22-09-2021

Samarbejde er nøglen til Verdensmålene – derfor hepper vi på nr. 17

I år fylder Verdensmålene 6 år. Udfordringerne, vi står over for, er stadig store, og oven på en global pandemi er det blevet endnu tydeligere, at ingen kan sikre bæredygtig udvikling alene. 

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er den mest ambitiøse plan for klodens fremtid nogensinde. De fungerer som et stærkt fælles sprog for de helt konkrete udfordringer som vi – på tværs af organisationer, offentlige institutioner og virksomheder – skal arbejde sammen om at løse.

I Dansk Initiativ for Etisk Handel tror vi på, at arbejdet med Verdensmålene ikke kun er godt for verden, men også for forretningen. Ved at pege på, hvor der er udfordringer, der skal løses, viser Verdensmålene os også, hvor der er potentiale for den innovation og forretningsudvikling, der er nødvendig for at være relevant som virksomhed i det kommende årti.  

Ingen snuptagsløsninger

Men løsningerne kan ikke skabes af en enkelt aktør eller sektor, når vi taler om komplekse globale udfordringer som Covid-19, klimaforandringer, afskovning, manglende overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder, ulighed og fattigdom.

I august konkluderede FN’s klimapanel, at konsekvenserne af de menneskeskabte klimaforandringer om muligt er endnu mere dystre end hidtil antaget, og i juni dokumenterede den internationale paraplyorganisation for fagbevægelsen, ITUC, endnu engang i sin årlige rapport, at det står dårligere til med arbejdstagerrettigheder end nogensinde før.

De komplekse globale problemer, som vi står midt i, kan ikke løses i siloer eller med et snuptag af en enkelt aktør. Der er i stedet behov for at styrke samarbejde på tværs af sektorer, at tænke og handle langt mere netværks- og alliancebaseret, og i langt højere grad at dele viden.

Som kompas skal vi integrere principperne for samfundsansvar som grundlag for at opnå Verdensmålene. Det er vigtigt for at forstå udfordringerne og for at skabe solide, effektive og virkningsfulde løsninger, der kan skaleres til gavn for os alle. 

Samarbejde på tværs vinder frem

For Dansk Initiativ for Etisk Handel er Verdensmål 17 helt centralt som katalysator for indfrielsen af de øvrige verdensmål. Som den danske platform for bæredygtige værdikæder og ansvarlig handel arbejder vi og vores medlemmer sammen om at dele viden, blive klogere og skabe løsninger, der fremmer samfundsansvar og bæredygtighed i global handel.

I Danmark har vi en høj grad af tillid og stærk tradition for samarbejde på tværs af sektorer. Det giver et unikt udgangspunkt for at gå sammen i alliancer og partnerskaber om finde løsninger på komplekse problemer. Sammen kan vi skabe handling og resultater, der bringer os nærmere Verdensmålene.

Det er for eksempel tydeligt, når flere end 30 medlemmer og andre ambitiøse danske virksomheder, organisationer, myndigheder og fagbevægelse er gået sammen om at danne en dansk alliance for ansvarlig soja. Målet er at fremme bæredygtig og ansvarlig produktion og import, der ikke bidrager til afskovning.

Det samme gør sig gældende i alliancen for ansvarlig palmeolie. De to alliancer styrker virksomhedernes arbejde med bæredygtighed i værdikæden og sætter handling bag ordene igennem forpligtelser og handlingsplaner.

I Partnerskab om Bæredygtigt Fiskeri har vi over de senest tre år samlet fiskeriets nøgleaktører om fiskeriets og havets bæredygtighed. Målet er at understøtte markedet for bæredygtig fisk i Danmark. Bæredygtigt Fiskeri -partnerskabets omkring 60 medlemmer kommer fra virksomheder, detailhandlen, grossister, professionelle køkkener, uddannelsesinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, mærkningsordninger og offentlige institutioner.

Partnerskaber og brede samarbejder er afgørende for bæredygtig udvikling for både mennesker og miljø. I Dansk Initiativ for Etisk Handel hepper vi derfor især på partnerskaber for handling som det 17. verdensmål foreskriver, og vi sætter selv handling bag ordene med vores arbejde for, at handel skal være ansvarlig, og fremme social, økonomisk og bæredygtig udvikling for alle i tråd med Verdensmålene.

 

Nanna Callisen Bang - direktør, Dansk Initiativ for Etisk Handel

Malene Thiele - bestyrelsesformand og CSR-chef, Dansk Erhverv

Gitte Dyrhagen Husager - næstformand og Leder af Private Sector Engagement, Folkekirkens Nødhjælp

Christian Rask-Jespen - næstformand og kategorichef, REMA 1000

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->