10-12-2021

Spot på IWGIA – nyt medlem med fokus på oprindelige folks rettigheder

Så sætter vi igen spot på et af de nyeste medlemmer af Dansk Initiativ for Etisk Handel: Stort velkommen til IWGIA, - en international menneskerettighedsorganisation med sekretariat i København, der arbejder for at promovere, beskytte og forsvare oprindelige folks rettigheder i hele verden.

I forbindelse med medlemskabet har vi talt med seniorrådgiver Geneviève Rose om, hvorfor etisk handel er vigtig i arbejdet med oprindelige folks rettigheder.

Rettigheder presses af kommercielle interesser
Oprindelige folk er en af verdens fattigste og mest marginaliserede grupper. På verdensplan presses folkenes rettigheder og selvbestemmelse i dag i stigende grad –

”Over hele verden tvinges oprindelige folk i stigende grad væk fra deres territorier på grund af stærke økonomiske og kommercielle interesser indenfor for eksempel minedrift, olieudvinding, skovbrug og -rydning. Det underminerer folkenes livsform, deres fødevaresikkerhed og deres muligheder for at overleve som folk.”, fortæller Geneviève.

For Geneviève er arbejdet med at sikre oprindelige folks kollektive ret til landområder og bæredygtig forvaltning af disse områder således helt centralt for at opnå Verdensmålene og overholde internationale aftaler om klima som for eksempel Paris-aftalen.

Dialogen er vigtig for at gøre en positiv forskel
Danske virksomheder og investorers handlinger påvirker i høj grad oprindelige folks muligheder – både positivt og negativt. Ifølge Geneviève har virksomhederne ofte ikke viden om, hvordan deres handlinger påvirker oprindelige folk – heller ikke de helt store virksomheder. En af årsagerne bag IWGIA’s medlemskab af Dansk Initiativ for Etisk Handel er derfor også muligheden for at indgå dialog med virksomhederne –

”Med vores medlemskab i Dansk Initiativ for Etisk Handel ønsker vi at engagere os i konstruktiv dialog med danske virksomheder om menneskerettigheder, oprindelige folks rettigheder, Verdensmålene og klimahandling”, afslutter Geneviève Rose.

 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->