellem 2002-2015, ligesom antallet af mennesker i ekstrem fattigdom også er drastisk faldende. Men med høj inflation og stigende arbejdsløshed advares også om en overophedet økonomi, der potentielt er på vej mod økonomisk krise.

Flere års forhandlinger med EU om medlemskab er efterhånden gået helt i stå, - særligt i kølvandet på EUs stadige bekymring om menneskerettighedssituationen i landet.

På arbejdstagerområdet retter lande-briefet fokus på, at Tyrkiet huser flere flygtninge end noget andet land i verden, heraf mere end 3,6 mio. flygtninge fra Syrien, hvoraf det estimeres at omkring 650.000 arbejder i tekstilsektoren – de fleste af dem som uformelle arbejdere.

I det hele taget er uformelt arbejde meget udbredt i Tyrkiet, særligt inden for landbrug, hvor der er stor risiko for manglende sikring af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, ligesom der er også er restriktioner for forsamlingsfrihed og ret til kollektive forhandlinger.

Derudover kendetegnes Tyrkiets arbejdsmarkedssituation ved en markant underrepræsentation af kvinder, lav minimumsløn og stigende problemer med korruption.

Egypten – arbejdstagerrettigheder under pres og politisk uro

Siden den sociale og politiske kamp for demokrati startede i 2011, har Egypten oplevet en del uro, men i de senere år har stabilisering af økonomien resulteret i økonomisk vækst.

Dette til trods stiger uligheden i befolkningen, hvor omkring 60% lever i fattigdom eller er særligt udsatte.

Forsamlingsfriheden i landet er indskrænket og især udenlandske NGO’er har svære arbejdsbetingelser. Fagforeningsfolk og advokater, der kæmper for arbejdstagerrettigheder risikerer tortur, massefyringer og militær retsforfølgelse ved forsøg på strejke.  

Sådan får du adgang

De publicerede lande-briefs er som nævnt kun for DIEHs medlemmer kan hentes via medlemssiderne her - Se under fanen ”Country Briefs”.

Har du spørgsmål, glemt dit login eller problemer med at logge på, kan du kontakte Jacob Lykke Andersen på ja@dieh.dk 

Øvrige landebriefs i pipelinen for 2020 er blandt andre Brasilien, Pakistan, Kina, Bangladesh og Indien.

Vi annoncerer løbende - her på hjemmesiden og i vores nyhedsbrev - når et nyt landebrief er tilgængeligt.

Du er som altid velkommen til at kontakte os i sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->