17-08-2021

Ny guide gør det lettere at styrke arbejdet med bæredygtighed og Verdensmålene i mode- og tekstilbranchen

Corona-krisen har ikke bremset mode- og tekstil-branchens arbejde med bæredygtighed. Tværtimod er der stor interesse for at øge indsatsen – især i produktionen.

Ny guide samler erfaringer, cases og inspiration til at styrke arbejdet med bæredygtighed og Verdensmålene i hele leverandørkæden. Guiden er udviklet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Dansk Mode & Textil og WEAR.   

På verdensplan estimeres det, at beklædningsindustrien står for ca. 20 procent af al klodens spildevands-udledning og ca. 10 procent af den globale CO2-udledning. Med stigende tøjforbrug er udviklingen for de kommende år - trods coronakrisen - kun for opadgående.

Samtidig dokumenterer NGO’er fortsat, at arbejdere - og især kvinder - i tekstil- og beklædningsindustrien globalt og særligt Asien bliver udsat for lønpres, overarbejde, diskrimination, sexisme, vold og uværdig behandling.

Mens modeugen har vist, at rigtig mange danske virksomheder i mode- og tekstilbranchen står sammen om at ville styrke deres arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed, er det for mange en udfordring, hvordan man helt konkret kommer i gang, og med hvilke indsatser man bedst muligt bidrager. Det gælder også i forhold til Verdensmålene.

Derfor har Dansk Initiativ for Etisk Handel, Dansk Mode & Textil og WEAR i samarbejde udviklet en guide for små og mellemstore virksomheder så det bliver nemmere at gå til opgaven med at styrke arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed i værdikæden.

Resultatet er guiden Leverandørdialog – en vej til Verdensmål, som sætter særligt fokus på vigtigheden af god dialog og tæt samarbejde med leverandører. Med afsæt i virksomheders egne erfaringer, tips og praksisnære eksempler er guidens mål at alle - store som små - skal kunne finde en indgang til at arbejde med Verdensmålene.

Fra krav til samarbejde om fælles målsætninger

”Tekstil- og modebranchen efterspørger redskaber og konkrete cases, der kan hjælpe med at omstille til en mere ansvarlig og bæredygtig produktion.

Derfor er jeg rigtig glad for, at vi i dag sammen med nogle af branchens store aktører – Dansk Mode & Textil og WEAR - kan lancere denne guide, der kan bidrage til, at vi går fra ord til handling i en sektor, som vi ved, har et stort negativt aftryk på miljø og klima, og også store udfordringer med arbejdsforholdene i produktionslandene”, siger Nanna Callisen Bang, direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Som et af de største eksporterhverv i Danmark er det vigtigt, at mode- og tekstilbranchen får flere redskaber og inspiration til at skabe forandringer i deres værdikæder, hvor de allerstørste udfordringer ligger.

”Mode- og tekstilbranchen bliver i stigende grad mødt med krav fra både lovgivere, kunder og forbrugere om mere bæredygtigt og ansvarligt producerede produkter”, forklarer Marie Busck, CSR og Bæredygtighedschef i Dansk Mode & Textil, ”Og mange af kravene vil involvere produktionsleddet og dermed leverandørerne. Derfor har vi brug for redskaber i forhold til, hvordan man ikke blot stiller krav til leverandører, men samarbejder om fælles målsætninger”, slutter hun.

Hent guiden her

Leverandørdialog – en vej til Verdensmål er udarbejdet af Dansk Initiativ for Etisk Handel i samarbejde med Dansk Mode & Textil og WEAR. Guiden er baseret på workshops og interviews med virksomheder samt input fra en række civilsamfundsorganisationer og medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Projektet er finansieret af Erhvervsstyrelsen.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->