24-09-2021

Nyt partnerskab med Udenrigsministeriet styrker arbejdet med ansvarlig handel

    

Dansk Initiativ for Etisk Handel indgår partnerskab med Udenrigsministeriet som opfølgning på vores fælles indsats de seneste år for at fremme etisk handel i globale værdikæder. Med bevillingen etableres Videnscenter, akademi og alliancer for bæredygtige værdikæder over de næste par år.

Mange danske virksomheder samarbejder, handler og producerer på tværs af grænser, og en stor del af den klima- og miljømæssige, samt sociale påvirkning finder sted i produktionslande uden for Danmark.

I en tid med klima- og biodiversitetskrise og stigende global ulighed har der aldrig før været så stor interesse fra forbrugere, politikere, virksomheder og andre interessenter for, hvordan vores varer er produceret og transporteret, før de lander i vores butikker og på middagsbordet.

Det stiller øgede krav og forventninger til virksomheder og indkøbere om at træffe ansvarlige valg og skabe bæredygtige globale værdikæder i tråd med internationale retningslinjer og kommende lovgivning om samfundsansvar, og med hensyn til og inddragelse af de berørte parter.

”Vi er rigtig glade for partnerskabet med Udenrigsministeriet, som gør det muligt at styrke indsatsen for mere ansvarlig handel, der fremmer social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling for alle i tråd med Verdensmålene”, siger Nanna Callisen Bang, direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Multi-stakeholder-perspektivet er afgørende for at forstå udfordringer inden for komplekse globale værdikæder og for at skabe solide, bæredygtige løsninger, der kan skaleres til gavn for os alle. 

 ”Vi skal ændre adfærd, og tænke i mere bæredygtige løsninger for at komme i mål med verdensmålene. Det kræver nye mind-sets og kompetencer, brede alliancer og samarbejde på tværs af sektorer og brancher”, siger Nanna Callisen Bang.

    

Om partnerskabet

Med partnerskabet følger en bevilling på 7,2 mio. kroner over de næste tre år som bl.a. skal gå til:

  • Partnerskaber for handling: multi-stakeholder alliancer inden for afskovningstunge værdikæder som soja, palmeolie og kaffe
  • Akademi for bæredygtige værdikæder med fokus på due diligence på menneskerettigheder og forretning; ansvarlig leverandørstyring; verdensmål og bæredygtig indkøbspraksis samt stakeholder-dialog og samarbejde
  • Strategisk samarbejde med danske og internationale aktører, der beskæftiger sig med klima, miljø og menneskerettigheder inden for bæredygtig handel og værdikæder.
  • Videnscenter for bæredygtige værdikæder, hvor man kan tilgå relevant viden i form af analyser, redskaber, konkrete guidelines og best practice mv. produceret af danske og internationale institutioner og organisationer.
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->