31-05-2021

Ministre bakker op om handlingsplaner for ansvarlig produceret palmeolie

Godt 20 danske virksomheder offentliggør som medlemmer af Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie idag handlingsplaner for, hvordan de vil sikre brug af ansvarligt produceret palmeolie i Danmark samt bidrage til en mere ansvarlig produktion globalt. På tværs af Fødevareministeriet, Miljøministeriet og Udviklingsministeriet er der stor begejstring for alliancen, da stop af afskovning netop kræver samarbejde og handling på tværs af brancher og sektorer.

Fælles dansk indsats mod afskovning

Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie er startet af Dansk Initiativ for Etisk Handel sammen med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrug & Fødevarer, WWF, 3F mfl. i 2020 for at sikre brug af ansvarligt produceret palmeolie i Danmark samt bidrage til fremdrift mod ansvarlig produktion globalt. Nu skal de netop offentliggjorte handlingsplaner omsætte ord til konkret handling hos store spillere som eksempelvis BISCA, DermaPharm, L’OREAL, Toms og størstedelen af den danske detailhandel.

”Vores import af landbrugsråvarer skal være ansvarlig og afskovningsfri. Det er også et fokus for regeringen. Derfor er det meget positivt med den brede deltagelse fra mange forskellige centrale aktører i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie. Ambitiøse handlingsplaner er meget velkomne, og jeg opfordrer derfor endnu flere til at melde sig ind i alliancen og offentliggøre deres handlingsplaner”, siger Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn.

Danmark importerer store mængder palmeolie

Hvert år ryddes store skovområder for at gøre plads til oliepalmeplantager i Indonesien, Malaysia og flere steder i Afrika og Latinamerika. Det forringer biodiversiteten og bidrager til klimaforandringerne globalt. Samtidig er der rapporteret om talrige problemer med overholdelse af menneskerettighederne for lokalsamfund og arbejdere, der er beskæftiget i oliepalmeplantagerne.

Danmark importerer årligt ca. 250.000 tons palmeolie som anvendes i rigtig mange af vores almindelige produkter - herunder mange forskellige fødevarer, sæber, kosmetik, stearinlys, og meget mere.  Men omstillingen til afskovningsfri palmeolie kan være kompleks for den enkelte danske virksomhed. Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen påpeger derfor vigtigheden af at sætte handling bag ordene i brede alliancer, der kan sikre samfundsansvar og ansvarlighed hele vejen fra plantage til indkøbskurv:

”Vi har en ambition om at sikre en grøn og mere social retfærdig omstilling, der vil være til gavn for mennesker i de mest udsatte og fattige dele af verden. Det kan den danske afskovningsplan, og vores ambition om at reducere vores klimapåvirkning ude i verden være med til at gøre. Det kræver ansvar og handling. De danske alliancer for ansvarlig soja og palmeolie spiller en væsentlig rolle i at sætte handling bag ordene. Det er derfor meget positivt at se, at førende danske virksomheder, i samarbejde med øvrige aktører, går sammen for at stoppe afskovning.”

Dansk import må ikke bidrage til skovrydning

Med handlingsplanerne viser en række danske virksomheder handlekraft i arbejdet med at omstille deres forretning til at anvende ansvarligt produceret og afskovningsfri palmeolieværdikæder. Det glæder miljøminister Lea Wermelin:

”Verdens skove er under et enormt pres. Fra dansk side har vi et medansvar for at sikre, at levesteder for planter og dyr ikke forsvinder. Det betyder bl.a. at vi skal arbejde for, at dansk import af råvarer fra landbrug og skov er produceret ansvarligt og ikke bidrager til skovrydning uden for Danmarks grænser. Det er glædeligt, at en række danske virksomheder nu tager ansvar og har udarbejdet handlingsplaner, som netop skal sikre, at værdifuld skov ikke forsvinder.”

Bo Øksnebjerg, Generalsekretær i WWF, der var med til at grundlægge alliancen, påpeger vigtigheden af, at netop Danmark rykker på afskovnings-dagsordenen på globalt plan:

”Danmark er blandt de største syndere i EU, når det gælder global skovrydning. Det skyldes vores høje forbrug af produkter, der indeholder palmeolie, og enorme import af sojaskrå. Udvidelsen af landbruget i tropiske regioner er fortsat den største trussel mod skove og andre naturlige økosystemer, og derfor er det nødvendigt, at de nye handlingsplaner er både robuste og ambitiøse, så vi kan få stoppet Danmarks bidrag til bulldozernes og motorsavenes hærgen. Kun omkring 19% af palmeolieproduktionen er i dag bæredygtighedscertificeret, og derfor er et supplerende fokus på alliancens vision om også at påvirke udviklingen på globalt plan vigtigt,” siger, Generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, Bo Øksnebjerg, der ser frem til at samarbejde med alliancens medlemmer på det internationale område.

Alle kan være med

Danmark har i mange år været tilsluttet flere internationale mål om at bremse og helt stoppe den globale afskovning, herunder New York-deklarationen samt FN's verdensmål. Den globale afskovning forbliver dog et stort problem, hvis løsning kræver handling af alle. Men selvom flere danske virksomheder har gjort en betydelig indsats, er vi langt fra i mål med at sikre afskovningsfri og ansvarligt produceret palmeolie i Danmark. For både små, mellemstore og store virksomheder i Danmark kan det være svært at gøre en forskel som enkelt aktør, og det var netop derfor, at en række virksomheder, brancheorganisationer og miljøorganisationer som WWF i 2020 gik sammen i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie.

Alliancen sikrer deling af viden, så alle kan være med i udviklingen af bæredygtig handel og værdikæder. Også mindre virksomheder kan være med, så længe man har den rette ambition og viljen til at handle. ”Komplekse problemer løses ikke i et snuptag af en enkelt aktør. Der er behov for at arbejde sammen på tværs af sektorer og brancher i alliancer og partnerskaber. De første handlingsplaner vidner om de vigtige modige skridt på vejen mod at finde de langsigtede løsninger der gavner miljø, klima, mennesker og forretningen. Vi håber at de kan inspirere flere til at være med,” siger Nanna Callisen Bang, direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Baggrund og handlingsplaner

Med offentliggørelsen af handlingsplanerne forpligter de deltagende virksomheder i Dansk Alliance for Ansvarlige Palmeolie sig til årligt at rapportere om deres fremskridt mod ansvarlig palmeolie.

De netop offentliggjorte handlingsplaner kan findes her.

Læs mere om Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie her.

Kontakt

Dansk Initiativ for Etisk Handel:

Nanna Callisen Bang, direktør, 3120 1324
Janine Dortmundt, projektleder for soja- og palmeoliealliance, tlf. 4243 9321

 

Tal og fakta

Om palmeolie

 • Palmeolie er den mest udbredte vegetabilske olie globalt.
 • Palmeolie findes i en lang række produkter – alt fra fødevarer, sæber, kosmetik, stearinlys, til senge og bilsæder.
 • Der produceres omkring 72 mio. tons palmeolie om året på globalt plan.
 • Danmark importerer årligt ca. 250.000 tons palmeolie.
 • Omkring 85% af verdens palmeolie produceres i Indonesien og Malaysia, og alene i disse to lande arbejder ca. 4,5 mio. mennesker med palmeolie.
 • Store dele af palmeolieproduktionen er forbundet med meget betydelige miljømæssige og sociale udfordringer.
 • Omkring 19% af den globale produktion af palmeolie er i dag certificeret efter den såkaldte RSPO standard, som stiller en lang række krav til producenter om bl.a. arbejdstagerrettigheder og krav om at oliepalmeplantager ikke bidrager til rydning af primær skov.

Om Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

 • Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) er sekretariat for alliancen.
 • Alliancen har som mål at samle relevante danske aktører i et forpligtende samarbejde for at sikre fremdrift mod ansvarligt produceret og afskovningsfri palmeolie – både de, der er nået langt og de, der først skal i gang.
 • Siden lanceringen har flere virksomheder tilsluttet sig alliancen og tæller i dag 32 virksomhedsdeltagere og støttemedlemmer.
 • Alliancens vision er, at al palmeolie importeret til Danmark er produceret ansvarligt, herunder produceret lovligt og ikke bidrager til afskovning eller konvertering af anden naturlig vegetation samt at bidrage til løbende forbedringer i ansvarlig produktion af palmeolie globalt.
 • Ved at deltage i alliancen vil danske virksomheder få sparing og viden om hvordan de kan sikre ansvarlig produceret palmeolie.
 • Alliancen gør virksomheders arbejde med ansvarlig palmeolie nemmere bl.a. gennem viden, erfaringsudveksling, fælles kommunikation, udvikling af fælles værktøjer, afholdelse af workshops, samt en fælles indsats for at styrke de eksisterende internationale standarder mm.
 • Deltagere i Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie er alle danske aktører, der har mulighed for at fremme en ansvarlig produktion af palmeolie.
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->