20-04-2021

Ny strategi for Dansk Initiativ for Etisk Handel vil styrke viden og samarbejde på tværs af sektorer og brancher om samfundsansvar og bæredygtighed i global handel

DIEH strategi

Dansk Initiativ for Etisk Handel får ny strategi. På Generalforsamlingen d. 20. april, 2021, besluttede medlemmerne fra virksomheder, civilsamfundet, fagbevægelsen, offentlige institutioner og de danske erhvervs- og brancheorganisationer, en ny tre-årig strategi, der skal understøtte samarbejde, viden og konkret handling for mere ansvarlige og bæredygtige indkøb og værdikæder. Samtidig var der blandt medlemmerne valg til bestyrelsen.

Samfundsansvar i global handel

Medlemmernes fokus på ansvarlige og bæredygtige værdikæder er mere aktuelt end nogensinde før. I en tid med klima-, og biodiversitetskrise og stigende global ulighed er der stor interesse fra forbrugere, politikere, virksomheder og andre interessenter for, hvordan vores varer er produceret og transporteret, før de lander i vores butikker og på middagsbordet. Det stiller øgede krav og forventninger til virksomheder og indkøbere om at træffe ansvarlige valg, og samtidig om at styrke viden om, hvilken praksis og løsninger, der kan sikre mere bæredygtige globale værdikæder.

Dialog og samarbejde

Fremadrettet vil Dansk Initiativ for Etisk Handel bidrage til at styrke dialogen og det brede samarbejde på tværs af brancher og sektorer om mere ansvarlig og bæredygtig global handel. Problemer med eksempelvis afskovning, miljø-og klimapåvirkning, og menneske-og arbejdstagerrettigheder kan sjældent løses i siloer eller med et snuptag af en enkelt aktør. Der er i stedet behov for at styrke dialog og samarbejde på tværs af interesser, og at tænke og handle langt mere netværks- og alliancebaseret.

Fra ord til konkrete løsninger

Strategien afspejler, at Dansk Initiativ for Etisk Handel har fokus på global handels rolle i den grønne omstilling og arbejdet med Verdensmålene. Der er behov for konkrete løsninger til, hvordan man bedst kan understøtte en grøn og samtidig retfærdig omstilling gennem eksempelvis nye forretningsmodeller, indkøbspraksis, organisering og leverandørsamarbejde.

Som platform vil Dansk Initiativ for Etisk Handel fremme dialogen og videndeling mellem medlemmerne om deres erfaringer, behov og konkrete løsninger, for at indfri de fælles ambitioner om en grøn og retfærdig omstilling til gavn for både mennesker, miljø og forretningen.

Visionen i den nye strategi er ansvarlig handel, der fremmer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling for alle. Og missionen for Dansk Initiativ for Etisk Handel er at skabe viden, løsninger og mobilisere erhvervsliv, organisationer og offentlige institutioner om samfundsansvar og bæredygtighed i globale værdikæder.

       

Strategien er opdelt i fire fokusområder:

  • Platform for handling i alliancer og partnerskaber, der bidrager til Verdensmålene,
  • Akademi for bæredygtige værdikæder
  • Innovation i leverandørkæden
  • Engagement og dialog om betydningen af handel for bæredygtig udvikling

     

DIEH strategi

Platform for bæredygtige værdikæder - Strategi 2021-2023

     

Ny bestyrelse i Dansk Initiativ for Etisk Handel

De fem medlemsgrupper er repræsenteret i bestyrelsen med hver to medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Efter Generalforsamlingen d. 20. april udgør bestyrelsen således

Jonas Engberg, CARE
Gitte Dyrhagen, Folkekirkens Nødhjælp
Malene Thiele, Dansk Erhverv
Jytte Tandrup, De Samvirkende Købmænd
Christian Rask-Jepsen (næstformand), Reitan Distribution
Jens Christian Roth, Ørsted
Jesper Nielsen, 3F
Mette Høgh, HK Handel
David Salomonsen, Københavns Kommune
Birgitte Bang Nielsen, IFU

Og suppleanterne er:
Vibeke Myrtue, Forbrugerrådet Tænk
Loa Worm, FSC Danmark
Marie Gad, Dansk Industri
Signe Frese, Coop
Carina Jensen, Salling Group
Maj Manczak, EKF
Nikolaj Klausen, WEAR
Maria Bjerre, FH
Kent Jensen, Ulandssekretariatet

Læs den nye strategi her
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->