16-06-2009

Norsk stortingsmelding om CSR

Det norske storting udgav i januar 2009 et white paper om Corporate Social Responsibility, som nu er tilgængelig på engelsk.

Den norske udmelding taler for, at flere virksomheder skal indgå globale aftaler med fagforeningsbevægelsen og den norske regering opfordrer nationale virksomheder til at arbejde aktivt for globale rammeaftaler, der baserer sig på centrale ILO konventioner og som bidrager til at styrke arbejdstagerrettigheder.

Den norske regering opfordrer tillige virksomhederne til at overveje etabeleringen af et system, der sikrer, at arbejderne har en aktiv medindflydelse på deres arbejdspladser i de lande, hvor der ikke er fagforeningsfrihed og ret til overenskomstforhandlinger.

Den norske udmelding klarlægger virksomheders ansvar i forhold til de fire indsatsområder i Global Compact, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøhensyn og anti-korruption.

Den norske regering vil foreslå ændringer i loven, der skal udvide norske virksomheders pligt til at informere om, hvad de gør for at implementere etiske, sociale og miljømæssige forhold. Derudover vil regeringen styrke det norske nationale kontaktcenter for OECD guidelines for multinationale selskaber, som har opgaven med at promovere guidelines og håndtere de sager, hvor der er overtrædelser.

Den norske regering understreger desuden, at de norske myndigheder selv er ansvarlige for at inkorporere etiske hensyn og at staten selv må vise social ansvarlighed.

Link til den engelske version af det norske white paper

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->