10-10-2008

Ny ILO håndbog om tvangsarbejde i leverandørkæden

ILOs håndbog "Combatting Forced Labour: A handbook for Employers & Business" sætter fokus på tvangsarbejde i de globale leverandørkæder. Bogen er tænkt som en guide, der giver konkrete råd og værkstøj til at styrke virksomheders kapacitet til at håndtere tvangsarbejde i den globale leverandørkæde.

Håndbogen består af en serie på syv kortere pjecer, der samlet præsenterer en guide til præventiv og korrigerende handling, konkrete eksempler på good-practice i bekæmpelse af tvangsarbejde og øvrig information af relevans for virksomhedsledere, CSR-ansvarlige og andre der arbejder med etisk handel.

Håndbogen består af følgende overordnede kapitler:

1. Introduktion og overblik. Præsenterer information om relevante standarder, aktuel data og statistikker på området samt de relvante internationale konventioner og protokoller.

2. Virksomhedernes oftest stillede spørgsmål. En hurtig guide for ledere, HR-personale, CSR-ansvarlige og andre, der besvarer virksomhedernes mest hyppige spørgsmål og tvivl omkring problemer med tvangsarbejde.

3. Vigtigste principper i bekæmpelse af tvangsarbejde. Præsenterer de vigtigste principper baseret på ILO-standarder og juridisk data, som kan guide virksomheder.

4. Tjekliste og guide til auditører. En tjekliste, der inkluderer spørgsmål og forslag til politikker såvel som tekniske råd til, hvordan man bedst kan vurdere implementering af retningslinjer på området.

5. En guide til korrigerende handlinger. Præsenterer nogle af de vigtigste tiltag, virksomhederne kan tage for at adressere problemer med tvangsarbejde.

6. Praktisk guide. Konkrete eksempler og en identifikation af tiltag og fordele for virksomheder ved at bekæmpe tvangsarbejde.

7. Case-studier. Udvalgte eksempler på virksomheder og industrielle tiltag ti lbekæmpelse af tvangsarbejde. De konkrete eksempler indikerer de mange forskeligartede tilgange, som virksomhederne vælger i bekæmpelse af tvangsarbejde på arbejdspladsen såvel som i de globale leverandørkæder.


 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->