12-06-2009

Verdens dag for bekæmpelse af børnearbejde

Mere end 200 millioner børn er involveret i børnearbejde. Fredag den 12. juni var det Verdens dag for bekæmpelse af børnearbejde.

Udrydelse af børnearbejde på lang sigt er et mål i de fleste lande, men flere former for børnearbejde må der arbejdes på at stoppe omgående. Næsten tre fjerdedele af børnearbejderne er involveret i de værste former for børnearbejde såsom menneskehandel, væbnede konflikter, slaveri, sexuelt arbejde og farligt arbejde.

I år sætter ILO fokus på piger, som ofte lider under særlige forhold som ofre for børnearbejde. Den globale økonomiske krise kan have særligt negative effekter for piger, skriver ILO, i en rapport udgivet i anledningen af Verdens dag mod børnearbejde.

ILOs rapport "Give Girls a Chance: Tackling child labour, a key to the future" understreger, at på trods af de senere års fald i antallet af børnearbejde, truer den finansielle krise med at sætte denne udvikling over styr. I mange lande er udviklingen særligt alvorlig for pigebørnene, idet man foretrækker at sende drenge i skole, hvis man skal vælge. I den nuværende økonomiske situation må flere og flere familier i udviklingslandene vælge, hvilke børn de sender i skole.  

Af de ca. 100 millioner piger, der arbejder, er nævten 70% af dem ansat inden for landbrugssektoren, viser ILOs tal. Årets verdensdag mod børnearbejde falder i år sammen med ti-året for ILOs konvention nr. 182 for udrydelse af de værste former for børnearbejde. Denne konvention mangler kun 14 nationale ratificeringer for at være universelt ratificeret af alle FNs medlemslande. 

ILO konventions 182 kalder på særlig opmærksomhed på situationen for piger. Der er en række særlige forhold, der gør sig gældende for piger i børnearbejde:

  • Meget af det arbejde piger udfører er skjult for offentligheden, idet piger for ekspempel udgør et overvældende flertal af de børn, der arbejder i hjemmet og der er løbende rapporter og særlig udnyttelse af børn, der arbejder i hjemmet.  
  • I deres egne hjem, overtager piger langt flere opgaver end drengebørn. Kombineret med arbejde uden for hjemmet, udgør det en dobbelt byrde som forværrer risikoen for, at disse piger går uad af skolen. 
  • I mange samfund er pige mere sårbare og opfattes som mindre vigtige end drengebørn, hvorfor de er mere tilbøjelige til at gå i skole. 

ILOs rapport understreger betydningen af at investere i piger uddannelse som en effektiv måde at mindske fattigdom. Uddannede piger tjener mere som voksne, gifter sig senere i livet og får færre og sundere børn. Samtidig er uddannede mødre mere tilbøjelige til at sende deres børn i skole og dermed forhindre fremtidigt børnearbejde.

Virksomheders rolle

En særlig udfordring for virksomheder, som handler med eller producerer i de lande, hvor fattigsom er med til at øge risikoen for børnearbejde er, at trods eksistensen af et formelt juridisk grundlag mod benyttelse af børnearbejde, bliver dette ofte ikke håndhævet.

Særligt i udviklingslande er der derfor en risiko for børnearbejde hos leverandører. Når man tale om at tage samfundsansvar i leverandørkæden, er det derfor at bruge sin påvirkningskraft som kunde til at påvirke leverandørerne til ikke at benytte børnearbejde.

Dansk Initiativ for Etisk Handel anbefaler at arbejde systematisk og målrettet med konkrete forbedringer - en proces som kan tage tid. Først og fremmest kræver det et overblik over sin leverandørkæde og dernæst om en kortlægning af de risici for børnearbejde, der finder sted hos leverandører eller producenter.  DIEH anbefaler dog kun at afbryde samarbejdet i de tilfælde, hvor dialog og samarbejde ikke fører til konkrete forbedringer over tid.

DIEHs retningslinjer ift. børnearbejde
Den del af DIEHs retningslinjer for etisk handel som omhandler børnearbejde tager udgangspunkt i ILO konventionerne nr. 138, 182 og 79 samt 146. I retningslinjerne står der:

3.1 Children under the age of 15 (14 or 16 in certain countries) shall not be engaged in labour that is detrimental to their education.

3.2 New recruitment of child labour in infringing of the relevant ILO conventions is unacceptable. If child labour, as described above, is already in existence, sustained efforts shall be made to redress the situation as quickly as possible. However, the children concerned shall be given the possibility of earning a livelihood, as well as acquiring an education until they are no longer of compulsory school age.

3.3 Children and young persons under the age of 18 shall not be engaged in labour that compromise their health, their safety or their moral integrity, and/or which harm their physical, including night work.

3.4 Policies and procedures for remediation of children found to be working in situations which are prohibited by the ILO Convention No. 138 and Convention No. 182 shall be established, documented, maintained, and effectively communicated to personnel and other interested parties. There shall be provided adequate, financial and other, support to enable such children to attend and remain in education until no longer a child.

Læs mere om ILO Verdens dag for bekæmpelse af børnearbejde her

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->