17-02-2012

Inspiration fra workshop om offentlige etiske indkøb

Både kommuner, regioner, statslige institutioner og erhvervsorganisationer var repræsenteret ved workshoppen om etiske offentlige indkøb i februar. På baggrund af den brede repræsentation gav workshoppen et interessant indblik i de udfordringer, som offentlige indkøbere møder, når de skal forholde sig til etiske krav i deres indkøb.

Derudover bidrog oplæg fra repræsentanter fra Lund Kommune og Helse Sør Øst i Norge med inspiration til konkrete værktøjer, der kan hjælpe indkøberne i arbejdet med ansvarlige indkøb. Eksempelvis erfaringer med elektroniske værktøjer til at arbejde med etiske krav i udbudsprocessen, og erfaringer med fælles  offentlig koordinering af auditeringer.

Konklusionerne fra workshoppen er:

 • Der er stor forskel på, hvordan opgaven vedrørende etiske ansvarlige indkøb prioriteres blandt politikere og ledere
   
 • Arbejdet med  at stille etiske krav bør i høj grad baseres på dialog med leverandørerne
   
 • I Sverige og Norge er der lavet elektroniske CSR-kompasser målrettet den offentlige sektor. Et sådan værktøj vil formentlig også kunne hjælpe danske offentlige indkøbere i deres udbuds- og opfølgningsarbejde
   
 • Det vil være brugbart med et simpelt værktøj til risikovurdering, så offentlige indkøbere kan fokusere deres indsats i forhold til at efterleve deres samfundsansvar på de områder, hvor risikoen for problemer er størst
   
 • Lund Kommune præsenterede et interessant eksempel på kontrol med virksomheder, hvor flere offentlige myndigheder gik sammen om at få koordineret og gennemført kontroller af fem uvildige aktører. Det er et godt eksempel på, at opfølgning hverken skal eller bør være en stor omkostning
   
 • En af de væsentlige pointer fra Helse Sør Øst i Norge var, at bevidstheden omkring organisationens samfundsansvar skal forankres både fra ledelse til indkøbere osv. Det er en forudsætning for, at man kan implementere dette ansvar også ved indkøb og i udbud
   
 • Både de offentlige indkøbere og erhvervsorganisationerne udtrykte interesse for, at der blev udviklet eksempler på standardformuleringer til etiske krav til udbuds- og kontraktmateriale
   
 • Der er behov for at få gode eksempler fra leverandører og offentlige indkøbere, der arbejder med etiske ansvarlige indkøb, formidlet
 

DIEH nyhedsbrev

Få de seneste nyheder og hold dig opdateret på arrangementer fra DIEH

Tilmeld dig
//-->